Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka (Stránka 35)

MŠ Pastelka

Návštěva prodejny DEICHMANN

Dne 1.4.2014 jsme s dětmi navštívili prodejnu DEICHMANN v Nákupním parku. S úsměvem nás přivítaly milé paní prodavačky, které dětem vysvětlily, jak se správně kupují nové boty. Pomáhaly dětem změřit nohu a děti si pak vybíraly boty, které si chtěly vyzkoušet. Děvčátka parádnice obouvaly různé balerínky a páskové botičky a kluci zase hledali ty nejhezčí sportovní botasky. Děti také dostaly úkol. Vybraly si omalovánku, kterou vymalovaly pastelkami a pak měly hledat botičky se stejným obrázkem. Všichni úkol splnili a tak byli pozváni na malou hostinu, kde na ně čekali mimo jiné i malí sloníci z lineckého těsta. Na cestu domů děti dostaly balónky a malé dárečky a děti zase jako poděkování paním prodavačkám řekly několik říkadel a zazpívaly písničky o ševcích a botičkách. Děkujeme ještě jednou všem milým prodavačkám za krásný den a přestože byl aprílový, tak všechno, co jsme zde napsali, je pravda!

Měření velikosti nohy Zkoušení botiček Plnění úkolu Společné foto Tak jsme pěkně nakoupili a teď ještě zaplatit ! Samé dobroty :-) Poděkování od dětí Tak příště zase nashledanou!


Beseda se STÁTNÍ POLICISTKOU

Dne 28.3.2014 jsme navštívili městskou knihovnu, kde nás přivítala milá policistka
paní Šmídová. S dětmi si povídala o silničním provozu, o správném přecházení vozovky,
o dopravních značkách a semaforech. Děti si spoustu věcí vyzkoušely,
plnily různé úkoly, proměnily se ve značky a pomocí PET víček doplňovaly správné barvy v semaforech.
Za odměnu děti dostaly policejní hvězdičku.

Beseda s policistkou Stavíme přechod pro chodce Řešíme dopravní situace Řídíme se podle semaforů Staly se z nás dopravní značky :-) Pozor, pozor! Hledáme rozdíly na obrázcích Vymalováváme semafor


LOUČENÍ a VÍTÁNÍ

Dne 25.3.2014 jsme prožili v naší MŠ odpoledne plné emocí. Společně s dětmi a rodiči jsme se loučili s paní učitelkou Bc. Hankou Tulisovou, která 1.4.2014 nastoupila na mateřskou dovolenou. V úvodu zazněl “Valčík na rozloučenou”, následovala slova díků a přání a děti společně zazpívaly písničku, složenou přímo pro paní učitelku Hanku. Anička Koloušková podtrhla tuto krásnou slavnostní atmosféru dvěma krásnými hudebními přednesy na housličky. Nechybělo ani poděkování od rodičů, dárečky, kytičky, přáníčka a ukáplo i pár slziček.
A abychom nebyli dlouho smutní, tak jsme zvesela přivítali písničkou novou paní učitelku
Danu Trávníčkovou a vzali jsme ji do party veselým pokřikem “UMBA”. Na závěr jsme si společně přiťukli na zdraví a pokračovala malá hostina při volných hrách a povídáním s rodiči.

Slavnostní zahájení Hudební přednes Aničky Kolouškové Přáníčka od BERUŠEK Hudební přednes Aničky Kolouškové Společný pokřik "UMBA" Přání rodičů Slavnostní přípitek Soukromá přání a dárečky od dětí

Milé paní učitelce Hance touto cestou ještě jednou za vše děkujeme a přejeme zdravé a šťastné miminko a paní učitelce Dance přejeme, aby se jí u nás líbilo.

 

 

 


Malé ohlédnutí na Dny otevřených dveří

Ve dnech 19.3. – 20.3.2014 proběhly v naší MŠ Dny otevřených dveří. Přicházeli k nám noví kamarádi a každý si našel nějakou hračku, která ho zaujala. Ve čtvrtek se nově příchozí děti zapojily do malé oslavy narozenin naší kamarádky Adélky. Vzhledem ke slunečnému počasí si mohly děti vyzkoušet na školní zahradě také skluzavku i houpadla. Rodiče si prohlédli prostory a vybavení MŠ a snažili jsme se jim zodpovědět všechny dotazy. Na cestu domů dostaly všechny děti malý dáreček – veselého klauníka.

                        Hrajeme si v kadeřnictví Hrajeme si v kuchyňce Hrajeme si v MOTÝLKU

Milé děti a milí rodiče, věříme, že se Vám všem u nás v PASTELCE líbilo
a s některými se těšíme v září NASHLEDANOU!


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Milí rodiče – milé děti,
ve dnech 19.3. – 20.3. od 8.00 hod. do 11.00 hod. se uskuteční
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si pohrát do Pastelky. Prohlédnete si naší školku, poznáte nové kamarády
a čeká na Vás i malý dáreček.
Těší se na Vás Motýlci, Berušky a kolektiv MŠ Pastelka


KARNEVAL, to je bál!

Dne 6.3.2014 bylo v naší MŠ od rána pěkně veselo. Do školky místo dětí přicházela různá zvířátka, čarodějnice, roboti, kovboj, piráti, motýlkové víly, princezny, indiánka, šašci, různé pohádkové bytosti a další krásné masky. Všechny masky se předvedly na květinovém molu za doprovodu hudby a velkého potlesku. Tančilo se a zpívalo. Masky překonávaly překážkovou dráhu a hrály se různé pohybové hry. Nechyběly voňavé sladké koblížky a také společné fotografování. Podívejte, jak nám to sluší!

Tančíme a dovádíme :-) Taneček "Kudrnatá Káča" To nám to sluší :-) Hurá do boje!

Poznáte nás? :-) "Čáry, máry..." Indiánka a zvířátka :-) Přehlídka masek


Beseda s HASIČI – ŽĎAS

Dne 4.3.2014 k nám do MŠ přijeli hasiči Jan Dobrovolný a Václav Fiala ze ŽĎASU. Nejprve dětem předvedli oblečení a veškerou výbavu hasičů. Dále si děti mohly prakticky vyzkoušet, jak se pohybovat v zamořeném prostoru. Následovala evakuace z MŠ na školní zahradu, kde si děti vyzkoušely, jak se hasí vodou pomocí hadice. Nechyběla ani prohlídka hasičského auta a v závěru nám hasiči předvedli hašení sněhovým hasícím přístrojem. Při této akci proběhlo zároveň slavnostní odhalení nového hasičského auta, které budou mít děti k dispozici na školní zahradě. Hasiči předali dětem drobné dárky a děti pro ně na oplátku hned další den malovaly obrázky. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou oběma hasičům moc poděkovat za krásně připravený program a těšíme se někdy příště nashledanou.

Ukázka výbavy hasičů Zkouška oblečení :-) Zkouška oblečení Pohyb v zamořeném prostoru

Příprava k hašení Hašení  Hurá, máme nové hasičské auto! Loučíme se s hasiči

 


Pastelka měla OLYMPIÁDU

Dne 20.2.2014 jsme připravili pro naše děti a rodiče odpolední akci – olympiádu – v tělocvičně na ulici Dvorská. Zahájili jsme ji slavnostním průvodem, kdy děti přinesly olympijské kruhy, olympijskou vlajku a vlajku České republiky za znění slavnostního pochodu. Nechyběl ani olympijský oheň. Děti složily olympijský slib a vyslechly také slib rozhodčích. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet několik sportovních disciplín. Na závěr proběhlo slavnostní předávání medailí a diplomů a nechyběla ani státní hymna.

Slavnostní zahájení Olympijský slib Cvičení s kruhy Krasobruslení

Štafetový běh Lyžování Sportovní disciplíny Slavnostní předávání medailí


Začarovaná zima

I když není pravá zima, ve školce je vždycky príma.
Na výrobu vloček, využijem ruček.
Vyrobíme sněhuláky, nerozpustné baculáky.
Zimu si tak vymyslíme, písničkou ji vykouzlíme.

Berušky a sněhuláci :-)   Motýlci a sněhuláci :-)   Zima v MŠ Pastelka


Pojďte s námi do pohádky

Od nového roku měly děti možnost shlédnout dvě divadelní představení:
„O SNĚHOVÉ KRÁLOVNĚ“ a O KUCHAŘCE APOLENCE“
Představení se dětem velmi líbila a těšíme se na další veselé, ale i poučné příběhy.

"O Sněhové královně"  "O Sněhové královně"  "O kuchařce Apolence"  "O kuchařce Apolence"