VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit na své MŠ do stanoveného termínu. Zástupkyně ředitele odevzdá neprodleně požadavky o přestup ředitelce školy.  Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na
Přečíst celéArrow

POZVÁNKA PRO RODIČE

Vážení přátelé, V úterý 23. února od 14.30 pořádá Skutečně zdravá škola online konferenci, na které představí velice diskutované téma – vliv spotřeby cukru na zdraví dětí a jak v mateřských školách vytvářet zdravé stravovací prostředí. Konference nabídne tato témata: • Proč nesypat dětem cukr do jídla – neexistuje žádný racionální ani zdravotní důvod, proč dětem do jídla sypat prázdné kalorie v podobě přidaného
Přečíst celéArrow

ŠKOLKOVNÉ – POTVRZENÍ K DANÍM

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školkovného tzv. ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, za rok 2020, bude připraveno od vedoucích školních jídelen na jednotlivých třídách od pondělí 18.1.2021. Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně. V případě dotazů se obraťte na VŠJ jednotlivých zařízení: MŠ Okružní,
Přečíst celéArrow