Nastavení cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies.

Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Důležité

Vyšetření školní zralosti

Publikováno 3. ledna 2023 v kategorii Důležité, Z ředitelství.

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí probíhat v Pedagogicko-psychologické poradně na Veselské ulici v průběhu února-dubna 2023.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby se k vyšetření objednali nejpozději do 31.1.2023. 

Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2016 – 31.8.2017.

PPP preferuje objednání e-mailem na adrese poradnazr@pppaspcvysocina.cz. Vhodné je zaslat vyplněný formulář Žádost o vyšetření, který je k dispozici na  webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz, v sekci "Dokumenty". Údaje, které potřebujeme k objednání jsou: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa (trvalá, korespondenční), telefonický a e-mailový kontakt a mateřská škola, kterou dítě navštěvuje.


PhDr. Pavla Šteidlová,
vedoucí pracoviště PPP Žďár nad Sázavou