Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Důležité

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Publikováno 7. dubna 2023 v kategorii Důležité, Z ředitelství.

Žádost o přijetí najdete na webu MŠ www.mszdar.cz nebo si vyzvedněte osobně :

-    na Dni otevřených dveří (v úterý 18.4.23 od 14 do 17 h)
-    na ředitelství MŠ Žďár nad Sázavou.

Podání žádostí o přijetí pro české děti i cizince proběhne ve dnech 2.5.2023 – 5.5.2023.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :

1.    do datové schránky školy – 7gkk4xw
2.    poštou doporučeně na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání)
3.    osobním podáním zákonným zástupcem ve škole na adrese Ředitelství MŠ, Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sáz.

a to ve dnech :   3.5.2023 od 8 do 16 hodin, 
                           4.5.2023 od 12 do 16 hodin

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Zákonní zástupci dítěte doručí : 

Zákonní zástupci dítěte doručí : 

  • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
  • potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte
  • kopii rodného listu dítěte
  • kopii občanského průkazu zákonného zástupce
  • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • osoby z Ukrajiny s vízem dočasného strpení na území ČR doloží evidenční doklad o prodloužení pobytu z cizinecké policie 


Případné dotazy můžete volat na tel. ředitelství 777 765 160, ředitelky 739 036 151 nebo psát na email: reditelstvi@mszdar.cz. 

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které se objeví ve vyvěšeném rozhodnutí o přijetí do 30ti dnů od podání žádosti.   

UPOZORNĚNÍ : 

  • Dětem s dietou doporučujeme volit MŠ Veselskou.
  • U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami uvítáme podrobnější informace zákonného zástupce z předchozích vyšetření a SPC.
  • Děti se zájmem o třídu Studánka si na tel. 777 799 785 domluví pohovor s tříd.pg.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

POKYNY PRO RODIČE K ZÁPISU

PLAKÁT