Úvodní stránka   Ze školek (Stránka 4)

Ze školek

MŠ Brodská – Naše zdraví

Se Střední zdravotnickou školou spolupracujeme ve formě besed pro děti, které připravují studentky této školy. V úterý 19.2. proběhlo setkání, kdy se děti seznámily se slovem prevence, povídaly si o zdraví, co pro své zdraví můžeme udělat. Proč jíst zeleninu a ovoce, proč pobývat na čersvém vzduchu a pravidělně sportovat. Předškoláčci si vzpomněli i na důležitá telefonní čísla hasičů, policie a záchranky 🙂 . Děti jmenovaly možné úrazy a navzájem si vyzkoušely obvazovat jednotlivé části těla. A jaká je práce doktorů? Po rozhovoru o jejich práci následovala hra na operatéry – děti si vyzkoušely doktorské pláště, pokrývky hlavy a roušky. Srdíčko poslouchaly fonendoskopem. Děkujeme studentkám SZŠ za přínosné a zábavné setkání.

Přečíst celé →


MŠ Okružní – Hudební divadlo v MŠ

V pátek 15.2.2019 děti zhlédly hudebně vzdělávací pořad učitelů ZUŠ Žďár nad Sázavou paní Mgr.et Bc. Miroslavy Smékalové a Mgr. Leoše Drahotského. Děti se společně s písničkami seznámily s různými druhy řemesel. Každá píseň byla doprovázena jiným hudebním nástrojem. Naší školkou zazněla flétna, trubka, klarinet, cimbál, dudy a jiné. Pro děti byl tento koncert krásným zážitkem, při kterém se zapojily zpěvem i pohybovým doprovodem.


MŠ Okružní – Go!

Děti z Myšky cvičily ve středu 20.2. ve sportovní hale, po rozcvičení zvládly rychlý běh i slalom, přeskoky a jízdu na “sněžných” saních tažených “sněžnými psy”.  Takže go! go! go!


MŠ Vysocká – výstava

V rámci  tématu – povolání a řemesla jsme se s dětmi vydali Přečíst celé →


MŠ Vysocká – Ekotým

V úterý 26.2. v 15:30 proběhne ve třídě kuřátek schůzka Ekotýmu. Zveme stávající i nové členy, z řad Kuřátek i Veverek.


MŠ Haškova – Karneval

Ve středu  27.2.2019 v dopoledních hodinách

se uskuteční v MŠ Vláček

KARNEVAL

Prosíme rodiče o přípravu kostýmů pro děti.

Na děti čekají  soutěže,tanečky, společné zpívání a průvod po MŠ.


MŠ Vančurova – Pozvánka

Vážení rodiče,

zveme Vás na tématické setkání s lektorkou Mgr. Jitkou Palcovou, která Vás blíže seznámí s významným obdobím fyzické i duševní připravenosti Vašeho dítěte na vstup do školy. 

Více o školní zralosti se dozvíte 21.2. v 15.00 v naší jídelně.

Těšíme se na setkání s Vámi

Hlídání dětí zajišťuje třída “Zajíček”

 


MŠ Vančurova – soutěž

VAŽENÍ RODIČE,

chtěli bychom Vás touto cestou požádat, zda byste nedali dětem ze třídy Koťátko hlas v soutěži o bačkůrky Barefoot. Odkaz na soutěžní fotografii na facebook viz. níže.

Za Váš hlas velmi děkují děti z Koťátka.

 

Označte naši fotku “To se mi líbí”

 


MŠ Sluníčko – Myslíme na zvířátka

Letošní tuhá zima není lehká ani pro ptáčky a zvířátka v lese. A tak jsme se s Motýlky rozhodli jim přilepšit.

Přečíst celé →


MŠ Sluníčko – Ptačí pátrání

Ve všech třídách naší školky jsme se téměř shodně věnovali tématu „Ptáci v zimě“. Děti ptáčky kreslily, zpívaly si o nich, učily se básničky, prohlížely obrázky a vyráběly je z různých materiálů. Kolem školky máme také několik krmítek, do kterých děti pravidelně nosí semínka. A nejen to, pověsili jim krom lojových koulí také celé sušené slunečnice plné semínek, navlečené arašídové ozdoby apod. Za oknem třídy pak můžeme pozorovat, jak jim (převážně sýkorkám) chutná.

K uzavření tohoto tématu jsme pro děti připravili

„VELKÉ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ“.

Zapojily se i nejmladší děti z „Broučka“ a hlavně vy – rodiče. Nejenže jste společně zjistili jména ptáčků, které jste měli za úkol vypátrat, ale hlavně povídání dětí, co viděly kolem svých domovů, na vycházkách nebo cestou ze školky, bylo úžasné!

Asi nenajdete moc dětí, které toho ví o ptáčcích tolik, jako děti ze „SLUNÍČKA“.

Přečíst celé →