Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 4)

Z ředitelství

Zápis do mateřské školy pro rok 2018/2019

Bližší informace k zápisu do MŠ Žďár nad Sázavou na školní rok 2018/2019 najdete v sekci Informace – Zápis do mateřské školy. Nový formulář Žádosti o přijetí bude předáván na Dnech otevřených dveří 10. a 11.4.2018 v každé MŠ a bude i v dubnu vyvěšen na webu MŠ.

Těšíme se na vás.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Besedy “Jak být správným rodičem”

Zveme všechny rodiče na zajímavé besedy s psycholožkou Mgr. Elen Sejrkovou.

Místo konání:
MŠ Srdíčko, Vančurova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou
přízemí – třída Myšky

Termíny: každé úterý v dubnu
3.4., 10.4., 17.4. a 24.4. 2018

Čas: od 15.00 hodin

Těšíme se na Vás, hlídání dětí zajištěno.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou

Pozvánka na besedy


Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom vám připomněli navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného), které proběhlo od 1.1.2018 .
Na platbách se vám toto opatření promítlo v polovině února 2018.
Přestože byly informace na webu i v mateřských školách vyvěšeny již od září 2017, některým z vás nyní neproběhly platby z důvodu nižšího nastavení inkasního limitu. Prosíme proto o kontrolu výše stanovené inkasní platby na vašem účtu.
Děkujeme za pochopení.

vedoucí školních jídelen

Výpočet maximální částky platby:
( např. leden 2018 platíte 500 Kč školné + stravné za 22 dní docházky dítěte x 33 Kč oběd /celodenní, tj. 726 Kč = celkem 1226 Kč.)


Velikonoční prázdniny

Na zelený čtvrtek 29.3.2018 jsou vyhlášeny velikonoční prázdniny
a všechny zařízení mateřské školy budou zajišťovat svůj běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Provoz MŠ během pololetních a jarních prázdniny 2018

V pátek 2.2.2018 budou mít všechny mateřské školy běžný provoz.

V termínu 26.2.- 2.3.2018 jsou jarní prázdniny.
Z organizačních důvodů bude v těchto dnech uzavřena MŠ Okružní, MŠ Vysocká a MŠ Santiniho
( drobné opravy, školení všech zaměstnanců MŠ ).

Rodiče dětí mohou využít provoz na jiné MŠ :
MŠ Vysocká – náhradní provoz MŠ Vančurova
MŠ  Okružní a MŠ Santiniho – náhradní provoz MŠ Brodská
Ostatní mateřské školy budou zajišťovat běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Stužkování dětí z PO MŠ Žďár nad Sázavou

Informujeme rodiče dětí, kteří již jdou letos k zápisu, o termínech slavnostního stužkování na Staré radnici.

Termíny stužkování

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka p.o.


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

od školního roku 2018/2019

O přestupu na jiné pracoviště (mateřskou školu) MŠ Žďár nad Sázavou rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje vyvěšením na každém pracovišti mateřské školy a na www.mszdar.cz.

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit do stanoveného termínu. Zást. ředitele odevzdá požadavky o přestup ředitelce školy.

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou od školního roku 2018/19 je stanoven:

od 1.2.2018 do 6.4.2018

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.
Na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30.4.2018, kdy dostanou rodiče formulář potvrzený ředitelkou MŠ. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Informace


Letní prázdninový provoz

Informujeme rodiče, že v letních měsících, tj. od 2.7.2018 do 31.8.2018 bude zajišťovat běžný provoz MŠ Sluníčko na Veselské ulici.

Předběžný zájem rodičů budou ve všech mateřských školách zjišťovat třídní učitelky v průběhu měsíce května. Děti, které v měsíci červenci nebo srpnu nenavštíví MŠ ani jeden den a zákonný zástupce je předem písemně omluví, budou osvobozeny od platby školného.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Potvrzení k daním za rok 2017

Informujeme rodiče, že si v těchto dnech mohou vyzvednout u svých třídních učitelek potvrzení k úlevám na dani, které jim připravily vedoucí školních jídelen.

V případě dotazů se prosím obracejte na VŠJ :
MŠ Okružní, Brodská, Santiniho – p.Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova, Veselská – p.Polreichová, tel. 566 622 370
MŠ Haškova, Vysocká – p. Hrabáková, tel. 566 625 823

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 

 


Tématické setkání: Zdravá hravá nožička

Vážení rodiče přejeme vám i vašim dětem šťastný nový rok a zveme na další tématické setkání, které proběhne na MŠ Veselská 18.1.2018 v 15 hodin. Hlídání dětí je opět zajištěno.

Více v pozvánce

Těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ