VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


Důležitá informace po návratu ze zahraničí!

Vážení rodiče, informujeme Vás o vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat nejen zaměstnanců, ale také dětí -žáků naší školky a jejich zákonných zástupců, ze zahraničí. V opatření jsou uvedené povinnosti pro všechny osoby, které se navrací ze zahraničí a nastoupí do školky. Opatření při návratu ze zahraničí Účinnost opatření je od 9.7.2021.

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče, na všech třech otevřených MŠ – MŠ Kamarád na ul.Okružní, MŠ Srdíčko na ul. Vančurové a MŠ Vysočánek na ul.Vysocké pojedou v běžném provozu, tj. ráno od 6.15 hodin třídy v MŠ dle rozpisu u vchodu. Tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech. Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti v koncové třídě,
Přečíst celéArrow

Upozornění rodičům

Odhlašování obědů Obědy se odhlašují podle Vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – 24 hodin před výdejem oběda, tzn. do 12 hodin předchozího dne ( platí i v neděli – odhláška do 12.00 hodin na pondělí). Stravu lze nadále odhlásit pomocí aplikace Webooker umístěné na webových stránkách Mateřské školy : https://www.mszdar.cz , omluvenky dětí. Pokud nelze
Přečíst celéArrow