VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


Pozvánka pro rodiče

Zveme rodiče ze všech školek na tematická setkání “Školní zralost dětí”. Termíny jsou uvedené v pozvánce.  Mgr. Iveta Klusáková  

Zajímavá čísla z Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Počátek nového roku vede k bilancování, a proto nabízíme zajímavá čísla ze žďárských mateřinek. V lednu 2020 navštěvuje 7 mateřských škol 690 dětí, z toho 346 dívek, ve 29 třídách. V tomto počtu je 179 dětí se školní povinnou docházkou, z toho 92 dívek a 29 dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti čeká v dubnu zápis do základní školy. Dochází k nám 10
Přečíst celéArrow

Provoz MŠ během prázdnin

Pololetní prázdniny – v pátek 31.1.2020, všechny MŠ zajišťují běžný provoz. Jarní prázdniny – týden od 9.3. do 15.3.2020 Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní, Vančurova, Veselská a Haškova Uzavřena MŠ: Vysocká a Santiniho – náhradní provoz na MŠ Brodská Třídní učitelky budou po 15.2.2020 zjišťovat konkrétní zájem o provoz, případné změny budou včas oznámeny. Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9.4.2020 Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní,
Přečíst celéArrow