Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka (Stránka 4)

MŠ Pastelka

MŠ Santiniho – Jídlo, pohyb, zdraví, to nás prostě baví :-)

Od pondělí 12.11.2018 jsme se začali v naší MŠ věnovat projektu ZDRAVÍ.
Děti ze třídy Motýlek vytvořily při kolektivní práci naši kamarádku Aničku v životní velikosti.

Skládaly panáčky v pohybu pomocí sirek a PET víček, dle předlohy.

Plnily pracovní listy na interaktivní televizi a skládaly slova dle předlohy – hledání písmen.

Vyráběly pacienta v postýlce a papírové hrníčky na čaj.
Vytvořili jsme si bylinkový koutek a uvařili jsme si 4 druhy bylinných čajů.
Pozorovali jsme jejich louhování a změnu barvy a také jsme viděli malý zázrak – kvetoucí čaj 🙂

Děti shlédly dokument s názvem PYRAMIDA VÝŽIVY a plnily dané úkoly.

Nechyběla ani námětová hra na doktora.

V pátek jsme si zpestřili den se zdravou svačinkou, ochucenou bylinkou 🙂
a nabídli jsme ji i našim kamarádům v Berušce.

I oni si celý týden povídali o zdraví a lidském těle, vytvořili pomocí PET víček kamaráda, cvičili a seznamovali se s různými částmi těla a vyráběli obrázky.

 


MŠ Santiniho – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!

V říjnu jsme zahájili v naší MŠ s dětmi ze třídy MOTÝLEK nový projekt –
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti v MŠ zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. Vzhledem ke krásnému a teplému říjnovému počasí jsme úkoly plnili v přírodě na čerstvém vzduchu. Takže jsme opravdu v lese cvičili se zvířátky 🙂

Zdolávali jsme přírodní překážkovou dráhu

a plnili různé úkoly.

Slalom mezi kužely z dětí

Skok do dálky z místa

Běh v terénu

Postupně s přicházejícím mrazivým počasím se s dětmi přesouváme do tělocvičny.

Cvičení nás všechny moc baví. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů a tak už se moc těšíme na listopadovou odpolední akci, kterou prožijeme společně právě v tělocvičně ve sportovním duchu 🙂

 


MŠ Santiniho – Světla venku ubývá, přivítejme Martina!

Podzimní dny se krátí a z dálky je už slyšet cinkot podkoviček koně sv. Martina.
Také do naší školky od pondělka 5.11.2018 pomalu vstupoval sv. Martin….

Světla venku sice ubývá, ale světlo v našem nitru musí být stále posilováno.
A tak jsme si s dětmi zpívali martinskou píseň, rytmizovali, bavili se o pranostikách a o počasí, které by nám sv. Martin mohl přivézt.
Povídali jsme si na téma dobro a zlo a přemýšleli jsme,
zda se umíme vždy rozdělit s druhými.
Děti si procvičily rychlost a obratnost při oblékání,

hrály pohybové hry,

plnily tématické pracovní listy

a procvičily si předčtenářskou gramotnost při skládání slova MARTIN pomocí PET víček.

Následovala martinská cesta pomocí podkoviček

a hledání a spojování půlek srdíček.

Nechyběla ani dramatizace legendy

a pečení martinských rohlíčků, které v pátek provoněly celou naší školku
a které jsme nabídli i našim rodičům.

 


MŠ Santiniho – Z pohádky do pohádky

Ve čtvrtek 8.11.2018 navštívili naši mateřskou školu učitelé ZUŠ s hudebně vzdělávacím programem. Představení plné písniček a melodií z nejznámějších klasických pohádek potěšilo nejen dětské diváky. Krásná hudba i písně v doprovodu různých hudebních nástrojů nás zanesly do světa mnoha princezen. Děti poznávaly, o jakou pohádku se jedná a jak se princezny jmenovaly. Kouzlo je přeneslo do pohádkových světů, kde si na chvíli zatančily jako opravdové princezny a princové. Získaly znalosti o jednotlivých hudebních nástrojích, byly seznámeny s jejich původem, ale i způsobem hry. Poznávaly, z jakého materiálu jsou vyrobené a z kolika částí se skládají. Všechny okouzlily dudy, které se skládaly z několika částí a hra na ně byla opravdovým zážitkem. Za seznámení se světem hudby a krásné hudební dopoledne s mnoha prožitky děkujeme profesionálním hudebníkům – Mgr. et Bc Miroslavě Smékalové a Mgr. Leoši Drahotskému.

 


MŠ Santiniho – Slavíme 100 let republiky

Nejraději bydlím v zemi,
kde mi všichni rozumějí.
Kde mám mámu, tatínka,
bydlí tu i rodinka.
Od hor k horám v mojí vlasti,
mluvíme tu rádi česky.
Střídá se nám mírné klima,
jaro, léto. podzim, zima.
Nejsou jiná místa hezká,
než-li je ta země Česká.

Při této slavnostní události jsme měli možnost více dětem přiblížit dobu našich babiček a dědečků. S vytvořením RETRO koutku na nás dýchlo něco tajemného a kouzelného ze starých časů. Oprášili jsme také staré klasické a krásně malované pohádky.

Děti byly seznámeny se symboly České republiky – vlajka, státní znak, státní hymna, národní strom,… Pracovali jsme a procvičovali při různých hrách a tvořivých činnostech barvy našeho státu. Využívali jsme encyklopedie, mapy a knihy s fotografiemi Žďáru a také Prahy – našeho hlavního města. Předškoláci pracovali s destičkami LOGICO s tématem Dříve a nyní. S využitím interaktivní televize měli děti možnost shlédnout krátký dokument o vzniku republiky. Také jsme se společně zaposlouchali do naší krásné hymny, vysvětlili jsme si, při jakých přílležitostech se hraje a jak se při ní chováme. Děti společnými silami vytvořily mapu České republiky.

A protože takové krásné narozeniny si zaslouží velkou oslavu, pozvali jsme k nám i naše rodiče. Ve čtvrtek odpoledne 25.10.2018 přicházeli oblečeni ve státních barvách do naší vyzdobené školky. Mohli si prohlédnout náš RETRO koutek a zavzpomínat. Vyráběli s dětmi lucerničky a papírové ozdoby ve státních barvách, mohli si vyzkoušet poskládat z papíru mapu České republiky či státní znak a společnými silami vyzdobit lípu z papíru. Děti i rodiče měli možnost ochutnat jáhlovou kaši s jablky a skořicí a nebo pohankovou kaši se švestkami a skořicí. Děti rodičům zazpívaly píseň “Zpívejme si zpívejme a mějme se rádi” a společně jsme také vyslechli státní hymnu, pří které jsme si měli možnost prohlédnout krajinu našeho krásného domova – České republiky. Při odchodu domů jsme děti ozdobili trikolórkou.

A jaký dárek dát naší krásné zemi k narozeninám?
Zkusme každý sám za sebe udělat letos jeden dobrý a láskyplný skutek ve prospěch někoho druhého. Potom se nám všem bude žít lépe, protože to bude rok dobrých skutků. Kéž v naší zemi vládne láska a tolerance.


MŠ Santiniho – Den stromů

Víte, že i stromy mají svůj DEN? V Česku připadá Den stromů na 20.října. Tento podzimní termín je ideální, protože stromy jsou v tomto období nejkrásnější a hrají všemi barvami. A víte, že borovice je symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti, že bříza zahání chmury a dodává dobrou náladu, že bukový les nám poskytne pocit bezpečí a že lípa je strom lásky? My už to víme a tak jsme se v tom krásném letošním podzimu přidali k oslavě Dne stromů. S dětmi jsme si o stromech vyprávěli, děti se učily poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy i s jejich plody. Vytvořili jsme také společný strom z papíru na výzdobu naší šatny a za stromy jsme samozřejmě vyrazili i do přírody. Během vycházek jsme si užili spousty zábavy. Hráli jsme si s barevným listím, běhali mezi stromy a hledali jsme svůj strom. Letošní Den stromů připadl na sobotu a tak jsme dali všem rodinám společný úkol. Jít s dětmi na procházku a společně obejmout a pohladit strom. Stromy jsou pro nás velmi vzácné a my jim za vše děkujeme. Společně s rodiči se každý měsíc zapojujeme do záchrany stromů. Jak? Třídíme a sbíráme starý papír, který lze až 7x recyklovat. Pojďte to zkusit s námi a chraňme tak naše stromy!

 


MŠ Santiniho – KAMARÁDI

Pod tímto názvem proběhlo ve středu 17.10.2018 první setkání naší edukativně stimulační skupiny. Bylo moc příjemné, radostné i poučné a zajímavé. Děti se svými maminkami pracovaly s příběhem, hrály si se slovy, prostorovými vztahy, uvolnily si prstíky, dramatizovaly a reprodukovaly příběh. Všichni jsme se spojili pavučinkou přátelství a bylo nám spolu fajn.

 


MŠ Santiniho – Zdobíme Pastelku!

100. narozeniny Československa – to už je pořádná oslava a tak jsme ji zahájili krásnou výzdobou naší školky. Nejdříve školní zahrada, potom přišla na řadu okna a celá školička.

 


MŠ Santiniho – Hádej a vyzkoušej!

Návštěva Regionálního muzea nás inspirovala k vytvoření malého netradičního muzea přímo v naší Pastelce. Zapojili jsme naše rodiče a prarodiče a poprosili je, aby prohledali půdy, skříně a chalupy a zapůjčili nám staré věci pro vytvoření RETRO koutku. Sešla se nám pěkná sbírka a společnými silami jsme zkoumali, k čemu staré věci sloužily a jak asi fungovaly. Zavzpomínejte na staré časy společně s námi 🙂

 


MŠ Santiniho – SVOBODA! Žďár za první republiky

je název výstavy v Regionálním muzeu, kterou jsme s Motýlky navštívili ve středu 10.10.2018. Výstava nám přiblížila, jak se žilo lidem v našem městě v období první republiky, co nového zdejšímu obyvatelstvu přinesla změna zřízení, jak se žilo chudému služebnictvu nebo bohatým lidem, továrníkům a statkářům. Paní průvodkyně dětem přiblížila různé zajímavosti ze života žďárských osobností.