Úvodní stránka   Z ředitelství   Zajímavá čísla z Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Zajímavá čísla z Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Počátek nového roku vede k bilancování, a proto nabízíme zajímavá čísla ze žďárských mateřinek. V lednu 2020 navštěvuje 7 mateřských škol 690 dětí, z toho 346 dívek, ve 29 třídách. V tomto počtu je 179 dětí se školní povinnou docházkou, z toho 92 dívek a 29 dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti čeká v dubnu zápis do základní školy.

Dochází k nám 10 cizinců převážně vietnamské, ukrajinské a ruské národnosti. Ještě 14 dětí ve dvou batolecích třídách nedosáhne v lednu 2020 tří let. Vzděláváme také 23 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde probíhá edukace dle individuálního vzdělávacího plánu, z toho 12 dětí má asistentku pedagoga. 27 tříd je věkově smíšených, tj. děti od 2,5 do 4 let nebo od 3 do 6 let. Kapacita školek je maximálně využita a z toho máme radost. 🙂

O děti se stará celkem 120 zaměstnanců, z toho 60 plně kvalifikovaných předškolních pedagogů, 12 asistentů pedagoga, 6 školních asistentů, 4 chůvy, 16 kuchařek a 22 provozních pracovnic.

Zápis na školní rok 2020/21 se bude konat 4. a 5.5.2020, Dny otevřených dveří 21. a 22.4. od 8-11 h.
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka p.o.