VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.PODĚKOVÁNÍ

Akce všech mateřských škol se nám opravdu vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme všem zaměstnancům a rodičům s dětmi za vytvoření příjemné atmosféry, zástupcům IZS a ostatním dobrovolníkům z řad Městské policie, Červeného kříže a Střední zdravotnické školy, hasičů ze Žďasu za přípravu zajímavých stanovišť a panu Milanu Šustrovi za krásné a rychle dodané fotky.Více informací


Děti z mateřinek zdravotníkům

S nadšením a radostí se 81 dětí ze všech žďárských mateřinek zapojilo do obnovy dětské výzdoby v prostorech žďárské polikliniky. Bylo vybráno 28 výtvarně a tematicky zajímavých prací, které jistě vykouzlí úsměv kolemjdoucích klientů a především zdravotníků a ostatního personálu. V tomto týdnu byly veselé obrázky předány p.ředitelce Komínkové a již se těšíme, až se na své obrázky podíváte! Mgr. Iveta Klusáková ředitelka MŠ
Přečíst celéArrow

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hlavní prázdniny jsou v termínu od 1.7.-31.8.2021 Vzhledem k nižším počtům dětí ve skupině a potřebě rodičů pracovat i o prázdninách, vychází Mateřská škola Žďár nad Sázavou rodičům vstříc a místo běžné jedné MŠ ponechává v letních měsících v provozu tři mateřské školy : MŠ Kamarád na ul. Okružní – i pro děti z MŠ Brodské MŠ Srdíčko na ul.Vančurova – i pro děti
Přečíst celéArrow

TALENTOVKY V ZUŠ

Informujeme rodiče, že Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace zve vás a vaše talentované dítě k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022, ve dnech 25.5. a 3.6. 2021. Více Příjimačky_ZUŠ