Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Podívejte se na aktuální jídelníčky.

Otázky týkající se stravování a plateb můžete projednat s vedoucí školní jídelny.

V mateřských školách je podávána dětem  pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu.

Obsahuje hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové i tepelně upravené, dostatek nízkotučných mléčných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin, a vhodných nápojů.
Ve všech MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne ovocné  čaje, pitnou vodu,  džusy.

Dítě přítomné v MŠ v době výdeje jídla, se stravuje vždy!


Potravinová pomoc dětem

Mateřská škola získala dotaci z projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“. Projekt je zaměřen na podporu zajištění školního stravování dětí, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Děti zařazené do projektu budou mít plně hrazené stravování ve své školce. Pro zařazení dětí do projektu je nezbytné, aby zákonný zástupce splňoval kritéria pro pobírání příspěvku na živobytí (hmotná nouze) nebo doplatku na bydlení (hmotná nouze) a toto potvrdil podpisem tiskopisu Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024. Podrobné informace o projektu a tiskopis je možné získat u vedoucích školních jídelen na jednotlivých školkách.

Více informací na stránkách Kraje Vysočina nebo v informačním letáku   ZDE.