Úvodní stránka   Školky   Vysočánek   Informace Vysočánek

Informace Vysočánek

Informace

Filozofie MŠ: rozvoj osobnosti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy. Chceme se orientovat na rozvoj osobnosti každého dítěte v oblasti tvořivosti, odpovědnosti, tolerance a komunikace, tak, aby dítě bylo schopné ovlivňovat budoucnost a najít si své vlastní místo ve společnosti. Toho zamýšlíme dosáhnout smysluplností učení a různorodými metodami práce.

Co nabízíme:

  • cílevědomý přístup k rozvoji osobnosti dětí
  • přátelské a nedirektivní prostředí
  • připravenost na snadný vstup dítěte do ZŠ
  • společné zpívání rodin – hudební slavnosti
  • lyžařský výcvik
  • předplavecký výcvik
  • vyvrcholení celoroční výtvarné tvorby dětí výstavou v prostorách MŠ „ Galerie na schodech “

Nadstandardní péče:

  • výtvarné tvoření
  • jóga a aerobik pro děti
  • kroužek hry na zobcovou flétnu