Úvodní stránka   Z ředitelství   Upozornění rodičům !

Upozornění rodičům !

S účinností od 1.7.2020 bude opět v platnosti :
Odhlašování obědů
Obědy se odhlašují podle Vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – 24 hodin před výdejem oběda, tzn. do 12 hodin předchozího dne ( platí i v neděli – odhláška do 12.00 hodin na pondělí).

Stravu lze odhlásit pomocí aplikace Webooker umístěné na webových stránkách Mateřské školy : https://www.mszdar.cz , omluvenky dětí.

V případě potíží s přihlášením či odhlášením dítěte můžete využít návod: Webooker_návod nebo se informovat u zástupkyně ředitelky MŠ nebo vedoucí školní jídelny.

Pokud nelze stravu odhlásit přes odhlašovací systém, nahlaste dobu nepřítomnosti dítěte na telefonním čísle školní jídelny ve své mateřské škole nebo závadu na email : reditelstvi@mszdar.cz.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si neodhlášený oběd mohou rodiče vyzvednout
do vlastního jídlonosiče od 11,00 – 11,30 hodin.

Svačiny se nepravidelně neodhlašují. V případě, že si rodiče vyzvednou dítě výjimečně po obědě, dostanou děti místo svačiny kus ovoce, zeleniny nebo jinou náhradu.

V případě odhlášek v období prázdninového provozu použijte aplikaci Webooker nebo telefon či email školní jídelny MŠ, kterou v období 1.7. – 31.8.2020 navštěvujete.
4.MŠ,ul. Brodská – 566 623 192, 4msj@mszdar.cz
7.MŠ,ul. Haškova – 566 625 823, 7msj@mszdar.cz