My jdeme dál

Projekt MY JDEME DÁL je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpoření předškolního vzdělávání v MŠ Žďár nad Sázavou prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů, zapojení externích odborníků do praxe MŠ a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Informační plakát ke stažení