Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 4)

MŠ Vláček

MŠ Vláček – Haškova – Schůzka Velkého ekotýmu

Ve středu 16.10.2019 proběhla 1. schůzka Velkého ekotýmu v letošním roce. Společně jsme provedli analýzu našich témat: Odpady, Prostředí. Zhodnotili jsme co se nám podařilo vylepšit, zda se i v našich rodinách chováme se ekologicky.

Přemýšleli jsme, co bychom mohli vylepšit na naší školní zahradě, co bychom rádi ochutnávali nebo co bychom tu rádi dělali.Vytvořili jsme plán činností na tento školní rok 2019/2020 .

V souladu s daným tématem jsme si společně zanotovali  píseň “Vláček jede”, vytvořili  dráčka z odpadového materiálu na výzdobu MŠ a na závěr se občerstvili malou ochutnávkou ze školní kuchyně.

Děkujeme rodičům za společně strávený čas.

 


MŠ Vláček – Haškova – Kuchaři

Vařím, vaříš, vaříme.

Dnes: Farmářské brambory 🙂


MŠ Vláček – Haškova projekt “Svět nekončí za vrátky”

I v letošním školním roce jsme / celá MŠ Vláček/ zapojeni do celoročního projektu pro předškolní děti “Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky”. Tento projekt vznikl na podporu pohybových aktivit předškolních dětí pod záštitou České obce sokolské. Záměrem je “pohyb jako každodenní potřeba dětí”,podpora zájmu o aktivní sportování, vedení k týmové spolupráci, respektování a rozvoj individuálních předpokladů, radost a potěšení z pohybu, rozvoj  samostatnosti při dalším zdokonalování pohybových dovedností.


MŠ Haškova – Vláček Workshop vyvýšené záhony

Na konci měsíce září  se uskutečnil WORKSHOP na školní zahradě MŠ Vláček.

Cílem toto setkání bylo zaplnění  nových vyvýšených záhonů. Do práce se zapojilo několik tatínků, maminky, p. učitelky a také děti. Práce šla všem dobře od ruky, a tak jsme stihli připravit i jamky pro kanadské borůvky, které jsme společně se všemi dětmi zasadily.

Čeká nás ještě hodně práce, ale my se nebojíme. Děkujeme ochotným rodičům za pomoc a rádi přivítáme další pomocné ruce a také náměty, pro to co bychom mohli s našimi dětmi pěstovat pro radost i pro ochutnání.


Zelené oázy – Zahrada u Studánky

Z národního grantového programu Zelené oázy jsme jako jediní z Vysočiny získali podporu projektu Zahrada u Studánky.


Zahradu u Studánky jsme se snažili utvářet převážně pro děti, aby je podněcovala k pozorování, bádání, ke hře, relaxaci a péči o ni.

12.10.2019 jsme realizovali podzimní výsadbu 44 stromů a keřů a celkovou úpravu zahrady s pomocí 16-ti rodin, jejichž děti navštěvují třídu Studánku s prvky waldorfské pedagogiky, která je součástí MŠ Vláček ve Žďáře nad Sázavou. Do úpravy naší části zahrady se zapojilo 30 dospělých a 23 dětí, kteří s velkým nasazením přetvářeli zahradu 6 hodin. Počasí nám přálo, stejně jako maminky, které přinesly různé dobroty a v zázemí třídy uvařily bramborovou polévku pro všechny přítomné!!

Již na jaře jsme s 11-ti současnými a bývalými rodiči vysázeli v rámci tohoto projektu 32 trvalek.

                                                Všem zúčastněným velmi děkujeme!

O konkrétním umístění a názvu rostlin budou informovat veřejnost a návštěvníky zahrady dvě informační cedule.

Rozrůstáním keřů se Zahrada u Studánky více zazelená a vzniknou různá zákoutí, plná barev a vůní, která jsou dětmi velmi vyhledávána.

Větší změny se Zahrada u Studánky dočká ještě na jaře, kdy dojde k realizaci stavby zahradního domku, z jehož střechy budeme zachytávat dešťovou vodu k zalévání.

Jsme rádi, že se realizace projektu Zahrada u Studánky podařila podle našich představ a věříme, že bude v městské zástavbě útulnou oázou pro děti i ostatní uživatele a potěšením pro oči kolemjdoucích.

Eva Turinská


MŠ Haškova – Vláček Ekotým

Koncem měsíce září proběhlo setkání dětského Ekotýmu.

Společně jsme provedli analýzu našich témat: Odpady a Prostředí školy.

Děti se aktivně zapojily do přemýšlení nad otázkami třídění odpadů, jejich snížení, recyklace i nad otázkou: Jak si zlepšit okolní prostředí ?


MŠ Haškova – Vláček – Povedlo se nám

Povedlo se nám,

mámo, táto – podívejte se.


MŠ Haškova – Vláček

Ať je teplo nebo zima,

už plaveme jako ryba.


MŠ Haškova – Vláček, Ekologický pořad v MŠ

V pondělí 23. září přijelo za dětmi do školky brněnské divadlo Barborka. Paní Inka Horáková s maňásky zahrála několik krátkých pohádek na téma ekologie a zdravý životní styl.
Děti se rády zapojily prostřednictvím písní a rytmických říkadel. Odcházely s dobrou náladou a spokojené.

MŠ Haškova – Policie v MŠ, výcvik psů

        Ve čtvrtek 19. 9. 2019 poznaly děti nové čtyřnohé kamarády Arise a Indi. Jednalo se o policejní psy, které na zahradě MŠ představili  jejich psovodi.
Děti viděly výcvik psů a modelovou situaci zadržení pachatele. Potom se mohly s pejsky seznámit blíže, pohladit si je. Policisté ochotně zodpověděli dotazy dětí i p.učitelek.
Děti měly možnost prohlédnout si policejní auto, posadit se do něj, prohlídnout si jej uvnitř. Policisté se rozloučili houkáním policejní sirény.

          Poděkování patří panu Dočekalovi, který zprostředkoval dětem nevšední zážitek a příjemně strávenou hodinu na školní zahradě.