Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.


Z Národního plánu obnovy jsme obdržely v roce 2022 finanční prostředky na vybavení školek digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

POSKYTOVATEL:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana

IČO: 00022985

CÍL č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

POŘÍZENO: 23 notebooků v celkové hodnotě 464 800 Kč 

Informační plakát projektu