Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček (Stránka 2)

MŠ Vláček

MŠ Haškova – Veverky na výletě

Ve čtvrtek 23.5. 2019 si třída Veverek vyrazila na výlet do Nového Města na Moravě. Všichni jsme se na výlet moc těšili, protože jsme tentokrát jeli vlakem. Paní učitelky vzaly do batůžku dobrou svačinku, kterou nám s sebou nachystaly naše paní kuchařky a mohli jsme vyrazit. Cesta vlakem se všem moc líbila. Po příjezdu do Nového Města jsme se posilnili a vyrazili jsme na prohlídku Horáckého muzea, kde bylo k vidění spousta zajímavých věcí. Viděli jsme mlýnek z Víru, podívali se, jak lidé žili dříve, navštívili jsme starou školní třídu. K vidění zde byla také výstava hasičské techniky a lyží. A protože jsme byli odvážní, navštívili jsme dokonce strašidelné podzemí. Potom jsme se přemístili na autobusové nádraží, kde jsme si čekání na autobus zkrátili svačinkou, kterou dětem připravily do batůžků maminky. I když nám počasí příliš nepřálo, nezmokli jsme a do školky jsme vrátili sice unavení, ale spokojení a plní nových zážitků.

 


MŠ Haškova – Dopravní hřiště

V pátek 10.5.2019 jsme si společně vyzkoušeli naše znalosti z oblasti dopravní výchovy na dopravním hřišti.

Procvičili jsem si poznávání dopravních značek, správnou jízdu v pravém jízdním pruhu,  vjíždění do víceproudé křižovatky, reakci na světelnou signalizaci, bezpečné dodržování vzdálenosti mezi  dopravními prostředky a spoustu dalších dovednosti potřebných pro jízdu po komunikaci.

Děkujeme tímto  městské policii  za trpělivost při praktickém výcviku našich nejmladších účastníků silničního provozu.


MŠ Haškova – Exkurze u žďárských profesionálních hasičů

Ve čtvrtek 2. května 2019 jsme se při příležitosti dne otevřených dveří vypravili na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Páni hasiči nás mile přivítali a rádi se nás ujali. Děti se zájmem sledovaly, co vše je součástí hasičského vozu, co hasiči potřebují, když jedou k požáru nebo k dopravní nehodě. Obdivovaly sílu hydraulických nůžek, vyzkoušely si záchrannou masku do vody nebo lehátko pro zraněného člověka. Prohlédly si kabinu hasičského vozu. Dozvěděly se, jaké záchranářské obleky existují, kde hasiči posilují a kde nacvičují nebezpečné situace v zakouřeném prostoru. Viděli jsme dlouhatánský výsuvný žebřík, hasičskou čtyřkolku, čluny a spoustu další techniky. Někteří hasiči nám dokonce předvedli, jak při výjezdu sjedou z výšky po tyči dolů do garáží. Na závěr se s námi rozloučili blikajícími majáky a hlasitými sirénami. Dětem byly nadšené a většina (hlavně kluků) odcházela s myšlenkou, že by se jednou také chtěli stát hasiči.

Děkujeme členům žďárského hasičského sboru za ochotný a milý přístup.

 

 


MŠ Haškova – Dřevěné divadlo v MŠ

V dubnu k nám zavítal p. Jan Hrubec s Dřevěným divadlem.
Zahrál dětem “Pohádku o princi z knížky.
Klasická pohádka nepostrádala napětí,vtip, dynamiku,šťastný konec i životní moudrost. .
Děkujeme za pěkný kulturní zážitek.


MŠ Haškova – BESEDA V KNIHOVNĚ S POLICIÍ ČR

Ve středu 27. 3. 2019 se předškoláci z naší školky zúčastnili besedy s Policií ČR v městské knihovně.

Děti se zábavnou formou seznamovaly s pravidly silničního provozu a s dopravními značkami. Připomněly si také správné přecházení vozovky na přechodu pro chodce. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Cestou do MŠ si děti vyprávěly zážitky, co se jim v knihovně nejvíc líbilo.

Děkujeme za poutavý prožitek paní policistce.


MŠ Haškova – Výlet Baliny

Ve dnech 16. a 17.4.2019 proběhly výlety do ekologického – výukového  centra Baliny u Velkého Meziříči. V nově zrekonstruované zemědělské usedlosti se zážitkovou zahradou proběhl program  s názvem Zahrádka od jara do podzimu. Postupně jsme bádali nad otázkami: Koho můžeme potkat v půdě? Co se odehrává v kompostu a co do něj patří? Kde se berou a z čeho žijí rostliny?, Jak se pěstují rostliny , co se seje, co sází? Vyráběli jsem semínkovou bombu, sázeli brambory. V průběhu celého programu si děti měly možnost zahrát různé pohybové hry jako ” Brambory, brambory kutálejte se ” “Vstávej semínko holala” a další.

Odměnou za prožité dopoledne mám byly spokojené dětské tváře.

 

 


MŠ Haškova – Budování motorického chodníku

Náš školní EKOTÝM  se 2.4.2019 pustil do budování motorického chodníku.

Děti vybraly místo. Potom přišli na řadu aktivní tatínkové ze třídy Zajíček, děti se zapojily do úklidu drnů do našeho kompostéru.

Ani další třídy nezahálely, při klidu pomáhaly všechny děti.

Děkujeme a vítáme i další pomocníky a nápady.

 


MŠ Haškova – návštěva 5. Základní školy

Ve čtvrtek 4.4.2019 navštívili předškoláci z celé MŠ Vláček 1. třídy ZŠ Palachova ve Žďáru nad Sázavou .

Měli možnost vidět při práci prvňáčky, vyzkoušet si své vědomosti, prohlédnout si budovu školy interaktivní tabuli.Na závěr si se školáky vyměnily dárečky.

 


MŠ Haškova – Zámek Žďár nad Sázavou

Ve středu 3.4.2019 si nejstarší děti ze třídy Zajíček a Medvídek udělaly výlet do Zámku Žďáru nad Sázavou na edukační program “Za obyvateli  kláštera”.

Program propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera ze 13. století a zámku.

Děkujeme za poučné a zábavné dopoledne.

 


MŠ Haškova – Bruslení

Od 19.2.2019 do 26.3.2019 absolvovaly starší děti z MŠ Vláček pět lekcí bruslení na zimním stadionu pod vedení zkušených trenérů SKLH Ždárských plamenů .

Za tuto dobu se děti naučily stát na bruslích, brzdit, zatáčet, bezpečně padat i vstávat.

Zažily spoustu zážitků při netradičním způsobu výcviku.

Děkujeme trenérům Vítkovi Kratochvílovi, Lubošovi Nevěčnému a nestárnoucímu  Zdeňkovi Řehořovi za  čas a  trpělivost, které dětem věnovali.