Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Jedná se o nejrozšířenější alternativní pedagogický systém na světě a je mu zhruba 100 let.

Systém Montessori výchovu chápe jako realizaci svobody dítěte, které má více možností rozvíjet tvořivé síly. Zajišťuje svobodný a spontánní rozvoj dítěte. Přizpůsobuje tempo možnostem dítěte. Poskytuje dětem volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na aktivity.

Pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují a rozumět řádu věcí kolem sebe. Věnuje se oblastem z praktického života , smyslové výchově, matematice, jazykové výchově, poznávání světa a kosmické výchově. Citáty zakladatelky M.Montessori mluví za vše :

„Vzdělávání je přirozený proces, jehož nositelem je dítě, a nezískává se posloucháním slov, ale experimentováním s prostředím.“

„Nikdy nepomáhejte dítěti s něčím , v čem má pocit, že to samo zvládne“

„Dětská žízeň po slovech je v tomto období neuhasitelná a schopnost se učit je neomezená“.