Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vysočánek (Stránka 4)

MŠ Vysočánek

MŠ Vysocká – Drakiáda

Ve středu 10.10. jsme se ve čtyři hodiny odpoledne sešli na louce pod Zelenou horou, Přečíst celé →


Hra na zobcovou flétnu

Ve 42. týdnu roku bude zahájen kroužek hry na zobcovou flétnu pro předškolní děti.

Rozdělení dětí do skupin k jednotlivým pedagogům, den a čas výuky naleznete na nástěnkách tříd.

Děti si na kroužek přinesou vlastní zobcovou flétnu. Ostatní materiály jim budou předány pedagogy na výuce.

Platbu ve výši 250 Kč prosíme uhraďte třídním učitelům. Finanční prostředky budou využity na desky, kopie not a další potřebný materiál.


Kroužek Anglického jazyka pro předškoláky

Ve čtvrtek 11. října 2018 proběhne v čase 15:00 až 15:45 první lekce Anglického jazyka pro předškoláky.

Kroužek bude veden p. uč. Vrbovou, a probíhat bude ve třídě Veverek v prvním patře naší MŠ.

Děti na výuku nepotřebují žádné pomůcky, pouze si budou nosit materiály, které v průběhu kurzu obdrží.

Zároveň prosíme rodiče přihlášených dětí, zda by mohli ve čtvrtek po první lekci zaplatit kurzovné ve výši 1. 400 Kč. Tuto částku si ve čtvrtek v čase 15:30 – 16:00 vybere sekretářka jazykové školy přímo v MŠ.

Případní další zájemci se mohou přihlásit u třídních učitelek.


MŠ Vysocká – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V minulém týdnu byly děti z obou tříd seznámeny s projektem: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Přečíst celé →


MŠ Vysocká – Schůzka Ekotýmu

Dne 16.10 v 15:30 ve třídě Kuřátek proběhně první schůzka Ekotýmu ve školním roce 2018/2019. Zveme stávající i nové členy Ekotýmu – přijďte se svými dětmi a diskutujte s námi nad tématem, které si zvolíme. Více informací na nástěnce Ekotýmu, na nástěnkách u jednotlivých tříd a nebo v Kuřátkách u paní učitelky Píbilové.


Vysočánkova drakiáda

Ve středu 10. října 2018 si vás dovolujeme pozvat na kopec Na Prutech (viz. mapka). Kde v čase od 16 hod. proběhne

Vysočánkova DRAKIÁDA

 

Vybavte se sportovním oblečením a vlastními draky. Drobné občerstvení zajištěno. Akce probíhá venku – v případě nepřízně počasí se pokusíme vybrat jiný vhodný termín.


Zájemci o výrobu vlastního draka mohou v pondělí až středu (8. – 10. října) navštívit v odpoledních hodinách (14:30 – 16:00) mateřskou školu a spolu s dětmi si draka vlastnoručně vyrobit. Materiál na výrobu si můžete přinést, případně základní zajistí pedagogové.


Sběr starého papíru

V úterý 16. 10. a středu 17. 10. proběhne na naší škole první letošní sběr starého papíru. V tyto dny prosím shromážděte starý papír svázaný v balících, případně v papírových bednách ve vestibulu školy. Následně bude odvezen dobrovolníkem z řad rodičů na sběrný dvůr.

Takto získané finanční prostředky jsou využity na adopci zvířat v ZOO Jihlava a dále jsou příjmem do spolku rodičů při 8. MŠ.

Prostřednictvím sběru vedeme děti k třídění odpadu a demonstrujeme jím tak systém sběru druhotných surovin a jejich opětovné využití v rámci environmentální výchovy.


MŠ Vysocká – hry na školkové zahradě

V měsíci září jsme se snažily dětem zprostředkovat pohyb na čerstvém vzduchu  Přečíst celé →


MŠ Vysocká – plody podzimu v Kuřátkách

Celý minulý týden se nesl v duchu toho, co nám podzim nadělí. Děti rozeznávaly Přečíst celé →


MŠ Vysocká – Plenární schůze rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na plenární schůzi, která se bude konat ve středu dne 26.9. v 15:30 ve třídě Kuřátek.