Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko (Stránka 48)

MŠ Sluníčko

Plavecký výcvik

Od 1.4. začíná plavecký výcvik přihlášených předškoláků v trvání 10ti lekcí. V úterý budou chodit do bazénu děti z Motýlka, ve středu děti za Žabičky a Krtečka a ve čtvrtek děti ze Sovičky.                                     Rodiče, kteří budou potřebovat potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu, si o něj mohou požádat ve svých třídách.


Divadelní představení

Ve čtvrtek 27.3. jdeme do Městského divadla na pohádku                                 “Kašpárkovy pohádky”.

Vybíráme 45,-Kč


Poděkování

MŠ Sluníčko děkuje všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc po dobu omezeného provozu při výměně oken. S Vaší pomocí se podařilo zprovoznit prostory školky v krátké době. Poděkování patří také všem provozním pracovnicím a učitelkám, které se do prací zapojily. Práce budou nadále pokračovat zateplováním budovy a novou fasádou. Termín dokončení je plánovaný na srpen 2014.

                                                   Mgr. Hana Kalábová – zástupkyně ředitelky


Zápis

 

Ve dnech 19.3. – 20.3. probíhaly na všech MŠ dny otevřených dveří. I v MŠ Sluníčko proběhly tyto dny za ztížených podmínek spojených s výměnou oken. Děti i rodiče měli možnost pohrát si ve třídě Žabička. Na všechny nové děti se ve Sluníčku těšíme.

u zápisuděti u zápisu  
rodiče s dětmi u zápisuzápis v MŠ Sluníčko  


Karneval

V úterý 4.3. proběhl ve všech třídách masopustní karneval. Děti se i s paní učitelkami převlékly do různých převleků a masek. Za rytmu veselých písniček si společně zatancovaly, zahrály si zábavné hry, zdolávaly překážkové dráhy a zazpívaly si. Všem po tom dovádění pořádně vytrávilo a tak není divu, že se po koblihách, které k obědu usmažily paní kuchařky, jen zaprášilo.

Snímek 1 003Snímek 1 006
DSCN0588DSCN0569
P1050883DSCN0608
P1050848P1050872
DSCN0149DSCN0155
DSCN0150


PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN

  4.3.                    MAŠKARNÍ  KARNEVAL

  7.3.                    FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ – portréty

10.-14.3.              UZAVŘENÍ MŠ – výměna oken

19.-20.3.              DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 20.3.                   ZDRAVÝ  ÚSMĚV – závěrečná beseda s dentální hygienistkou

 26.3. a 28.3.        BESEDA SE STÁTNÍ POLICIÍ – v knihovně – předškoláci

 27.3.                   POHÁDKOVÝ MLEJNEK – název  pohádky upřesníme

 31.3.                   3. BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE – téma:” Když se ztratím.”


Nejmenší a dramatizace

Hrajeme si pohádku

I nejmenší děti ze třídy Medvídek, které letos dovršily věku tří let, si již s pomocí maňásků zahrály pohádku “O Červené Karkulce”.

práce s maňáskem  hrajeme si pohádku


Masopustní rejdění

POZOR  KARNEVAL

V úterý 4.3.2014 v dopoledních hodinách připravujeme pro děti

M A Š K A R N Í   K A R N E V A L

Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili na tento den masku.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se.

karneval


Zima v Krtečku

Děti ze třídy “Krteček” se při povídání na téma “Sypeme ptáčkům do krmítka” seznámily s novou technikou práce se senem. Mladší děti pomáhaly při výrobě krmítka a vyrobily si papírové ptáčky na kolíčku. S nedostatkem sněhu si Krtečci také uměli poradit. Zahráli si na “Ledové království”. Plnili drobné úkoly a do některých zapojili i rodiče. Vznikly tak krásné ledové květiny.

děti s krmítkemptáčci na kolíčcích
ledové květiny

 


Divadelní představení

Ve čtvrtek 27.2.  jdeme do Městského divadla na pohádku

                   „O dvanácti měsíčkách“.

Vybíráme:  45,-Kč.