Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 4)

Z ředitelství

Velikonoční prázdniny

Na zelený čtvrtek 29.3.2018 jsou vyhlášeny velikonoční prázdniny
a všechny zařízení mateřské školy budou zajišťovat svůj běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Provoz MŠ během pololetních a jarních prázdniny 2018

V pátek 2.2.2018 budou mít všechny mateřské školy běžný provoz.

V termínu 26.2.- 2.3.2018 jsou jarní prázdniny.
Z organizačních důvodů bude v těchto dnech uzavřena MŠ Okružní, MŠ Vysocká a MŠ Santiniho
( drobné opravy, školení všech zaměstnanců MŠ ).

Rodiče dětí mohou využít provoz na jiné MŠ :
MŠ Vysocká – náhradní provoz MŠ Vančurova
MŠ  Okružní a MŠ Santiniho – náhradní provoz MŠ Brodská
Ostatní mateřské školy budou zajišťovat běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Stužkování dětí z PO MŠ Žďár nad Sázavou

Informujeme rodiče dětí, kteří již jdou letos k zápisu, o termínech slavnostního stužkování na Staré radnici.

Termíny stužkování

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka p.o.


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

od školního roku 2018/2019

O přestupu na jiné pracoviště (mateřskou školu) MŠ Žďár nad Sázavou rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje vyvěšením na každém pracovišti mateřské školy a na www.mszdar.cz.

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit do stanoveného termínu. Zást. ředitele odevzdá požadavky o přestup ředitelce školy.

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou od školního roku 2018/19 je stanoven:

od 1.2.2018 do 6.4.2018

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.
Na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30.4.2018, kdy dostanou rodiče formulář potvrzený ředitelkou MŠ. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Informace


Letní prázdninový provoz

Informujeme rodiče, že v letních měsících, tj. od 2.7.2018 do 31.8.2018 bude zajišťovat běžný provoz MŠ Sluníčko na Veselské ulici.

Předběžný zájem rodičů budou ve všech mateřských školách zjišťovat třídní učitelky v průběhu měsíce května. Děti, které v měsíci červenci nebo srpnu nenavštíví MŠ ani jeden den a zákonný zástupce je předem písemně omluví, budou osvobozeny od platby školného.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Potvrzení k daním za rok 2017

Informujeme rodiče, že si v těchto dnech mohou vyzvednout u svých třídních učitelek potvrzení k úlevám na dani, které jim připravily vedoucí školních jídelen.

V případě dotazů se prosím obracejte na VŠJ :
MŠ Okružní, Brodská, Santiniho – p.Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova, Veselská – p.Polreichová, tel. 566 622 370
MŠ Haškova, Vysocká – p. Hrabáková, tel. 566 625 823

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 

 


Tématické setkání: Zdravá hravá nožička

Vážení rodiče přejeme vám i vašim dětem šťastný nový rok a zveme na další tématické setkání, které proběhne na MŠ Veselská 18.1.2018 v 15 hodin. Hlídání dětí je opět zajištěno.

Více v pozvánce

Těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Vánoční provoz MŠ Žďár nad Sázavou

Mateřské školy zajišťují běžný provoz do pátku 22.12.2017.
Ve dnech 27.12., 28.12. a 29.12. budou pro nezájem rodičů MŠ uzavřeny.

Dne 2.1.2018 bude provoz na MŠ Vančurova (Srdíčko), MŠ Veselská (Sluničko) a MŠ Okružní (Kamarád).  Rodiče z ostatních školek, kteří potřebují 2.1.umístit dítě do školky, mohou využít MŠ Vančurova (Srdíčko) – informaci předem nahlásí na domovské školce.  

Dne 3.1. 2018 zahájí běžní provoz MŠ Brodská ( Pohádka), MŠ Haškova (Vláček) a MŠ Santiniho (Pastelka). 

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Srdečně Vás zveme na Akademii MŠ

 

Srdečně Vás zveme na Akademii MŠ

Vánoční hvězdičky

u příležitosti 15. let od založení příspěvkové organizace.

Program akademie

Akademie se bude konat dne 12.12.2017 od 16 hodin v Domu kultury Žďár nad Sázavou.

 • Zahájení ředit. MŠ, pozdravení hostů, krátký úvod o historii p.o. MŠ Žďár nad Sázavou
 • MŠ Haškova, Skřítkové tesaři z filmu Ať žijí duchové – cvičení s velkým padákem
 • MŠ Veselská, Večerníčkové retro – pohybové vystoupení na výběr večerníčkových hitů
 • Poděkování sponzorům a pedagogům, upoutávka na prezentace jednotlivých MŠ
 • MŠ Vančurova, Měsíce – scénický tanec na píseň Hradišťanu
 • MŠ Okružní , Tanec princezen – taneční vystoupení na píseň Míši Růžičkové
 • Sbor Sluníčka 2.ZŠ Komenského – zpěv kole
 • ​Přestávka 15 min
 • MŠ Brodská – Mikulášská pohádka – dramatizace se zvuk. a světel. doprovodem, zapojení ​rodičů dětí
 • MŠ Santini – Zima, zima, zima je veliká – pohybové cvičení na píseň Hany Zagorové
 • MŠ Vančurova – Grónská země od J.Nohavici se znakovou řečí, taneční vystoupení
 • MŠ Vysocká –  Vánoční zvyky, přednes, zpěv
 • MŠ Haškova – Zpěv vánočních koled za doprovodu klavíru, přednes ​Přání šťastných Vánoc všem lidem

 


ŠKOLNÍ ZRALOST – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat ohledně vyšetření školní zralosti dětí v letošním školním roce.

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v PPP probíhat v průběhu února-března 2018. 

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, je potřeba se objednat k vyšetření nejpozději do 31.1.2018.

Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení  doporučení do termínu zápisu. Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2011 – 31.8.2012.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradna@ppp-zr.cz. 

Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách, v sekci formuláře.Můžete je také vyplnit, vytisknout a osobně zanést do PPP nebo zaslat poštou.V případě nejasností se bez obav obraťte na své třídní učitelky.

Formulář žádosti

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ