Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko (Stránka 2)

MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova – EKO tvoření

Děti ze třídy “Medvídek” zpracovaly výtvarně EKO pohádku “O Červené Karkulce” aneb jídlo jíme a nevyhazujeme.

Také navštívily prodejnu potravin, kde si prohlédly různé druhy zboží,obaly, ve kterém je zboží zabaleno. Děti samy určovaly pamlsky, které by si mohly odpustit a ušetřené peníze poslat s rodiči potřebným.

A také si rády  říkají říkanky o jídle, např.

Prší, prší,jen se leje,

co nám roste, zalejeme.

Prší, prší, deštíček, 

vyroste nám chlebíček.

V prostorách chodby máme k dispozici paravany a nástěnku s inspirací pro rodiče.

 


MŠ Vančurova – Zpívánky

Ve čtvrtek 21.3. jsme si zazpívali a pobavili při hudebním vystoupení pana Čapčucha.


MŠ Vančurova – Návštěva družiny

Předškolní děti z naší školky navštívily v pondělí a v úterý 18.3 a 19.3. školní družinu při 4.ZŠ, kde se seznámily s prostředím a s p. učitelkami z družiny. Pohrály si a také předaly poznatky společně s kamarády, kteří družinu již navštěvují.

 


MŠ Vančurova – KNIHOVNA

Ve čtvrtek 14.3., navštívily děti z “Ježečka” Knihovnu M,J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou, kde si vyslechly povídání paní knihovnice, prohlédly si prostředí dětského oddělení a seznámily se s pravidly půjčování knih.Při prohlížení knih si připomněly jak mají o knihu správně pečovat.


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště
MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven:
od 15.3.2019 do 30.4.2019

Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.


MŠ Vančurova – připomínka KARNEVALU


MŠ Vančurova – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení zálohy na divadelní představení a jiné kulturní akce

na 2. pololetí školního roku 2018/2019 

ve výši 300, kč do 15.3.2019.

Na konci roku dojde k vyúčtování a vrácení zbylé částky.

 


MŠ Vančurova – EKOTÝM

Ve středu 27.2. proběhla na naší MŠ již druhá schůzka EKOTÝMU zaměřená na letošní hlavní téma “JÍDLO” – ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN – I NÁS SE TO TÝKÁ.

Ekotým vyzval k podpoření naší iniciativy širší veřejnost z naší školky a to akcí

 – VYMYSLETE KRÁTKÝ PŘÍBĚH, POHÁDKU, KOMIX, SLOŽTE BÁSEŇ,NAMALUJTE OBRÁZKY NA TÉMA “JÍDLO”.

Vaše práce budou na konci března vystaveny ve vestibulu a svázány do knihy.

 


MŠ Vančurova-Edukativně- stimulační skupina

Cílem aktivit Edukativně-stimulační skupiny, která působí na 6. MŠ na ulici Vančurova je všestranný rozvoj dovedností předškolních dětí, důležitých pro úspěšné zvládnutí požadavků, které jsou kladeny na dítě v první třídě ZŠ. Setkání několika dětí a jejich rodičů se dvěma zkušenými učitelkami probíhá od října 2018 ve frekvenci jednou měsíčně.

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé oblasti – např. na jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj řeči a myšlení, předmatematických představ, zrakového a sluchového vnímání atd. Tyto oblasti jsou procvičovány pro děti zábavným způsobem prostřednictvím her, pracovních listů, říkanek a rituálů.

Na závěr každé lekce dostanou děti jako správní „skoroškoláci“ několik domácích úkolů a pochvalu za snahu od svých učitelek. Rodiče tak mohou odcházet z mateřské školy s pocitem, že tento čas, který byl věnován jejich dětem, nebyl promarněný a bude mít svůj význam pro připravenost dětí do základní školy.


MŠ Vančurova – O smolíčkovi

Ve středu 27. 2. za námi přijela “Víla Srdíčková” se známou pohádkou “O Smolíčkovi”, která byla pojata vtipným a netradičním způsobem. V pohádce byla zařazena moderní hudba s přezpívanými texty pro děti s vhodnou motivací k ekologickému cítění a ochraně naší přírody. Děti se také aktivně zapojily do děje a to tím, že pomáhaly jezinkám třídit odpad zanechaný v lese. Za to vše dostaly odměnu v podobě razítka víly, které jim splní jedno tajné přání.