Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko (Stránka 4)

MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova – Hudební knihovna

Ve čtvrtek 24.1. navštívily děti ze třídy ” Ježeček” hudební oddělení Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. S paní knihovnicí si připomněly oblíbenou filmovou pohádku “Tři bratři”. Poslechly si známé písničky z této pohádky, zazpívaly si a také prohlédly obrázky. Nejvíce děti zaujaly soutěže – třídily obrázky z pohádek, poznávaly postavy, povídaly si o dobru, zlu.Z návštěvy odešly moc spokojeny a cestou zpět si “broukaly” oblíbené písničky.

 


MŠ Vančurova – BESEDA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na besedu s Ivou Řehůřkovou, která se na  Vás těší v pondělí 21.ledna

s povídáním na téma,

“JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI.”

Beseda začíná v 15.00 hodin ve školní jídelně naší MŠ.

Hlídání dětí zajišťuje třída “Koťátko.”


MŠ Vančurova – Tvořivé stavění

Děti ze třídy “Ježečka” příjemně prožily páteční odpoledne a vyrobily ze stavebnice “MORPHUN” krásné výrobky – zvířátka, ptáky, hračky. Předškoláci sestavili písmenka a společně z nich skládali jednoduchá slova.Ještě v pondělí vzpomínali na páteční vyrábění.

 


MŠ Vančurova – Zimní sporty (artefiletika)

Ve druhém lednovém týdnu se děti ze třídy “Ježeček”zaposlouchaly do skladeb P.I.Čajkovského, zejména do tónů valčíku “LABUTÍ JEZERO”.Společnými silami vytvořily inspirativní koláž na téma “ZIMNÍ SPORTY” , která dokonale ladila s bobovými závody, konanými ve stejný den. Celý program probíhal v duchu ARTEFILETIKY (reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, které vychází z umění a expresivních kulturních projevů). V tomto tématu a v prožívání zimních radovánek pokračovaly děti s p.učitelkami celý týden a to díky příznivým sněhovým podmínkám.

 

 


MŠ Vančurova – Bobové závody

Malá připomínka velmi vydařeného odpoledne na naší školní zahradě.

Děkujeme všem rodičům, kteří se v hojném počtu zúčastnili této akce a využili s námi tak bohaté sněhové nadílky 🙂


MŠ Vančurova – Sportovní odpoledne

MILÍ RODIČE,

PŘIJĎTE SI  SE SVÝMI DĚTMI ZASPORTOVAT NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADU, NA KTERÉ BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENA BOBOVÁ DRÁHA  A NĚKOLIK SPORTOVNÍCH STANOVIŠŤ.

S sebou si vezměte boby a samozřejmě i dobrou náladu.

Těšíme se na Vás ve středu 9.1. v 15.30 hodin s malým občerstvením.

 


MŠ Vančurova – Novoroční přání

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu radostných chvil s Vašimi dětmi.

Na další spolupráci se  těší kolektiv mateřské školky “SRDÍČKO”


MŠ Vančurova “Půjdem spolu do Betléma”

Tuto známou koledu si mohly zpívat děti ze třídy “Ježeček”, které se šly podívat na předvánoční výstavu do kaple svaté Barbory, kde viděly mnoho druhů betlémů z různých materiálů. Krásný zážitek z výstavy završily fotogtafii u slaměného betlému před Starou radnicí.

 

 


MŠ Vančurova – Regionální muzeum

V období před Vánoci stačily některé třídy navštívit Regionální muzeum, kde probíhala zajímavá výstava “VÁNOCE V MLADÉ REPUBLICE”.Děti se tak dozvěděly, jak se v tomto období slavily Vánoce, jaké se dřive dodržovaly zvyky, nebo jak vypadala vánoční výzdoba a co děti nacházely pod stromečkem.

 

 


MŠ Vančurova – Předvánoční setkání s rodiči

Na předvánoční setkání s rodiči si každá třída připravila svůj program, v kterém nechyběl zpěv koled, přednes básniček, nebo i nějaký taneček. V jiných třídách se také vyrábělo a posedělo se u cukroví. Jaké to bylo ve třídě “Medvídek” a “Ježeček” najdete na přiložených fotografiích.