VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.

Více informací


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Provozní doba MŠ je v období od pondělí 1.7. 2019 do pátku 30.8.2019 od 6.15 hodin do 16.00 hodin Ráno od 6.15 hodin pojedou všechny třídy v MŠ dle rozpisu ve vstupním vestibulu, tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech. Provoz bude rozmístěn do všech 6 tříd v MŠ. Odpoledne od 15.30 hodin do 16.00 hodin budou
Přečíst celéArrow

Termíny informativních schůzek na jednotlivých školkách

Na informativních schůzkách budou zákonným zástupcům předána rozhodnutí o přijetí a dozví se podrobné informace o chodu MŠ.   Informativní schůzku doporučujeme i rodičům dětí, kteří od 2.9.2019 přestupují na jinou MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon vydala 4.6.2019 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Seznam přijatých dětí 2019/2020