Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka (Stránka 4)

MŠ Pastelka

MŠ Santiniho – Den učitelů

Ve čtvrtek 28.3.2019 nás mile překvapili rodiče s přáním a dárečky ke Dni učitelů.
Dětem jsme pak vysvětlili, proč mají všichni učitelé svátek právě 28.3.

28.3.1592 – narození Jana Amose Komenského
Říká se mu „učitel národů“, známé je třeba jeho rčení „škola hrou“. Je zakladatelem moderní pedagogiky. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Mezi zásady, kterými se ve výuce řídil, patřila zásada názornosti a aktivnosti – to znamená, že by si žáci měli své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. A už ve své době zmiňuje spolupráci rodičů a učitelů, kteří by měli jít dětem příkladem.

Děkujeme milým rodičům i dětem za krásné, chutné i voňavé dárečky a přání ke Dni učitelů. Moc si toho vážíme.

 


MŠ Santiniho – Nejen babičky četly dětem

Celý březen jsme se hodně věnovali knihám a oslovili jsme také babičky našich dětí, zda by měly zájem přijít do naší MŠ přečíst dětem příběhy ze své oblíbené knížky. Jsme rádi, že se zapojily nejen babičky, ale i maminky a tetičky 🙂 Děti se každý den těšily, kdo přijde číst. Některé babičky přišly i vícekrát a všichni byli rádi, že mohou dětem udělat radost. Příběhy a pohádky čteme dětem pravidelně každý den při odpočinku, ale tohle čtení bylo jiné a hlavně milé. Jako poděkování si odnesly naše ochotné čtenářky veselou záložku do knížky. Všem ještě jednou moc děkujeme a vážíme si toho, že jste si udělali čas :-))

 


MŠ Santiniho – Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy!

Píseň Jaro dělá pokusy od Uhlíře a Svěráka byla naší znělkou poslední březnový týden. S dětmi jsme si hodně povídali o jaru, na které jsme se už všichni tolik těšili. Hráli jsme pohybové hry, zpívali lidové veselé písničky a děti plnily různé úkoly ve dvojicích nebo skupinách. Nechyběly ani pokusy s vodou a míchání barev a barvení sněženky. Vytvořili jsme si ve třídě malý jarní koutek 🙂

Jaro jsme chtěli vnímat všemi smysly a tak jsme některé aktivity přesunuli rovnou do přírody. Cestou po naučné stezce děti hledaly zajímavé přírodniny a opravdu jsme už něco málo objevili.

V lese děti vytvořily malé domečky pro zvířátka
a cestou zpátky do školky jsme si i zasportovali 🙂

Jaro se probouzí, tak všichni, kdo máte rádi přírodu, vyražte ven!
Byla by velká škoda nevidět, jak se vše probouzí k životu.

 


MŠ Santiniho – Děti, pozor, červená!

V úterý 26.3.2019 jsme přijali pozvání od Policie ČR do knihovny Matěje Josefa Sychry.
Děti byly zapojeny do programu o bezpečném pohybu v silničním provozu. Připomněly si správné přecházení vozovky na přechodu pro chodce, zopakovaly si dopravní značky a další důležitá pravidla bezpečnosti. Program byl nejen zajímavý a plný aktivit, ale hlavně poučný. Děkujeme 🙂

 


MŠ Santiniho – Světový den vody

V pátek 22.3.2019 jsme s dětmi oslavili SVĚTOVÝ DEN VODY.

Řekli jsme si, k čemu voda slouží, proč je tak důležitá, proč musíme vodou šetřit a také jsme si připomněli, že ne všude mají lidé dostatek pitné vody.

Po celý den v rámci pitného režimu jsme pili vodu a na procházku jsme vyrazili k Piláku, abychom vodě poděkovali. Uvědomili jsme si, že v Piláku ještě nedávno bylo málo vody a radovali jsme se z toho, že už je Pilák opět plný a je na něj krásný pohled.

“Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.”
Benjamin Franklin

 


MŠ Santiniho – Vítáme 1. jarní den

Ve čtvrtek 21.3.2019 jsme od rána měli všichni skvělou náladu.
Prožívali jsme společně 1. jarní den. S radostí jsme zpívali, tančili a sluníčko nás lákalo jít slavit do přírody. Děti dostaly úkol hledat první jarní kytičky.
Můžete se podívat, co jsme objevili 🙂

Ani jsme nečekali, že hned 1. jarní den najdeme tolik krásy. Jaro a sluníčko nás opravdu všechny rozněžnilo a tak dokonce i kluci tančili a zpívali kytičkám 🙂 A jedna písnička vznikla přímo na této procházce plné objevů a krásy.

“Kytičko vstávej, vůni nám dávej. Učes se, umyj se, je jarní den!”

 


MŠ Santiniho – Jarní květináč

Při pobytu na školní zahradě děti objevily lístečky, které rostly z kamínků. Zjistili jsme, že je to tulipán. A protože mu hrozilo, že ho někdo na tomto místě zašlápne, tak jsme ho opatrně vyryli i s cibulkou a dali jsme si ho do květináče, který jsme ozdobili vrbovými proutky a větvičkami.

 


MŠ Santiniho – Tvořivé odpoledne s tatínky a dědečky

Na úterní odpoledne 19.3.2019 jsme pozvali do školky naše tatínky a dědečky, aby přišli pomoci svým dětem vyrobit malý dáreček pro maminky ke Dni matek. S potřebným materiálem i s dobrou radou přišla do školky také paní Hendrychová, která ochotně pomáhala s výrobou dárečků. Děkujeme všem odvážným tatínkům a dědečkům, kteří k nám přišli. Udělali jste radost nejen nám, ale především svým dětem, které se na vás od rána moc těšily 🙂 Naše poděkování patří také paní Hendrychové a paní Štěpánkové, které se postarají o profesionální dokončení dárečků. Jelikož je to překvapení pro maminky, nechceme vám plně ukazovat, co se tatínkům a dětem podařilo vytvořit, ale můžeme vám říct, že byli moc šikovní, kreativní a maminky se mají určitě na co těšit 🙂

 


MŠ Santiniho – Knížka je můj kamarád!

Má to listy, strom to není.
Má to hřbet a slon to není.
Co to je?

(knížka)

Z čeho se kniha skládá? Jak se asi tvoří? Jak s knihami zacházíme a kde si je můžeme koupit nebo půjčit? Tak o tom všem jsme si povídali s dětmi v rámci projektu:
“S knihami se kamarádím a já vám to také radím!”.
Těšilo nás, že děti si knížky s radostí prohlížejí, povídají si o obrázcích a vymýšlejí si své příběhy. Moc se jim líbí encyklopedie, protože tam si „přečtou“ mnoho nových věcí 🙂

V průběhu tématu se děti seznámily s mnoha novými slovy – spisovatel, básník, ilustrátor, čtenář,… Sice ještě písmena neznají (jen některá), ale číst umí podle obrázků. Ví, že knihy jsou plné slov a že je spisovatel musí poskládat do vět.
Děti si na spisovatele zahrály. Skládaly slova podle předlohy.

Taky jsme se dozvěděli, že v dávných dobách lidé neměli papír a své příběhy psali na různé materiály. My jsme si to „jiné“ psaní také vyzkoušeli.
Psaní do kinetického písku se dětem moc líbilo 🙂

Filípek nám představil zase úplně nový druh knížek – kouzelné čtení s Albi tužkou. Společně s dětmi si ověřil vědomosti o lidském těle
a všichni si zazpívali lidovou písničku.

Děti také využily interaktivní televizi k plnění pracovních listů k tématu
a malovaly pohádky, aby si mohly vyrobit pohádkovou knížku.

Děti z BERUŠKY si vyrobily hrníčky k pohádce HRNEČKU VAŘ!
a s knížkou si zacvičily 🙂

Celý projekt o knihách hodnotily děti takto:
“Byl hezký, dozvěděli jsme se nové věci a už se všichni moc těšíme, až si budeme umět číst pohádky a příběhy. Na to si však budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Než se to naučíme, budeme rádi poslouchat pohádky a příběhy, které nám přečtou dospělí.

Maminko a tatínku, čtěte a vyprávějte nám co nejvíc, protože to máme rádi!”


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště
MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven:
od 15.3.2019 do 30.4.2019

Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.