Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád (Stránka 4)

MŠ Kamarád

MŠ Okružní – Beseda s policií ČR

V pondělí 25.3.2019 se předškolní děti z naší školky zúčastnily besedy s policií ČR v městské knihovně, kde se zábavnou formou seznámily s pravidly silničního provozu, pravidly bezpečného přecházení vozovky, s dopravními značkami… Přednáška byla zajímavá, poučná a dětem se líbila.


MŠ Okružní – EKOŠKOLA

V rámci EKOŠKOLY jsme se rozhodli, že budeme třídit i kovové obaly. Protože kontejner určený na tento odpad není v blízkosti naší školky, udělali jsme si v pátek 22.3.2019 výlet na sídliště Lučiny a posbírané kovové obaly i z našich domácností jsme odvezli do toho správného kontejneru.

 


MŠ Okružní – Choroš přísavkový?

V pátek 22.3. vylákalo krásné počasí děti ze třídy Myška na stezku kolem rybníku Convent a na Zelenou horu. Pozorovaly jarní přírodu a u naučných tabulí se dozvěděly zajímavé věci. Ale houbu na stromě si pojmenovaly samy – taky se vám líbí choroš přísavkový?


MŠ Okružní – Návštěva 2.ZŠ

V úterý 19. března 2019 předškoláci z naší školky navštívili 2.ZŠ. Seznámili se s prostředím základní školy a měli možnost zúčastnit se vyučovací hodiny matematiky. Už se určitě všichni těší do školy.


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště
MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven:
od 15.3.2019 do 30.4.2019

Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.


MŠ Okružní – Karneval

Ve středu 27. února 2019 jsme se všichni sešli ve školce v maskách. Na karnevalu si společně zatančily pohádkové bytosti, zvířátka, ochránci zákona, hasiči … a veselé dopoledne jsme zakončili pochutnáním si na masopustních koblihách.

Přečíst celé →


MŠ Okružní – Hudební divadlo v MŠ

V pátek 15.2.2019 děti zhlédly hudebně vzdělávací pořad učitelů ZUŠ Žďár nad Sázavou paní Mgr.et Bc. Miroslavy Smékalové a Mgr. Leoše Drahotského. Děti se společně s písničkami seznámily s různými druhy řemesel. Každá píseň byla doprovázena jiným hudebním nástrojem. Naší školkou zazněla flétna, trubka, klarinet, cimbál, dudy a jiné. Pro děti byl tento koncert krásným zážitkem, při kterém se zapojily zpěvem i pohybovým doprovodem.


MŠ Okružní – Go!

Děti z Myšky cvičily ve středu 20.2. ve sportovní hale, po rozcvičení zvládly rychlý běh i slalom, přeskoky a jízdu na “sněžných” saních tažených “sněžnými psy”.  Takže go! go! go!


MŠ Okružní – Líbilo se nám ve škole

Naši předškoláčci navštívili 3.ZŠ, prohlédli si velké prostory školy, podívali se na vyučování v přípravné třídě a v 1.třídě. A také je paní učitelky aktivně zapojily do školní práce. Nakonec si zacvičili na trampolíně. Moc se nám tam líbilo !


MŠ Okružní – Hodiny (od Josepha Haydna)

Klasickou hudbou jsme ve třídě Myška zahájili nový týden, ve kterém jsme poznávali časové pojmy, stavěli věže s hodinami z různých stavebnic, vytvářeli hodiny ze starých gramodesek, procvičovali číselnou řadu 1-12. S rodiči v ranním úkolu děti kreslily, co uvidí hned ráno, programovaly robotickou včelku, skládaly puzzle, pracovaly s grafomotorickými listy a sešity. Už trochu děti znají hodiny – hlavně v kolik vstáváme po krátkém odpočinku !