VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.

Více informací


Velikonoční prázdniny – provoz MŠ

Ve čtvrtek 18.4.2019 jsou velikonoční prázdniny. Uzavřena bude MŠ Vysocká a MŠ Santiniho, kde nebyl o provoz zájem. Ostatní MŠ zajišťují běžný provoz s nižším počtem tříd. Velikonoční svátky plné pohody a radosti ze začínajícího jara přejí zaměstnanci MŠ

Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven: od 15.3.2019 do 30.4.2019 Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou zve rodiče předškolních dětí k zápisu na školní rok 2019/2020. Zápis se bude konat na ředitelství mateřských škol , které sídlí při MŠ Kamarád na Okružní ulici dne 6.5.2019 od 8 h do 16 h a 7.5.2019 od 12 h do 16 h. Zápisu budou předcházet Dny otevřených dveří ve všech žďárských
Přečíst celéArrow