Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022

  • Název projektu: Žďár pro vás
  • Doba realizace projektu: 1.1 .2022 - 31.12.2022 


Mateřská škola Žďár nad Sázavou využije přidělené finanční prostředky na níže uvedené aktivity. 


Velikonoční tvoření

Cílem aktivity je posílení prosociálního chování, seznamování rodin s tradicemi, rozvoj estetického vkusu dětí, učení se práce s přírodními materiály. V rámci těchto akcí dochází k navazování kontaktů, spoluvytváření pohody v daném společenství, seznámení se s českými tradicemi. Jedná se o jednorázovou akci, která probíhá 1x ročně. 

Vánoční tvoření

Jedná se o tvořivé odpoledne pro děti s rodiči a prarodiči, zpívají se koledy, ochutnává domácí cukroví. Cílem je posilovat prosociální chování, seznamovat se s tradicemi, rozvíjet estetický vkus, učit se práci s přírodními materiály. V rámci těchto akcí dochází k navazování kontaktů, spoluvytváření pohody v daném společenství a seznámení se s českými tradicemi. Jedná se o jednorázovou akci, která probíhá 1x ročně. 

Dědečku a babičko, pojď mi přečíst maličko

Dopolední nebo polední čtení pohádek s prarodiči v rámci mateřských škol. Cílem je prezentovat oblíbenou knihu kolektivu dětí, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka a další formy verbálního sdělení. Děti se učí poslouchat četbu, porozumět slyšenému textu a projevovat zájem o knihy. Aktivita také napomáhá utužovat mezigenerační vztahy. Tato aktivita probíhá průběžně po celý rok. 

Workshop zdravého stravování

Příprava, prezentace a ochutnávka zdravých pomazánek, příprava pokrmů z bioproduktů a luštěnin. Cílem je vytvářet základy zdravých životních návyků a zdravého životního stylu u dětí, rodičů a prarodičů. Výstupem aktivity je zvyšovat povědomí o významu zdravé výživy, poznávat nové zdravé produkty. Tato akce se koná 2x ročně.