Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko (Stránka 4)

MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova – “Smysly zvířat”

V úterý 16.4. zažily děti z naší školky nevšední setkání se zvířátky z Obory Žleby, za odborného doprovodu Ondřeje Pelikána ze záchranné stanice, který dětem jednotlivá zvířátka představil a vyzdvihl jejich výjimečné dovednosti. Tak se děti mohly dozvědět, že ježeček se orientuje především podle čichu, potkan hmatovými vousky, sova sluchem, poštolka zrakem a spoustu dalších zajímavých informací, ke kterým nechybělo ani pohlazení některých zvířátek a jejich prohlédnutí pěkně zblízka.

 


MŠ Vančurova – Dopravní hřiště

Děti ze třídy “Koťátko” a “Medvidek” procvičovaly v pátek  své dovednosti a znalosti v bezpečném chování v dopravním provozu za účasti strážníka a preventistů z MĚSTSKÉ POLICIE.

 


MŠ Vančurova – “Jsme nad Sázavou”

Děti ze 2. třídy “Medvídek” se zúčastnily výtvarné soutěže “Jsme nad Sázavou”. Soutěž vyhlásila iniciativa žijeme Žďárem ve spolupráci s městskými architekty, pod záštitou starosty města M. Mrkosem.

 


MŠ Vančurova – dopoledne s babičkou

Již podruhé přivítaly děti z “Ježečka” babičku Filípka, a to ve středu, 10.4.2019. Opět děti zaujala vyprávěním klasické pohádky, tentokrát “O Červené Karkulce”. Společně si prohlédli obrázky k pohádce a popovídali si o správném chování v lese. Samozřejmě nechybělo oblíbené “vyrábění” – tentokrát “košíček pro Karkulku”. Děti vystřihovaly obrázky potravin, nalepovaly je do “košíčku”, který pak ozdobily

kytičkami.Znovu děti prožily příjemné a radostné chvíle s babičkou.

Moc děkují děti a p.učitelky z “Ježečka”.

 


MŠ Vančurova – Folklór

Ve čtvrtek 11.4. jsme shlédli v městském divadle taneční vystoupení folklórních souborů Studánka, Kamínek,Bystřinka a Rozmarýnek, za doprovodu Horácké muziky. Představení mělo tentokrát název “Jak krajánek světem šel” a opět nezklamalo svým inovativním a profesionálním  přístupem všech učinkujících.

Za krásný zážitek moc děkují p. učitelky a děti z MŠ Srdíčko.

 


MŠ Vančurova – “Na návštěvě v 1. třídě”

Tak jako minulý rok, tak i letos jme šli s našimi předškoláky na návštěvu do prvních tříd 4.ZŠ, kde nám naši kamarádi ukázali, co se vše ve škole naučili.

 


MŠ Vančurova – Za zvířátky do ZUŠky

Ve čtvrtek 28.3. jsme navštívili s dětmi ZUŠ Františka Drdly, kde nám žáci z tanečního, hudebního, literárně- dramatického i výtvarného oboru předvedli své umění v představení o zvířátkách. Vystoupení žáků se nám moc líbilo a obdivovali jsme, jak umí tančit žížaly, blechy, nebo jak se dá na klavír zahrát medvěd, koník a spoustu jiného.

 


MŠ Vančurova – Odpoledne s babičkou

Děti z “Ježečka” přivítaly  ve středu 27.3. ve své třídě, babičku kamaráda Filípka a bylo to moc milé a příjemné setkání, ve kterém babička dětem popovídala známou pohádku “O Budulínkovi,” doplněnou pěknými obrázky a závěrečným poučením : ,,Neotvírejte cizím lidem.” Po té si děti s babičkou vyrobily lišku z papírových sáčků, stříháním, lepením a kreslením podle svých dovedností a fantazie. Dětem se setkání s babičkou moc líbilo a už se těší na další.

Děkují děti a p. učitelky z “Ježečka”


MŠ Vančurova – Jarní úklid

Minulý týden vylákalo sluníčko děti z “Koťátka” na školní zahradu, kde se pustily do jarního úklidu. Děti zametaly chodníky, shrabovaly tlející listí a sbíraly větvičky a klacíky a pomáhaly i děti z “Ježečka.” A opravdu jim to šlo, co myslíte?

 


MŠ Vančurova – Beseda s Policií ČR

V pondělí 25.3. a v úterý 26.3. navštívili předškoláci místní knihovnu, kde je čekala beseda s Policií ČR. Děti si vyslechly pohádkový příběh o bezpečnosti v dopravě a následně ho využily v připravených praktických činnostech. Děti tak upevnily své dosavadní znalosti a dozvěděly se nové. Závěrem obdržely děti od policistky dárek v podobě knížky s CD s dopravními pohádkami a spokojeně odcházely.