Úvodní stránka   Ze školek

Ze školek

MŠ Sluníčko – Myslíme na zvířátka

Letošní tuhá zima není lehká ani pro ptáčky a zvířátka v lese. A tak jsme se s Motýlky rozhodli jim přilepšit.

Přečíst celé →


MŠ Sluníčko – Ptačí pátrání

Ve všech třídách naší školky jsme se téměř shodně věnovali tématu „Ptáci v zimě“. Děti ptáčky kreslily, zpívaly si o nich, učily se básničky, prohlížely obrázky a vyráběly je z různých materiálů. Kolem školky máme také několik krmítek, do kterých děti pravidelně nosí semínka. A nejen to, pověsili jim krom lojových koulí také celé sušené slunečnice plné semínek, navlečené arašídové ozdoby apod. Za oknem třídy pak můžeme pozorovat, jak jim (převážně sýkorkám) chutná.

K uzavření tohoto tématu jsme pro děti připravili

„VELKÉ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ“.

Zapojily se i nejmladší děti z „Broučka“ a hlavně vy – rodiče. Nejenže jste společně zjistili jména ptáčků, které jste měli za úkol vypátrat, ale hlavně povídání dětí, co viděly kolem svých domovů, na vycházkách nebo cestou ze školky, bylo úžasné!

Asi nenajdete moc dětí, které toho ví o ptáčcích tolik, jako děti ze „SLUNÍČKA“.

Přečíst celé →


MŠ Vančurova – “Princezna na hrášku”

Ve středu 13.2. k nám přijelo Dřevěné divadlo Jana Hrubce s pohádkou “Princezna na hrášku”.

 


MŠ Okružní – Líbilo se nám ve škole

Naši předškoláčci navštívili 3.ZŠ, prohlédli si velké prostory školy, podívali se na vyučování v přípravné třídě a v 1.třídě. A také je paní učitelky aktivně zapojily do školní práce. Nakonec si zacvičili na trampolíně. Moc se nám tam líbilo !


MŠ Brodská-Setkání s Arvenkou

Dnes,ve čtvrtek 14.2., jsme měli návštěvu, do školky se svojí majitelkou zavítala 2- letá fenka hasky jménem Arvenka. Přijely proto, abychom se dozvěděli, co dělat, aby nám pejskové neublížili. Ukázali jsme si, jak pejskům podávat dobrůtky, aby nás nekousli, víme, že nesmí čokoládu, rozinky a avokádo. Někteří můžou být na některé potraviny i alergičtí. Neměli bychom sahat do misky, když pes žere, hodně křičet v jeho přítomnosti – slyší 7x více než my. Děti si vyzkoušely Arvenku česat, vždy od hlavy k ocásku. Potkáš-li cizího psa, který dává najevo nelibost tím, že cení zuby,vrčí, má naježené chlupy, je tedy naštvaný –  zůstaň stát, s rukama za zády, nedívej se přímo na něj, v nutném případě se chraň,,klubíčkem“ – vyzkoušeli jsme si všichni. Beseda byly poučná a věříme, že s pejsky budeme vycházet vždy v dobrém           a budeme s nimi mít vždy jen krásné zážitky.

Přečíst celé →


MŠ Vančurova – Prevence úrazů

V úterý 12.2., navštívila naší školku Dagmar Pálková – preventistka Městské policie Žďár nad Sázavou, která si s předškolními dětmi povídala o bezpečném chování a předcházení úrazů při zimních sportech jako je lyžování, bobování, bruslení,..Upozornila děti na ochranu zdraví, nejen přiměřeným oblékáním, ale i výběrem vhodného místa k daným sportům a schopnosti řídit se pokyny dospělých. Děti se aktivně zapojovaly.do různých dotazů a strážník D.Pálková jim trpělivě a ochotně odpovídala.

 


MŠ Sluníčko – Berušky a Čmeláčci na návštěvě ve škole

V úterý 12. února navštívili předškoláci z Berušky a Čmeláčka své starší kamarády ve 3. Základní škole na Komenského ulici. Podívali se, co už se naučili prvňáčci, vyzkoušeli si pracovat s dětmi v přípravné třídě, zapojili se aktivně do výuky přímo ve školní lavici. A cvičení na trampolíně, to byla teprve paráda!

Přečíst celé →


MŠ Brodská -Masopust

V týdnu od 25.2. do 1.3. proběhne v naší MŠ masopustní týden. Ve středu 27.2. dopoledne budeme mít  ve sportovní hale KARNEVAL.                 Prosíme rodiče, aby připravili dětem masku.

 


MŠ Brodská-Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin 4.3. – 8.3.2019  zajištuje naše MŠ běžný provoz od 6,00 do 16,15 hod. Prosíme rodiče, aby závazně nahlásili docházku svého dítěte do školky do pátku 22.2. p.učitelkám ve třídách.                                                                                              Děkujeme.


MŠ Santiniho – Poznáváme řemesla

Tak se jmenoval hudebně vzdělávací pořad pro mateřské školy, který pro nás připravili na čvtrtek 7.2.2019 učitelé ZUŠ Mgr. et Bc. Miroslava Smékalová a Mgr. Leoš Drahotský. Na krásné hudební prožitky jsme pozvali i kamarády z dětské skupiny Hvězdička ze Žďáru nad Sázavou s paní učitelkou Danou Trávníčkovou. V průběhu představení děti postupně poznávaly různá řemesla, seznámily se s prací řemeslníků i jejich písněmi, které si při práci prozpěvovali. Zajímavostí bylo, že každá píseň byla doprovázena naprosto profesionálně na jiný hudební nástroj. Zazněly flétny, trubka, klarinet, ale i cimbál, suzafon, melafon, pastýřská píšťala z Betléma, či dudy složené z několika částí. Děti prožívaly krásnou hudbu, zpívaly lidové písně, některé i pohybově ztvárnily. Krásné písně zazpívané těmito hudebníky potěšily nejen děti, ale i dospělé. Oceňujeme velkou profesionalitu obou učitelů a promyšlenost celého pořadu. Děkujeme za připomenutí lidové tvorby, ke které se vrátíme v době očekávání Masopustu.