Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace.

O děti se staráme v sedmi moderních školkách se skupinou zkušených učitelek a asistentek.

Počty přijatých dětí k 30.9.2022

počet tříd počet dětí z toho dívky děti ŠPD děti OŠD 2 letí děti se SVP nově nastoupení cizinci
Okružní
3 72 44 19 6 0 7 25 7
Brodská 4 97 49 28 5 0 3 31 4
Vančurova 6 155 72 46 7 0 3 46 3
Haškova 5 119 51 34 7 0 1 32 3
Vysocká 2 52 21 21 3 0 0 10 0
Santiniho 2 40 22 12 5 0 1 11 0
Veselská 7 166 84 44 5 13 2 58 5
CELKEM 29 701 343 204 38 13 17 213 22


Vysvětlivky: SVP - speciální vzdělávací potřeby, ŠPD - školní povinná docházka, OŠD - odložená škol. docházka, 2letí - děti nar. od 1.1.2020-31.8.2020
Snížení počtu v některých třídách vychází z novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Jste tu poprvé?

Pro rodiče malých školkáčků máme připraveno Desatero pro rodiče

A možná budete potřebovat některý z našich formulářů nebo informace o stravování.

O našem vzdělávání

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Používáme metodický model Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky.