VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

Na všech čtyřech otevřených MŠ – Okružní, Brodské, Haškové a Santiniho pojedou ráno od 6.15 hodin všechny třídy v MŠ dle rozpisu u vchodu. Tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech. Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti v koncové třídě, opět dle rozpisu jednotlivých MŠ. Odhlašování obědů a docházky provádějte přes elektronický odhlašovací systém,
Přečíst celéArrow

Upozornění rodičům !

S účinností od 1.7.2020 bude opět v platnosti : Odhlašování obědů Obědy se odhlašují podle Vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – 24 hodin před výdejem oběda, tzn. do 12 hodin předchozího dne ( platí i v neděli – odhláška do 12.00 hodin na pondělí). Stravu lze odhlásit pomocí aplikace Webooker umístěné na webových stránkách Mateřské
Přečíst celéArrow

Termíny informativních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Žďár nad Sázavou zve rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 na informativní schůzku. Kontaktováni budete telefonicky nebo SMS zprávou. Obdržíte zde stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole. Vzhledem k mimořádným opatřením budou schůzky, pokud počasí dovolí, probíhat na školních zahradách. Těšíme se na Vás! Mgr. Iveta Klusáková