Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

KONCEPCE ŠKOLY

Používáme metodický model Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky

Výchovnou a vzdělávací práci plánujeme dle svých tématických integrovaných bloků.

Při MŠ Vláček na Haškové ulici máme třídu Studánka s prvky waldorfské pedagogiky.