Úvodní stránka   Ze školek

Ze školek

MŠ Brodská- Indiáni rudí málokdy se nudí

                      INDIÁNI RUDÍ, MÁLOKDY SE NUDÍ.                                               PO ZEMI SE PLÍŽÍ VPŘED, U TOTEMU BUDOU HNED.

Ještě před prázdninami si všichni Vrabčáci prožili chvíle pospolu jako indiáni, seznamovali se s jejich  způsobem života. Vyrobili si krásné čelenky, náramky a celý týden je využili ke hře v indiánské vesničce – v řece lovili ryby, vypínali bizoní kůže, opékali a sušili maso. Na školní zahradě trénovali běh a skok přes divokou řeku, lovili bizona, sjížděli řeku na kánoích, jako stopaři pátrali po zvířatech.                                               Děti motivovalo plnění ,, indiánských pírek“ – zdatnosti, odvahy, pozorování, stopaře a přátelství. Pracovní dovednosti využily při tvoření koní, bizonů, malovali totem, týpí a indiánské kamínky.

Přečíst celé →


MŠ Santiniho – Prázdninové radovánky v Pastelce

V Pastelce jsme prožili s dětmi první prázdninové dny,
které byly plné sluníčka, radosti, nových seznámení a společných her.

Kreslili jsme v altánu obrázky s letní tematikou,

radovali jsme se ze sluníčka a hráli jsme si s bublinami

a také v domečku.

Dnes jsme se šli podívat s dětmi k zámecké škole,
kam budou od září chodit někteří naši školáci.

Prošli jsme si také zámecká nádvoří a pozorovali jsme vodu v zámecké kašně.

 


MŠ Vančurova – Krásné prázdniny

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.

VÁŠ KOLEKTIV Z “SRDÍČKO”♥


MŠ Vančurova – “Těšíme se do školy”

Předškoláci ze třídy “Koťátko” se přišli ostatním dětem ukázat s novými školními aktovkami a názorně předvedli jací budou ve škole vzorní žáci. 🙂 


MŠ Vysocká – prázdniny

AHOJ PRÁZDNINY !!!

Milé děti, milí rodiče,

děkujeme vám za krásné a dojemné loučení – nejedna slza ukápla při loučení s našimi předškoláky – a přejeme vám krásné léto, hodně sluníčka, zážitků, koupání a dalších příjemných aktivit strávených společně s rodinou. 

To vám přeje celý kolektiv MŠ Vysočánek.


MŠ Vysocká – Výlet dětí z Veverek

Vyšli jsme si do přírody

V úterý 23. června se Veverky díky slunečnému počasí vypravily na turistický výšlap do přírody. Plán cesty, který si připravily, splnily.

Přes louky nad městskou částí Vysočany šlapaly směrem k Zelené Hoře k nejznámější místní historické památce, kde se posílily a načerpaly nové síly. Koukly na pasoucí se ovečky, přešly most u Konventského rybníku a dostaly se k areálu Zámek Zďár. Svižným krokem doputovaly po cyklostezce k Pilské nádrži, kde využily sladké výbavy v batůžku, a mlsaly. Čas odjezdu autobusu MHD se kvapně blížil, a tak Veverky nemeškaly, naskákaly do autobusu a zpáteční cestu si užily rychlou jízdou. Čas strávený v přírodě vyplnily povídáním, sdílením zážitků a zpíváním pochodových písniček.

Cesta šťastně končila u vrátek Vysočánku. Ve třídě čekala odměna v podobě medaile a diplomu od Sokolíka Pepíka a také barevná stopa s datem výletu. To byl dárek od paní učitelky Součkové.

Děti byly velmi šikovné, statečně pochodovaly a výlet si, myslíme, užily. Bylo to moc fajn. Krásný zážitek.

Děkujeme všem rodičům za přípravu dětí na výlet, je to velká pomoc pro všechny.

Hezké dny, paní učitelky Veverušek


MŠ Vančurova -“Se Sokolem do života”

Děti ze třídy “Koťátko” se v tomto školním roce zapojily do projektu “Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”, který vychází ze sokolského cvičení a je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí. Projekt je určen pro předškolní děti k podpoře jejich pohybové aktivity, rozvoji poznání s netradičními aktivitami a poskytnutým materiálem a odměnami od České obce sokolské.

Naše děti se po celý rok s nadšením zapojovaly do veškerých pohybových aktivit a své úspěchy zaznamenávaly v podobě lepení samolepek do svých cvičebních sešitků, ve kterých pro nás byly připraveny úkoly od jednotlivých zvířátek, která nás cvičením spolu se sokolíkem Pepíkem provázela. V závěru našeho snažení byly děti odměněny drobnými dárky a především krásnou medailí.  


MŠ Vančurova – Slavnostní stužkování 4.,5. a 6. třídy

Také předškoláci ze třídy “Veverka”, “Zajíček” a “Ježeček” si užili slavnostní stužkování na školní zahradě a po krátkém vystoupení a složení slavnostního slibu byli pasovány na školáky, kteří se po projití slavobránou symbolicky rozloučili s naší školkou, a udělali tak jeden z mnoha významných kroků jejich života. A my pevně věříme, že se jim v novém prostředí základní školy bude líbit a že se svými úspěchy přijdou pochlubit k nám do mateřské školky, kde je moc rádi uvidíme 

 


MŠ Vančurova-Slavnostní stužkování 1. a 2. třídy

Ačkoliv letošní opatření znemožnila budoucím prvňáčkům prožít zápis do základní školy a vzala jim možnost zúčastnit se slavnostního vyřazení na radnici, tak jsme moc rádi, že jsme díky příznivému počasí mohli uspořádat slavnostní pasování budoucích školáků za přítomnosti Vás rodičů na naší školní zahradě.

Děkujeme Vám za účast a budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů na základní škole.

 


MŠ Vančurova – “Co nás baví na zahradě”

Děti  na naší školní zahradě se zdokonalují nejen v pohybových aktivitách a  rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti, ale učí se také pracovním dovednostem a enviromentálnímu cítění a také kreativitě a rozvíjení fantazie. Jak se jim daří se můžete přesvědčit v této galerii.