Úvodní stránka   Ze školek (Stránka 4)

Ze školek

MŠ Santiniho – Vánoce v období první republiky

Ve středu 19.12.2018 jsme s dětmi ze třídy MOTÝLEK navštívili Regionální muzeum, kde právě probíhá vánoční výstava tentokrát kladoucí důraz na průběh nejkrásnějších svátků v roce v období první československé republiky. Děti si mohly prohlédnout jak vypadala vánoční výzdoba a jaké dárky lidé dostávali. Čím se lišila štědrovečerní tabule dělnictva, obyvatel venkova a průmyslníků. Dozvěděly se také něco o tehdejších zvycích. Zahrály si hru na čerta a anděla a Sárinka se Šimonkem si vytáhli poslepu polínka a dozvěděli se, jaký bude jejich ženich a nevěsta. A jak to dopadlo? Vybrali si oba ta nejhezčí polínka :-)) Výstava se nám moc líbila a cestou na autobus jsme se ještě společně vyfotili u betléma ze slámy.

 


MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

V tomto krásném adventním čase nechybělo ani tradiční rodinné setkání v kostele na Zelené hoře. Jsme vděčni za to, že jsme se mohli v úterý 18.12.2018 opět sejít na tomto krásném místě, prožít zde společné chvíle, zastavit se, zamyslet a potěšit se.
Slavnost zahájily naše děti, které procházely kostelem se světýlky. Velmi si vážíme toho, že na společné setkání přijal pozvání také pan farář Záleský a promluvil k dětem i rodičům. Děti zazpívaly koledy, měli jsme možnost slyšet krásný zpěv naší maminky paní Kynclové, která nám také hrála po celou dobu na varhany. Slavnost jsme zakončili společným zpěvem a rozdáním dárečků – děti dostaly hvězdičky a rodiče srdíčka na kolíčku.

Ať svítí láskou tvá hvězda betlémská
ať hřejí pohodou kožíšky beránků
ať zmizí z paměti vzpomínka nehezká
ať máš jen smetanu radosti ve džbánku.

Ať cinknou nadějí betlémské rolničky
ať trošku rozumu v hlavě nám zbude
ať pro tu naději stoupnem si na špičky
ať kapsy pokory nejsou tak chudé.

Ještě jednou velmi děkujeme panu faráři Záleskému, paní kastelánce, která nám ochotně zpřístupnila kostel i na pondělní dopolední zkoušku a paní Kynclové.

 


MŠ Santiniho – Adventní čas v Pastelce

V adventním čase jsme se snažili v Pastelce navodit pohodovou, radostnou a slavnostní atmosféru. Ozdobili jsme si stromeček ve třídě a postavili pod něj papírový betlém. Děti si zdobily jablíčka, malovaly obrázky, vyráběly stromeček z papíru, pekli jsme cukroví,
zpívali jsme a poslouchali koledy.

Nasušili jsme citrusy a ozdobili jsme si netradiční vánoční stromeček před školkou,
který jsme si přinesli z lesa. V posledním týdnu jsme si udělali malé vánoční posezení,
na které naše šikovné maminky přinesly dětem ochutnat cukroví.
Děkujeme 🙂

Děti si také vyráběly andělská přáníčka s mottem:
KAŽDÝ Z NÁS JE PRO NĚKOHO ANDĚLEM !

 


MŠ Santiniho – Sněhová nadílka

Týden po Mikulášské nadílce udělala dětem ještě větší radost pořádná sněhová nadílka 🙂
Nesměl chybět ani první veliký sněhulák. Koukněte na tu krásu a radost v dětských očích 🙂

 


MŠ Santiniho – Čerte, čerte, čertíčku, pojď mezi nás chviličku!

Děti v Pastelce se pečlivě připravovaly na návštěvu Mikuláše.
Vyráběly čerty, Mikuláše i anděly, cvičily, zpívaly, …

…. postavily si peklo i nebe, kde si mohly hrát, …

…… také Edukativně stimulační skupina byla zaměřena na téma ČERTI
a děti s rodiči odpoledne mimo jiné zdobili perníčky.

A pak přišel ten očekávaný den!
Nejprve nás čekala Mikulášská svačina,….

…a pak už možná trochu se strachem, ale většinou s radostí 🙂
přivítaly děti Mikuláše s čerty a anděly.
Vzácné návštěvě zazpívaly písničky, zatančily si s anděly a poté co Mikuláš zjistil, že jsou děti ve školce šikovné a snaživé, předali andělé i čerti dětem balíčky a adventní kalendáře.

 


MŠ Santiniho – Sáně vezou překvapení

Na konci listopadu jsme se v naší MŠ začali připravovat na adventní čas.
Požádali jsme rodiče o spolupráci při vytvoření netradičního adventního kalendáře pro děti. Děkujeme rodičům, kteří připravili všem dětem na každý den malé, sladké,
ale i nápadité překvapení 🙂

Slavnostní otevření adventních saní proběhlo 5.12.2018,
kdy nám prvních pět sklenic přinesli čertíci s andělem.

 


MŠ Santiniho – Cvičení nás velmi baví, utužujeme si zdraví!

Listopadový projekt ZDRAVÍ jsme zakončili ve čtvrtek 29.11.2018
společnou odpolední akcí s rodiči v tělocvičně na ulici Dvorská.

Na úvod nás čekalo vystoupení profesionálního žongléra Milana Ošmery.
Žertovnou formou zavedl děti např. do světa kouzel, samy děti se některých kouzel zúčastnily. Děti také pomáhaly při žonglování a do vystoupení byli zapojeni i rodiče.

Po vystoupení si mohly děti vyzkoušet připravená stanoviště k překonávání překážek a různých pohybových dovedností. Děti si zacvičily s kobylkou, opičkou, veverkou, ježkem a beruškou, což jsou zvířátka z našeho projektu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. Jsme rádi, že plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost
a že je při tom mohli podpořit i rodiče.

 


MŠ Okružní – Přání

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019 všem dětem a rodičům přeje celý kolektiv MŠ Kamarád.


MŠ Okružní – Vánoční nadílka

Ve všech třídách naší školky už byl Ježíšek! Nadílku si děti se zatajeným dechem a zároveň jásotem radosti krásně užily.

   

   

 


MŠ Okružní – “Vánoční troubení”

Děti ze třídy Myška byly pozvané na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (pracoviště Strojírenská) na “VÁNOČNÍ TROUBENÍ”. Trubači zde zahráli vánoční koledy a na závěr zazněla i česká národní hymna.