Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 39)

MŠ Vláček

Andělské zvonění – Výstava v MD

V prosinci 2013 proběhla v Městském divadle výstava s názvem  Andělské zvonění,  kde  již podruhé děti jednotlivých mateřských škol z našeho města prezentovaly své  práce .

Výstava byla velice vydařená a  poskytla nám mnoho inspirace pro další tvoření s dětmi.

Pokud jste výstavu nenavštívili osobně, nahlédněte alespoň na pár fotografii, které vás zanesou zpět do předvánočního času a ukáží Vám práce dětí z naší mateřské školy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Ošmera show

Dne 17.2. 2014 přijel do naší MŠ potěšit děti kouzelník, žonglér a klaun Milan Ošmera.

Tento vícežánrový umělec za námi přijíždí každým rokem a nikdy naše nejmenší nezklame.

Čarování z kouzelné krabice, s provázkem i kouzelnou hůlkou často překvapilo nejenom děti , ale i přítomný učitelský sbor. Zvířátka vykouzlená z balónků si šťastní jedinci mohli odnést domů, nadšení vzbudily i kouzelné karty a kostky. Létající talíře vyvolaly údiv v dětské tváři, hbité ruce žongléra nedovolily spadnout ani jedinému talíři.

Vystoupením kouzelníka doprovázené emotivními reakcemi jeho obecenstva potvrdilo, že tento způsob prožitkového učení a rozvíjení představivosti se dětí líbí.

kouzelník Milan Ošmerakouzelník Milan Ošmerakouzelník Milan Ošmerakouzelník Milan Ošmera


Vánoční jarmark 2013

 Dne 27.11.2013  proběhl v naší mateřské škole předvánoční jarmark.

Díky aktivní účasti rodičů, kteří se zapojili do tvoření, bylo na jarmarku opravdu z čeho vybírat. Těšilo nás, že i v dnešní uspěchané době si maminky, tatínkové, babičky či dědečkové našli čas na vyrábění a tvoření se svými dětmi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA


RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ

 

Milí rodiče, touto formou bychom Vás chtěli poprosit o Vaše hlasy pro již zmíněnou soutěž vyhlášenou obchodním řetězcem LIDL.

 

Více informací najdete na adrese:

www.lidl-rakosnickova-hriste.cz

Děkujeme a věříme, že budeme mít štěstí a  jedno z Rákosníčkových hřišť vyroste příště i v našem nejbližším okolí.

 rákosníček

Masopust ve Vláčku

 Dne 4.3.2014  plánujeme uskutečnit  MASOPUSTNÍ PRŮVOD  mateřskou školou, před kterým bude následovat rej masek a soutěživé dopoledne pro děti.

Masopustní průvod bude zakončen ochutnávkou koblížků.

Prosíme rodiče, o vybavení dětí  nápaditými maskami.Klaunklaun 1


Návštěva REGIONÁLNÍHO MUZEA

Děti z Mš navštívily REGIONÁLNÍ MUZEUM  s výstavou na téma Reklama a děti. V rámci této výstavy děti viděly  originální dobové reklamní plakáty na různé zboží,  ze  kterého se s některými výrobky  mohou setkat i dnes / Hašlerky, čokoláda apod./

Součástí výstavy byl také interaktivní koutek, který děti velmi zaujal například dobovou deskovou hrou.

návštěva muzea návštěva muzea
návštěva muzea návštěva muzea


Informace rodičům – odklad školní docházky

Ve dnech 24. a 25.1.2014 se uskutečnily zápisy do prvních tříd základních škol.

Upozorňujeme rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte, že musí tuto skutečnost nahlásit  p. učitelkám ve třídě mateřské školy a doložit příslušnými dokumenty:

1x kopie Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky / uděluje ředitel ZŠ/

1x kopie zpráva Pedagodicko – psychologické poradny /podklady pro vytvoření individuálního vzděl plánu/

Prosíme rodiče o nahlášení do 10.3.2014 u důvodu upřesnění počtu dětí  pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2014/2015dva_skolaci.


Spolupráce s Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou

Dne 4. února 2014, proběhla ve třídách Žirafa a Veverka velmi poutavá beseda se strážníkem – preventistou Městské policie – p. Dagmar Pálkovou.

     V tomto prožitkovém projektu byly děti seznámeny s  řešením problémových  situací v souvislosti se zimním obdobím jako například: vliv počasí na bezpečnost v silničním provozu , viditelnost za mlhy, chůze po namrzlé komunikaci, brzdná dráha vozidla. Formou hry : Co by se stalo, kdyby ….?

Děti přemýšlely a nacházely řešení situací jako například, co udělat a na koho se obrátit v souvislosti s úrazy při zimních sportech .

     Děti se také pochlubily svými znalostmi z oblasti zdravovědy, pravo – levé orientace, ochranných pomůcek při sportování apod.

     Na závěr byly všechny poznatky shrnuty a děti za odměnu obdržely reflexní prvek na oblečení.

     Tato beseda byla pro děti přínosná a již se těšíme na další témata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. základní škole ve Žďáře nad Sázavou

     Základní škola ZŠ ZŠ 1 ZŠ 2Ve čtvrtek 23. 1. 2014 navštívily děti ze tříd Veverka a Žirafa kamarády z prvních tříd pod vedením paní učitelek Jany Dvořákové a Nadi Topinkové. Po vřelém přivítání děti zaujaly místa vedle školáků, vzájemně se seznámily a naslouchaly. Radostně  plnily zadané úkoly, spolupracovaly při poznávání číslic, počítání, vytváření skupin,   vyhledávání  písmen. Prvňáčci nás seznámily se znalostmi angličtiny, rovněž předškoláci předvedly své znalosti získané v kroužku anglického jazyka na MŠ.  Společně si zazpívaly několik písní lidových, seznámily se s písní v angličtině. Paní učitelka pozvala děti a jejich rodiče na zápis do základní školy, děti z  mateřské školy pozvaly školáky na společné hry. Po rozloučení jsme si prohlédli prostory ZŠ, setkali se s mnoha milými lidmi, obdivovali jsme krásnou výzdobu na chodbách. O setkání jsme si dlouho povídali.  Už teď se těšíme na další setkání.


Informace vyšetření školní zralosti

AKTOVKA

 

Ve dnech 24. a 30. ledna, 5. a 6. února 2014 proběhnou orientační pedagogicko – psychologická vyšetření předškolních dětí.

Výsledky vyšetření budou sděleny zákonným zástupcům v průběhu dne, kdy bylo vyšetření v MŠ provedeno.