Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Milí rodiče, Vám i Vašim dětem přejeme krásné léto plné prima zážitků a letní pohody. Užívejte společné chvilky . Děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na Vás zase v září. Budo...

Přečíst celé

V týdnu s námořníky jsme byli většinu času na lodi, kterou jsme si postavili ve třídě. Kapitán vždy zodpovídal za loď, námořníci plnili povely, ujali se kormidla, uklízeli loď, vyhlíželi pevninu, chyt...

Přečíst celé

Zelená cesta

17. června 2024 v MŠ Pohádka
Hurá, již po třetí naše MŠ Pohádka obhájila mezinárodní certifikaci Zelené cesty programu Ekoškola platnou na tříleté období.

Přečíst celé

S dětmi ze třídy Sýkorky jsme si celý týden povídali o pirátech-kdo jsou, jak žijí, jaké mají vlastnosti, zpívali jsme pirátskou písen a doprovazeli rytmus, hráli pohybové a hmatové hry, hry s dýchání...

Přečíst celé

Tatínek od Matouška pro děti přichystal krásný zážitek na hasičské stanici. Děti si prohlédly prostředí, hasičská auta a vybavení, vyzkoušely si oblečení a přilby. Zhlédly cvičení - vyprošťování paní...

Přečíst celé

U Soviček se tento týden muzicírovalo. Děti viděly a mohly si vyzkoušet hru na různé hudební nástroje. Nejvíce děti okouzlily housle, kytara a akordeon. V centrech aktivit vyzkoušely psaní housl...

Přečíst celé

Na pouť jsme se všichni moc těšili, povídali si o ní a byli jsme se na atrakce podívat . Kromě pouťového očekávání jsme se také věnovali smyslovému vnímání. Děti z Vrabčáků rozlišovaly základ...

Přečíst celé

Jede, jede vláček

20. května 2024 v MŠ Pohádka
Děti ze třídy Sýkorky se celý týden seznamovaly s dopravními prostředky, po čem se pohybují, kdo je řídí. Plnily úkoly v centrech aktivit. V CA Ateliér st. děti vyráběly letadla a lepily je na potisk...

Přečíst celé

Sportovní den rodin

17. května 2024 v MŠ Pohádka
V úterý 14. května v odpoledních hodinách uspořádala MŠ POHÁDKA společně s klubem házenkářů z Nového Veselí sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi. Děti plnily s pomocí rodičů na stanovištích různé ú...

Přečíst celé

Všichni malí čarodějové a čarodějky z MŠ Pohádky se poslední dubnové pondělí sešli na zahradě MŠ, kde si společně užili zábavné čarodějnické odpoledne plné plnění úkolů na stanovištích. Děti létaly na...

Přečíst celé

Děti si poslechly zajímavé vyprávění ze života dravců a zhlédly naučné a krásné ukázky výcviku, létání a přijímání odměn. Seznámily se s mládětem sovy pálené, se sovou Zuzankou, se sovou jménem Pusťa...

Přečíst celé

Aby se nic nestalo

22. dubna 2024 v MŠ Pohádka
Stále se snažíme, aby se nic nestalo . Děti jsou vedeny k ochraně svého zdraví. Vrabčáci se tomuto tématu věnovali tentokrát trochu podrobněji. Vysvětlili jsme si pojmy zdraví, úraz a nemoc, jak pře...

Přečíst celé