Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 4)

MŠ Vláček

MŠ Haškova – poděkování

Poděkování za účast ve sběrových akcích

/ sběr starého papíru 1840 kg ( 920 Kč) a sběr pomerančové kůry 934 Kč

Byly nakoupeny dřevěné loutky pro děti.


MŠ Haškova – Školní zralost


MŠ Haškova – Co podnikáme ?


MŠ Haškova – Sláva už je sníh

Sněhové hry na školní zahradě.


MŠ Haškova – Upečeme cukroví


MŠ Haškova -Projekt Práce s knihou

Od počátku školního roku 2018/2019 probíhá na naší MŠ projekt Práce s knihou.

Projet  byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase.

Přítomnost rodiče je ve skupinkách velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje.

Struktura lekcí: činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby byly pro děti zajímavé, různorodé a hlavně zvládnutelné.

Děti se učí rozpoznávat a vytleskat počet slabik ve slovech, určují první i poslední hlásku, vyprávějí příběh podle obrázků, procvičují zrakovou paměť, hmat, řeč, sluch pomocí zábavných didaktických her, které vyvažují klidnou a soustředěnou práci u stolečků.

Optickou diferenciaci podporují pracovní listy s hledáním rozdílů, hry s písmenky, přiřazováním obrázků, třídění a sestavování rozstříhaných pohlednic apod.

V prostorové orientaci pracují s pojmy „pod, nad, před, za, vlevo,vpravo, na“.


MŠ Haškova – Mikulášská nadílka


MŠ Haškova – Máme rádi zvířata, nemají žádnou srst

V rámci projetu Ekoškolka / specifické téma Prostředí/ rádi pečujeme o naše zvířátka


MŠ Haškova – Mikulášská nadílka v MŠ

Dne 3.12.2018 /pondělí / proběhne Mikulášská nadílka v naší MŠ pro děti všech tříd.

Prosíme rodiče o převlek pro děti / čertík, andílek/.


MŠ Haškova – Plavání – poslední