Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Na začátku  každého školního roku (k 15.9.), jsou inkasovány zálohy na stravné, z kterých jsou hrazeny náklady na potraviny v příslušném měsíci.

Zálohy vybíráme ve výši 800,- od rodičů za každé  přihlášené  dítě ke školní docházce. Na konci školního roku v platbě k 15. 7., popřípadě při skončení školní docházky během školního roku, jsou zálohy vyúčtovány nebo vráceny.

  1. Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
  2. Poplatky jsou hrazeny prostřednictvím sporožirového nebo jiného bankovního účtu. Mimořádně je možnost platby v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to nejpozději k 15 dni v měsíci.
  3. Rodiče si vyzvednou u vedoucí školní jídelny tiskopisy „Souhlas k inkasu“. Vyplněné a potvrzené bankou vrátí vedoucí ŠJ. Platby budou inkasovány zpětně k 15. následujícího měsíce. č.ú. 181 305 902/ 0300.
  4. Prosíme rodiče, aby v případě platby v hotovosti respektovali dohodnutý termín !
  5. V MŠ jsou děti zařazovány do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů přílohy č. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pokud dítě ve školním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let , bude zařazeno ve druhé kategorii. Týká se dětí s odloženou školní docházkou.
    kategorie : děti 3 – 6 let
    kategorie : děti nad 6 let


Výše stravného:

1. kategorie : děti 3 – 6 let                 45 ,- Kč
2. kategorie : děti nad 6 let                49,- Kč

Stravu lze odhlásit pomocí aplikace nejpozději do 12,00 předcházejícího dne. 

První den nepřítomnosti dítěte si lze stravu vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 10,00 do 11,30.

CENOVÁ KALKULACE OD 1.3.2023

Neodhlášené obědy se účtují v plné výši!

Pokud dítě pravidelně odchází po obědě domů, odpolední svačina se mu odečítá. V případě nahodilých odchodů má místo svačiny nárok na ovoce nebo jinou náhradu.