Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka

MŠ Pastelka

MŠ Santiniho – Hurá, konečně sníh!

V pondělí 20.1.2020 si děti užily konečně sněhovou nadílku.
Postavily sněhuláka, děvčata si otevřela “ledovou cukrárnu” a vyrobila krásné dorty
a všichni jsme si to moc užívali a radovali jsme se 🙂

 


MŠ Santiniho – Bezpečně při zimním sportování

Ve středu 15.1.2020 přišla k nám do školky paní strážnice Pálková.
Povídala si s dětmi o bezpečném chování při zimním sportování, ale také při pohybu na zledovatělém povrchu. Také dětem připomněla pravidlo pravé ruky. Seznámila děti s důležitými pravidly při pomoci zraněnému člověku.

 


MŠ Santiniho – Pohled do vesmíru z mobilního planetária

V rámci projektu VESMÍR měly děti možnost v pátek 10.1.2020
nahlédnout do vesmíru z mobilního planetária.

V rámci příběhu o Červené Karkulce se děti seznámily s těmito pojmy:
roční období, světové strany, souhvězdí, Polárka, počasí, dopravní prostředky, klasická řemesla, zvířata. Dokonce cestovaly v čase do období dinosaurů, doby kamenné, železné a starověkého Egypta. Nakonec se vydaly na cestu s Červenou Karkulkou po Sluneční soustavě.

 


MŠ Santiniho – Poletíme raketou, kde se hvězdy nepletou!

Radostně jsme vstoupili do nového roku 2020 a hned jsme si s dětmi udělali výlet.
A ne ledajaký. Letěli jsme raketou až do vesmíru.

Projekt VESMÍR byl pro děti velmi zajímavý, poučný i zábavný.
Děti se naučily píseň “Raketa”, báseň o planetě Zemi
a díky jednoduché písni se naučily názvy všech planet ve správném pořadí.
Také ranní úkoly pro děti a rodiče byly zaměřeny na téma VESMÍR.
Děti ve třídě MOTÝLCI se pomocí her a aktivit v centrech naučily mnoho zajímavého.
Pojďte nahlédnout, jak v centrech pracovaly a s čím se měly možnost seznámit.

CENTRUM BARVIČKA

CENTRUM ŠKOLIČKA

CENTRUM KOSTIČKA

CENTRUM MANIPULAČNÍ HRY

CENTRUM POKUSY A OBJEVY

Každý den po práci v centrech si děti samy zhodnotily svou práci.

Také děti ve třídě BERUŠKA se věnovaly tématu vesmír a plnily různé úkoly.

 


MŠ Santiniho – Vánoce v Pastelce

Já mám z Vánoc nejraději, když se kolem všichni smějí.
Když se kapři mrskají a prskavky prskají.

Není vůbec důležité dostat dárků horu,
hlavní je, že těšíme se, na Vánoce spolu.

Dnes byla vidět radost, slyšet smích a dokonce prskaly i prskavky i u nás v Pastelce,
protože jsme prožívali společně Vánoce.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do skvělé vánoční atmosféry přípravou cukroví,
dárky, milými úsměvy a vánočními přání.

Andílci se radují příchod Vánoc zvěstují,
přejí Vám veselé svátky, plné klidu, míru a lásky. 

A nezapomeňte

Nejhezčí dárky ty nejsou v krabičkách, ty máme ukryté jen v našich srdíčkách.
V ten večer vánoční zkusme si je přát, možná je přinese ten, kdo nás má rád.

Krásné a radostné Vánoce
Vám ze srdce
přeje kolektiv MŠ Pastelka

 


MŠ Santiniho – Když stromeček zazáří

Ve čtvrtek 19.12.2019 jsme se jeli s dětmi podívat na vánoční výstavu do Regionálního muzea. Děti si měly možnost prohlédnout, jaké dárky dostávaly děti i dospělí v 70. a 80. letech 20. století. Některé ještě poznaly, jako třeba Rubikovu kostku. Dozvěděly se, že často děti dostávaly ne vždy oblíbené dárky, tzv. „měkkejše“.
Prohlédly si také historickou světnici s tradičními horáckými vánočními zvyky.

Velmi děkujeme paní Kamile Dvořákové za skvělý, poutavý i humorný výklad dětem,
který okořenila i vzpomínkami na své dětství a prožívání Vánoc. 

Naše putování pokračovalo až do Betléma,
tedy přesněji řečeno do kaple sv. Barbory, kde se konala výstava betlémů.

A vánoční putování jsme zakončili společnou fotografií před Starou radnicí
u betléma ze slámy.

 


MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

Ve středu odpoledne 18.12.2019 jsme prožili již tradiční rodinné setkání na Zelené hoře. Je krásné, že se můžeme společně alespoň na chvíli zastavit v předvánočním shonu a prožít čas sblížení a pohody právě v tak krásném prostoru, jako je kostel na Zelené hoře. Letos jsme prožili společné chvíle také s dětskou skupinou Hvězdička, která odpolední setkání zahájila. Poté nastoupily se světýlky děti z naší mateřské školy Pastelka. K dětem promluvil pan farář Záleský a daroval jim malý dáreček, jako vzpomínku na kostel sv. Jana Nepomuckého. Všechny děti pak společně zazpívaly. Pak už se přitulily do lavic ke svým rodičům a následoval poslech básní, písní a hudebních přednesů. Setkání bylo zakončeno krásnou a snad nejznámější písní Tichá noc.

 

Ještě jednou velmi děkujeme panu faráři Záleskému, paní kastelánce, která nám ochotně zpřístupnila kostel i na pondělní dopolední zkoušku a paní Kynclové za hudební přednesy.

 


MŠ Santiniho – Vánoční přání vyjádřené tancem

Ve středu 18.12.2019 jsme s dětmi, které nacvičily vánoční vystoupení s písní Malý chlapeček strojí stromeček, zašli do Zámku a následně do cukrárny U tří hvězd.
Na obě místa chodíme pravidelně každý rok přát krásné Vánoce všem zaměstnancům.
Letos nejen s písničkou a přáníčkem, ale i s tanečkem 🙂

Děkujeme za milé dárečky, které děti za vystoupení a vánoční přání dostaly.

Vánoční přání s tanečkem na Zámku

Vánoční přání s tanečkem v cukrárně U tří hvězd

 


MŠ Santiniho – Malý chlapeček strojí stromeček

Základní škola Zámek pořádala ve čtvrtek 12.12.2019 Vánoční besídku v sokolovně na ulici Dvorská. Požádali nás, zda bychom si nechtěli s dětmi připravit také krátké vystoupení za naši mateřskou školu.

A tak od listopadu začaly probíhat v naší MŠ velké přípravy na vánoční vystoupení.
Našli jsme písničku s názvem Malý chlapeček strojí stromeček, rozdělili jsme role a zapojili do příprav rodiče. Ti ochotně a velmi pečlivě připravili svým dětem krásné kostýmy.
A pak už se nacvičovalo a nacvičovalo. A výsledek stál za to!

Děti nás svým vystoupením všechny zahřály u srdíčka
a krásně nám představily to pravé dětské prožívání Vánoc.

Děkujeme Základní škole Zámek za možnost zahájení jejich nádherné Vánoční besídky
a rodičům za skvělou spolupráci.

 


MŠ Santiniho – Advent s předškoláky

Ve středu 11.12.2019 proběhlo další setkání předškoláků se svými rodiči v mateřské škole. Během odpoledne, které se neslo ve vánočním duchu, měli rodiče možnost vidět,
jak děti pracují ve skupině a jak se učí spolupracovat.
Na cestu domů si měli možnost společně vyrobit svícen a vánoční ozdoby.