Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád (Stránka 39)

MŠ Kamarád

Kouzelný zvon

Ve čtvrtek 22.1.2015 k nám do školky zavítalo dřevěné divadlo pana Hrubce s pohádkou: “Kouzelný zvon” . V jednom tajemném údolí vysoko v horách vznikne za pomoci kouzelníka Trikáji a řemeslníka Dajana kouzelný zvon, který se dostane do rukou lupiče. Příběh vyprávěl o dobrodružné výpravě za získáním zvonu, o velikém přátelství a odvaze. Pohádka se dětem líbila.

 


Dětem patří pohádky

K Vánocům patří pohádky a pohádky k dětem, a proto rodiče společně se svými dětmi vyráběli doma pohádkové postavičky a pomohli nám krásně vyzdobit prostory naší školky. Děkujeme.

 

 

 

 

 


Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, kteří budou požadovat potvrzení k dani z příjmu o výši zaplaceného školného za rok 2014, aby se obraceli na vedoucí školní jídelny příslušné školky až poslední týden v lednu /26.1. – 30.1.2015/.V současné době čekáme na aktualizaci programu, který umožní správné potvrzení vystavit.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Milada Vránková


Třída Myška

I děti ze třídy Myška si umí společně hrát, tvořit a pomáhat.

 


Návštěva 3.ZŠ

Ve středu 7.1.2015 navštívily předškolní děti 3.ZŠ. Nejprve jsme si školu prohlédli, potom si děti zacvičily na obrovské trampolíně a zúčastnily se ukázky vyučování ve 2.třídě. Tak a teď už hurá do školy!!!!!!!


Veselé Vánoce

Až zazvoní na vánočním stromku zvoneček, ať se vám splní všechna přání.

Šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce všem dětem a rodičům přeje

celý kolektiv MŠ Kamarád.


Vánoční pohádka

Ve čtvrtek 11.12. za námi do MŠ přijelo Hodonínské maňáskové divadlo a herci nám zahráli “Vánoční pohádku”. Děti se při ní pobavily, moc se jim líbily kulisy a připomněly si vánoční tradice.


Vánoční prstohrátky

Tento týden jsme pozvali rodiče na “Vánoční prstohrátky”, odpolední tvoření rodičů s dětmi. V jedné třídě vyráběli andílky, v druhé věnce z popcornu a ve třetí ozdoby z přírodnin. Bylo hezké, jak se všichni snažili a rodiče si udělali čas, aby s dětmi strávili v MŠ příjemné odpoledne.


Návštěva v ZŠ

Na pozvání 2.ZŠ jsme s předškolními dětmi navštívily 1.třídu a podívali se na naše loňské kamarády, jak se jim daří ve škole. A viděli jsme, kolik toho od září zvládli. Opravdu hodně!

 


Mikuláš

“Kdy už přijdou, paní učitelko?” Tak se děti ptaly a netrpělivě čekaly na Mikuláše, anděla a trochu obávaného čerta. Ale dopadlo všechno dobře, děti byly překvapené z malého živého andílka. Všechny zazpívaly a dostaly malý balíček s kalendářem.