Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 37)

MŠ Vláček

Spolupráce s Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou

Dne 4. února 2014, proběhla ve třídách Žirafa a Veverka velmi poutavá beseda se strážníkem – preventistou Městské policie – p. Dagmar Pálkovou.

     V tomto prožitkovém projektu byly děti seznámeny s  řešením problémových  situací v souvislosti se zimním obdobím jako například: vliv počasí na bezpečnost v silničním provozu , viditelnost za mlhy, chůze po namrzlé komunikaci, brzdná dráha vozidla. Formou hry : Co by se stalo, kdyby ….?

Děti přemýšlely a nacházely řešení situací jako například, co udělat a na koho se obrátit v souvislosti s úrazy při zimních sportech .

     Děti se také pochlubily svými znalostmi z oblasti zdravovědy, pravo – levé orientace, ochranných pomůcek při sportování apod.

     Na závěr byly všechny poznatky shrnuty a děti za odměnu obdržely reflexní prvek na oblečení.

     Tato beseda byla pro děti přínosná a již se těšíme na další témata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. základní škole ve Žďáře nad Sázavou

     Základní škola ZŠ ZŠ 1 ZŠ 2Ve čtvrtek 23. 1. 2014 navštívily děti ze tříd Veverka a Žirafa kamarády z prvních tříd pod vedením paní učitelek Jany Dvořákové a Nadi Topinkové. Po vřelém přivítání děti zaujaly místa vedle školáků, vzájemně se seznámily a naslouchaly. Radostně  plnily zadané úkoly, spolupracovaly při poznávání číslic, počítání, vytváření skupin,   vyhledávání  písmen. Prvňáčci nás seznámily se znalostmi angličtiny, rovněž předškoláci předvedly své znalosti získané v kroužku anglického jazyka na MŠ.  Společně si zazpívaly několik písní lidových, seznámily se s písní v angličtině. Paní učitelka pozvala děti a jejich rodiče na zápis do základní školy, děti z  mateřské školy pozvaly školáky na společné hry. Po rozloučení jsme si prohlédli prostory ZŠ, setkali se s mnoha milými lidmi, obdivovali jsme krásnou výzdobu na chodbách. O setkání jsme si dlouho povídali.  Už teď se těšíme na další setkání.


Informace vyšetření školní zralosti

AKTOVKA

 

Ve dnech 24. a 30. ledna, 5. a 6. února 2014 proběhnou orientační pedagogicko – psychologická vyšetření předškolních dětí.

Výsledky vyšetření budou sděleny zákonným zástupcům v průběhu dne, kdy bylo vyšetření v MŠ provedeno.