VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků - více informací naleznete v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.

Více informací


Termíny informativních schůzek na jednotlivých školkách

Na informativních schůzkách budou zákonným zástupcům předána rozhodnutí o přijetí a dozví se podrobné informace o chodu MŠ.   Informativní schůzku doporučujeme i rodičům dětí, kteří od 2.9.2019 přestupují na jinou MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon vydala 4.6.2019 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Seznam přijatých dětí 2019/2020

Velikonoční prázdniny – provoz MŠ

Ve čtvrtek 18.4.2019 jsou velikonoční prázdniny. Uzavřena bude MŠ Vysocká a MŠ Santiniho, kde nebyl o provoz zájem. Ostatní MŠ zajišťují běžný provoz s nižším počtem tříd. Velikonoční svátky plné pohody a radosti ze začínajícího jara přejí zaměstnanci MŠ