Úvodní stránka   Z ředitelství   Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon,
vydala 27.5.2020 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Seznam přijatých dětí 2020/2021