Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002957

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-34931/2016-4


ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0002957-01
(dále jen „Rozhodnutí“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 20. 09. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Nová cesta MŠ Žďár nad Sázavou“,
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002957“.