Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace.

O děti se staráme v sedmi moderních školkách se skupinou zkušených učitelek a asistentek.

Počty přijatých dětí k 30.9.2023

počet tříd počet dětí z toho dívky děti ŠPD děti OŠD 2 letí děti se SVP nově nastoupení cizinci
Okružní
3 70 44 19 2 8/0 3 24 6
Brodská 4 96 48 27 2 5/0 2 27 4
Vančurova 6 152 83 51 6 10/2 4 38 9
Haškova 5 123 58 45 11 4/0 2 31 3
Vysocká 2 50 22 16 4 0/1 1 14 0
Santiniho 2 39+2 25 15 3 1/0 1 8 0
Veselská 7 165 81 39 9 28/17 3 53 5
CELKEM 29 697 361 212 37 54/20 16 195 27


Vysvětlivky: SVP - speciální vzdělávací potřeby, ŠPD - školní povinná docházka, OŠD - odložená škol. docházka, 2letí - děti, které dosáhnou 3 let až po 1.9.2023/ * děti, které dosáhnou 3 let v období 1.1.-31.8.2024 (většina dětí je v batolecí třídě)
Snížení počtu v některých třídách vychází z novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Na MŠ Santiniho se dělí o 40 místo 2 děti, které chodí na polodenní docházku dle  §34 odst.10.

Jste tu poprvé?

Pro rodiče malých školkáčků máme připraveno Desatero pro rodiče

A možná budete potřebovat některý z našich formulářů nebo informace o stravování.

O našem vzdělávání

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Používáme metodický model Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky.