VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


Termíny informativních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Žďár nad Sázavou zve rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 na informativní schůzku. Kontaktováni budete telefonicky nebo SMS zprávou. Obdržíte zde stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole.

Dopravní hřiště otevřené pro veřejnost

Od 1. června 2021 je dětské dopravní hřiště opět zpřístupněno veřejnosti, a to v červnu a září v pracovní dny vždy od 14 hod. do 18 hod. V době letních prázdnin bude dopravní hřiště otevřeno v pracovní dny od 12 hod. do 18 hod. a o víkendech od 9.00 hod. do 18.00 hod. Prostor je určen pro jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách dětem
Přečíst celéArrow

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon, vydala 31.5.2021 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Rodiče nepřijatých dětí mohou nahlédnout do spisu v úřední dny na ředitelství MŠ Okružní v pondělí od 8,00 do 15,00 a ve středu od 8,00 do 16,00. Popřípadě v jiném předem dohodnutém termínu. Rodiče přijatých dětí
Přečíst celéArrow