Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 4)

MŠ Vláček

MŠ Haškova – Poznáváme naše město


MŠ Haškova – Co děláme celý den


MŠ Haškova – Předčítání dětí ze ZŠ kamarádům v MŠ

V pátek 8. června 2018 zavítaly do mateřské školy děti ze druhé třídy 5. Základní školy.  V rámci akce Celé Česko čte dětem přišly předčítat předškolákům krásný příběh o dvou kamarádech z pařezové chaloupky. Po vzájemném přivítání seznámila paní učitelka Mgr. Zlata Štikarová s náplní besedy, s činnostmi, na které se děti mohou těšit. Každý žák přečetl část příběhu Václava Čtvrtka „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“, paní učitelka pak příběh zakončila. Předškolní děti byly překvapené, jak děti ve druhé třídě krásně čtou. Potom jsme všichni pohybově ztvárnili, jak semínko zasadíme, jak roste,… Děti pak dávaly předškolákům hádanky, ti se je snažily uhodnout. Paní učitelka předčítala příběh, děti doplňovaly slova, která se rýmovala. Nakonec jsme si společně zazpívali a děti ze školky se pochlubily svými znalostmi. Přednesly básně a zazpívaly písně naučené v mateřské škole. Předčítání školáků bylo pro děti z mateřské školy opravdu přínosem. Mnozí se již těší do základní školy, protože získají mnoho znalostí a naučí se číst. Poděkování patří nejen dětem ze 2.B, ale především paní učitelce Mgr. Z. Štikarové, která nám všem připravila krásné společné prožitky. Setkání s kamarády ze ZŠ bylo velkým obohacením


MŠ Haškova – Slavnostní stužkování školáků

 

V pátek 15. června 2018 proběhlo slavnostní stužkování školáků v prostorách městské radnice. Děti ze Zajíčka prožily krásné chvíle společně s kamarády z Medvídka, děti z Veverky pak s kamarády ze Žirafy. Po úvodní fanfáře a nástupu dětí i paní učitelek následovala slavnostní řeč, kterou přednesla zástupkyně ředitelky Hana Sobotková. O každém dítěti sdělily něco zajímavého paní učitelky, poté byla dětem připevněna stužka, převzaly knihu, diplom a klíč, který jim bude připomínat, že dveře mateřské školy jim jsou navždy otevřené. Na závěr přednesly děti básničku a rozloučily se písničkami s tématem prázdnin. Poděkování za krásné hudební prožitky patří učitelům Základní umělecké školy M. Smékalové a  L. Drahotskému. Také děkujeme  p. Petře Kopecké- předsedkyni Spolu rodičů, která měla krásný proslov k dětem i rodičům, který zakončila slovy  autora R. Fulghuma “Všechno co opravdu potřebuješ znát jsem se naučil v mateřské škole”.

 


MŠ Haškova – Recyklohraní

Dne 12. 6. 2018 se děti z naší mateřské školy „Vláček“ zúčastnily zajímavé akce, kterou pro ně připravili žáci druhého stupně v arboretu pří 5. ZŠ. Záměrem této akce bylo seznámení dětí s tím, jak třídit odpad a na co všechno se dají použité obaly využít.

Děti s mateřské školy byly rozděleny do malých skupinek, kterou vedl starší žák nebo žákyně. Každé dítě dostalo na začátku svoji kartičku, na kterou sbíralo razítka na jednotlivých stanovištích. Na těchto stanovištích plnily tyto úkoly: třídily odpad do barevných kontejnerů, poznávaly, co patří či nepatří do kompostu, z čeho jsou vyrobeny různé předměty, projely velkými dětskými auty „popelářskou“ trasu a vyrobily si kytičku nebo zvířátko z PET láhví a PET víček. Děti si zahrály i hry Lovení rybek a Člověče, nezlob se, které byly staršími dětmi vyrobeny z použitých obalů.

Po splnění všech úkolů děti obdržely papírovou královskou korunu a spoustu dalších drobných dárků. I počasí se vydařilo a RECYKLOHRANÍ   se dětem z MŠ líbilo.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

 


MŠ Haškova – Pozvání na pohádky do základní školy

V rámci dlouhodobé spolupráce naší mateřské školy s 5. ZŠ  a celostátní akce Celé Česko čte dětem přijaly předškolní děti z mateřské školy pozvání do ZŠ.

V průběhu dvou dnů 4. a 5. června 2018 se v ZŠ postupně vystřídaly děti ze Zajíčka a Medvěda.První den nás přivítala   p. uč Sýsová a  3.C  s divadelní pohádkou ,,Jak pejsek s kočičkou dělali dort“ , potom děti navštívily p. uč.Veleckou a 2.C  s pásmem- ,,Na mravenčí pasece“,zde si děti vyzkoušely práci  na interaktivní tabuli, následovalo společné hraní se třídou 2.A  a p. uč Růžičkovou na téma zvířátka ze ZOO, perličkou bylo  ,,Relaxační cvičení, zpívání anglicky“ – s p. uč. Štikarovou a 2.B,kdy se děti společně protáhly.

Druhý den navštívily školu děti z Veverky a ze Žirafy. Po milém přivítání paní učitelkou Mgr. I. Šlapákovou jsme byli zváni na pohádku „Z deníku kocoura Modroočka“, kterou nádherně zahrála děvčata ze 4. C dle choreografie p.uč. J.Heroldové. Další pozvání jsme přijali do třídy 1. C paní uč. Mgr. V. Poulové, kde měly děti uhádnout, o jakou pohádku se jedná. Po pohádce „Boudo, budko“ děti pracovaly společně se školáky ve skupinách, kde řešily různé úkoly. Nakonec jsme si společně zazpívali. Jako poslední nás čekala pohádka „O koblížkovi“, kterou zahrály děti z 5. A pod vedením paní uč. Mrg. J. Maršounové. Děti z mateřské školy prožily krásné dopoledne, tři milá setkání byla velkým obohacením pro svět předškoláka. Uchvátily nás i nádherné výtvarné práce dětí na chodbách školy. Mnohokrát děkujeme paním učitelkám za milá setkání, obrovskou profesionalitu a za přípravu různorodých aktivit, které děti v průběhu dopoledne plnily společně se školáky. Nakonec jsme si vzájemně popřáli krásné prožití tolik zasloužených prázdnin.


MŠ Haškova – Fotbalový nábor

Ve čtvrtek 31. května uspořádal klub FC Žďas Žďár nad Sázavou ve spolupráci s FAČR nábor dětí do fotbalového oddílu. Akce měla název Měsíc náborů – můj první gól. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, na kterých vypomáhali  klubový hráči z mladšího dorostu a reprezentantka WU17,  bývalá hráčka FC Žďas Simona Novotná. Zde si naši malí fotbalisté mohli vyzkoušet cvičení zaměřené na pohybové aktivity, sílu, rychlost a koordinaci. Na dalších stanovištích si pak mohly zahrát fotbal a vstřelit i svůj první gól.

Dětem se tato akce velice líbila a odnesly si spoustu krásných zážitků.

Děkujeme organizátorům za perfektně připravenou akci.

Více na

www.fczdas.cz


MŠ Haškova -Školní turistický výlet

Každým rokem v průběhu měsíce května se zabýváme otázkou, jakým způsobem zakončíme školní rok. Rozhodli jsme se pro turistický pochod po cestě vedoucí okolo Veselského rybníka v blízkosti městyse Nové Veselí. 24. června 2015 otevřel naučnou stezku s názvem Vodní stezka kolem Veseláku pan prezident M. Zeman při své oficiální návštěvě Vysočiny. Stezka plní nejen informační funkci, pro školská zařízení v našem regionu je unikátní učební pomůckou. V úterý 29. května 2018 se děti ze Zajíčka společně s kamarády z Medvěda vypravily na společný výlet. Cesta autobusem do Nového Veselí rychle uběhla, zastávka byla u mateřské školy, kde paní učitelky převzaly vozík s interaktivními batohy, ve kterých byly důležité pomůcky sloužící při plnění úkolů u jednotlivých panelů v průběhu naučné stezky. Děti získávaly nové poznatky formou prožitkového učení. V tématu o vodě zjistily, jak je důležité s vodou dobře hospodařit a šetřit ji. Putovaly s dešťovými kapičkami, zopakovaly si koloběh vody v přírodě. Aby cesta ubíhala, zazpívaly si písničky k danému tématu. Oknem do krajiny zjistily, jak je krásně v okolí rybníka, s paní učitelkami určovaly světové strany. Zájem vzbudili i ptačí obyvatelé Veselského rybníka. Zajímavá byla pozorování dalekohledy. Příjemným zastavením byla zastávka na svačinu, kterou měl každý připravenou v batohu. Počasí se rovněž vydařilo, slunce svítilo po celou dobu výletu. Další den se na stejnou trasu vydali i kamarádi ze tříd Veverka a Žirafa. Letošní školní výlet se opravdu vydařil. Děti získaly elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho ochraně. Pochopily důležitost vody, její šetření, ochranu před znečištěním. Témata řešená u jednotlivých panelů se prolínala s tématy v projektu Ekoškola, který probíhá na mateřské škole v průběhu školního roku.


MŠ Haškova – Kouzelný výlet

Show Milana Řezníčka  věnovaná dětem k jejich svátku  proběhla v pátek  1. června 2018 ve třídě Žirafa. Představili se nám dva nerozluční kamarádi  Míla a Tom, kteří se vypravili ve do vesmíru. Děti jim radily, co všechno si mají na dalekou cestu vzít. Před námi se objevil nový svět kouzelníků s podivným kufrem, kouzelným kloboukem, hůlkou, kroužky i kartami, které se stále zmenšovaly. Žonglování s míčky, kroužky i kouzelný provázek nás pobavily. Radost udělaly dětem barevné balónky, mnoho legrace jsme zažili s dárkem v krabici. Děti ochotně pomáhaly kouzelníkům, paní učitelka Míla čarovala s kroužky, odměnou jí byla krásná kytička. Velký rozruch nastal při tanci, cvičení, kdy se děti řídily pokyny Milana. Disko hudba zněla do rytmu. Po rozloučení s kamarády nás čekaly na třídách zábavné hry a činnosti.

 


MŠ Haškova – Oslava Svátku matek a Dne rodin

Letošním rokem jsme se rozhodli ke spojení těchto svátků a pozvat nejen maminky, ale i celé rodiny na odpolední vycházku s mnoha společnými prožitky. Potěšilo nás, kolik rodin se zapojilo a pochopilo, jakou hodnotu má v dnešní době čas prožitý se svými blízkými. Sešli jsme se před budovou mateřské školy ve čtvrtek 24. května 2018, odkud jsme se společně vydali ke Kamennému rybníku, kde jsme si zazpívali lidovou píseň Holka modrooká. Lesní cestou jsme směřovali na louku poblíž rybníka. Milé bylo zastavení v lese a tvoření srdíček pro maminku ze šišek a jiných přírodnin. Každý se snažil, aby jeho srdíčko bylo opravdu krásné. Došli jsme na louku, krásně vysečenou a svým prostorem jako stvořenou k pohybovým aktivitám. Krásným prožitkem bylo vytvoření velikého kruhu ze všech, kteří si dnešní den přišli zazpívat, zahrát hudebně pohybové hry, poslechnout písně i básničky, které se děti ve všech třídách naučily. Velmi dojemný byl okamžik, kdy děti utrhly luční květinu a společně s přáníčkem mamince popřály k jejímu svátku. Oslava svátků v přírodě mezi lesy, rozkvetlými loukami a hřejivým sluníčkem se opravdu zdařila. Všichni odcházeli spokojeně domů s mnoha krásnými prožitky.