Úvodní stránka   Ze školek (Stránka 2)

Ze školek

MŠ Sluníčko – Kde pracují dospělí?

Děti z Krtečka si povídaly o práci dospělých a některá pracoviště si prohlédly. Společně jsme navštívili penzion Drak, kadeřnictví, obchod s oděvy a ještě se chystáme na veterinu a nádraží.

Přečíst celé →


MŠ Brodská – Čtení babiček a dědečků

Milé babičky a dědečci, je tu březen – Měsíc knihy a my Vás srdečně zveme do naší školky –                 v rámci akce ČTEME S BABI,DĚDOU…..Vyberte si se svými vnoučaty pohádku či kapitolu z oblíbené knihy a přijďte přečíst dětem. Pro ně to bude nový zážitek a radost. Svůj termín napište do tabulky v šatně.                                                                        Těšíme se na Vás!


MŠ Santiniho – Radost chodí z města k městu …

Od 11.2.2019 začaly v naší MŠ radostné přípravy na karneval. Děti pomáhaly s výzdobou třídy a dalších prostor MŠ. Vyráběly klauníky a masky z papírových sáčků. Veškeré činnosti byly zaměřeny na prožívání masopustu. Děti byly seznámeny s masopustními zvyky a tradicemi.

Zapojili jsme také naše rodiče do rodinného tvoření. Ti měli společně s dětmi doma připravit nějaký jednoduchý rytmický nástroj, který bychom mohli připevnit na plot naší školní zahrady.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří se do tvoření zapojili.
Jako poděkování jsme předali dětem pochvalné listy pro celou rodinu a rolničky.

K rytmickým nástrojům jsme na plot připevnili texty říkadel a písní, které jsme se s dětmi učili. Děti si tak mohly rytmizovat i při pobytu na školní zahradě a také s rodiči při příchodu nebo odchodu ze školky. A s radostí si mohli rytmizovat i kolemjdoucí :-))

Ve středu 27.2.2019 přicházely do školky různé filmové či pohádkové postavy. V naší MŠ totiž probíhal KARNEVALOVÝ REJ – dopoledne plné her, tance a radosti. Nechyběla ani přehlídka masek. Maminka od Filípka přinesla dětem výborné muffiny a všichni jsme si také moc pochutnali na sladkých masopustních koblihách.

Únor byl tak plný radosti a věříme, že i když jsme se s karnevalem rozloučili,
radost v naší školce stále zůstane 🙂

 


MŠ Santiniho – Povídejme si, děti …..

V úterý 26.2.2019 jsme navštívili městskou knihovnu, kde dětem paní knihovnice povídala  o pohádkách Josefa Čapka. Děti byly zapojeny do povídání a pracovaly i s obrázky. Hledaly potraviny, které jsou vhodné pro zdravou a dobrou snídani. Také si připomněly pravidla správné hygieny a nechyběl ani pohyb pro zdraví. Celé povídání bylo zakončeno pohádkou.

 


MŠ Vančurova – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení zálohy na divadelní představení a jiné kulturní akce

na 2. pololetí školního roku 2018/2019 

ve výši 300, kč do 15.3.2019.

Na konci roku dojde k vyúčtování a vrácení zbylé částky.

 


MŠ Vančurova – EKOTÝM

Ve středu 27.2. proběhla na naší MŠ již druhá schůzka EKOTÝMU zaměřená na letošní hlavní téma “JÍDLO” – ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN – I NÁS SE TO TÝKÁ.

Ekotým vyzval k podpoření naší iniciativy širší veřejnost z naší školky a to akcí

 – VYMYSLETE KRÁTKÝ PŘÍBĚH, POHÁDKU, KOMIX, SLOŽTE BÁSEŇ,NAMALUJTE OBRÁZKY NA TÉMA “JÍDLO”.

Vaše práce budou na konci března vystaveny ve vestibulu a svázány do knihy.

 


MŠ Vančurova-Edukativně- stimulační skupina

Cílem aktivit Edukativně-stimulační skupiny, která působí na 6. MŠ na ulici Vančurova je všestranný rozvoj dovedností předškolních dětí, důležitých pro úspěšné zvládnutí požadavků, které jsou kladeny na dítě v první třídě ZŠ. Setkání několika dětí a jejich rodičů se dvěma zkušenými učitelkami probíhá od října 2018 ve frekvenci jednou měsíčně.

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé oblasti – např. na jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj řeči a myšlení, předmatematických představ, zrakového a sluchového vnímání atd. Tyto oblasti jsou procvičovány pro děti zábavným způsobem prostřednictvím her, pracovních listů, říkanek a rituálů.

Na závěr každé lekce dostanou děti jako správní „skoroškoláci“ několik domácích úkolů a pochvalu za snahu od svých učitelek. Rodiče tak mohou odcházet z mateřské školy s pocitem, že tento čas, který byl věnován jejich dětem, nebyl promarněný a bude mít svůj význam pro připravenost dětí do základní školy.


MŠ Brodská-Únor v Sýkorkách

Během měsíce února jsme připravili s dětmi výzdobu třídy, která byla věnována tématu Sněhuláci. Každé z dětí si mohlo vyrobit svého sněhuláka. V nabídce měly malování, střihání, lepení                 a modelování. Vyrobili jsme si také mačkané papírové koule, se kterými děti hrály hry. V nabídce činností měly děti pracovní listy sněhuláků, které vykreslovaly, skládaly jako puzzle. S dětmi jsme se také učili básničku ,,O šesti sněhulácích“, která se jim velmi líbila. Přečetli jsme pohádku,,Krteček a sněhulák“ a poté jsme o ní povídali.  Zopakovali jsme jednotlivé znaky zimy        a pracovali s knihou Z. Milera a H. Doskočilové – Krtek v zimě. Při pobytu venku jsme vyšlapávali cestičky a zdolávali obtížný terén.

SNĚHULÁK – TO JE PÁN,

CHUMELÍ – ON STOJÍ SÁM.

DÍVÁ SE DO SVĚTA,

KLOUZAČKY ZAMETÁ.

PRÁCE V CENTRECH:

KOSTKY A DOPRAVA -stavba domečku pro sněhuláka, aby se nerozpustil

CHYTRÁ HLAVIČKA – slož roztříhaného sněhuláka (skládání sněh.dle barvy a velikosti)

ŠIKULKA -výroba sněhuláků

SPORTOVCI -překážková dráha ( děti musely překonat nástrahy, které na ně byly připravené-skok, podlez, přeskok, kotrmelec, slalom)

KAŠPÁREK – obleč se jako sněhulák ( pomocí oblečení se děti oblékaly jako sněhuláci)

ŠKOLÁČEK -skládání písmenek-vyhledávání písmenek podle vzoru v textu

MUZIKANTI -zpěv zimních písní např. ,,Dva mrazíci uličníci“

POKUSY – krystalizace soli- vznik krystalu


MŠ Haškova – Karneval

Ve středu 27. 2. 2019 se naše školka úplně proměnila. Ve třídách si místo dětí hrály různé pohádkové bytosti, ať už to byli rytíři, princezny, spidermani, kouzelníci, piráti, ale i kuchaři, doktoři a spoustu dalších krásných masek. I paní učitelky a kuchařky vypadaly jinak než obvykle. Na děti čekala spousta her, soutěží, a také průvod školkou, až do kuchyně. Tam jsme zazpívali paním kuchařkám, které pro nás připravovaly výborné koblížky s marmeládou, písničky jako My jsme muzikanti nebo Pekla vdolky. Ve třídě Veverek jsme si pak společně zatancovali na diskotéce. Děti i všichni dospělí si tento den velmi užili.


MŠ Sluníčko – KARNEVAL

Radost, hudba, tanec, tanečky, balónky, překvapení, překážková dráha, koblížky… tak podobně jsme ve všech třídách prožívali masopustní veselici… a všem to moc slušelo!!!

Přečíst celé →