VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.

Více informací


BESEDY NA TÉMA „ŠKOLNÍ ZRALOST“

Vážení rodiče, zveme vás na na další tématická setkávání  hrazené z OP VVV z projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ, tentokrát na téma školní zralosti a oblasti přípravy dětí na vstup do základní školy. Besedy povede Mgr. Jitka Palcová z PPP a SPC Vysočina a hlídání dětí bude opět zajištěno. Termíny a místa konání najdete v přiložené pozvánce.    Těšíme se na vás.                                           Mgr. Iveta Klusáková
Přečíst celéArrow

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny. Všechny mateřské školy zajišťují svůj běžný provoz, kromě MŠ Santiniho a MŠ Brodská, které budou uzavřeny.   Mgr. Iveta Klusáková  

Projekt „MY JDEME DÁL“ v MŠ Žďár nad Sázavou

Vážení rodiče, naše mateřská škola vstoupila od 1.9.2018 do projektu Šablony II. – „ My jdeme dál“, který je spolufinancován Evropskou unií a plynule navazuje na projekt Šablony I. Cílem projektu je podpoření předškolního vzdělávání v MŠ Žďár nad Sázavou prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů, zapojení externích odborníků do praxe MŠ a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. K dalším aktivitám patří
Přečíst celéArrow