Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Používáme metodický model Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky

Výchovnou a vzdělávací práci plánujeme dle svých tématických integrovaných bloků.