Úvodní stránka   Z ředitelství   Termíny informativních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí

Termíny informativních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Žďár nad Sázavou zve rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 na informativní schůzku. Kontaktováni budete telefonicky nebo SMS zprávou. Obdržíte zde stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole. Vzhledem k mimořádným opatřením budou schůzky, pokud počasí dovolí, probíhat na školních zahradách.

Těšíme se na Vás!
Mgr. Iveta Klusáková