Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 4)

Z ředitelství

Tématické setkání: Zdravá hravá nožička

Vážení rodiče přejeme vám i vašim dětem šťastný nový rok a zveme na další tématické setkání, které proběhne na MŠ Veselská 18.1.2018 v 15 hodin. Hlídání dětí je opět zajištěno.

Více v pozvánce

Těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Vánoční provoz MŠ Žďár nad Sázavou

Mateřské školy zajišťují běžný provoz do pátku 22.12.2017.
Ve dnech 27.12., 28.12. a 29.12. budou pro nezájem rodičů MŠ uzavřeny.

Dne 2.1.2018 bude provoz na MŠ Vančurova (Srdíčko), MŠ Veselská (Sluničko) a MŠ Okružní (Kamarád).  Rodiče z ostatních školek, kteří potřebují 2.1.umístit dítě do školky, mohou využít MŠ Vančurova (Srdíčko) – informaci předem nahlásí na domovské školce.  

Dne 3.1. 2018 zahájí běžní provoz MŠ Brodská ( Pohádka), MŠ Haškova (Vláček) a MŠ Santiniho (Pastelka). 

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Srdečně Vás zveme na Akademii MŠ

 

Srdečně Vás zveme na Akademii MŠ

Vánoční hvězdičky

u příležitosti 15. let od založení příspěvkové organizace.

Program akademie

Akademie se bude konat dne 12.12.2017 od 16 hodin v Domu kultury Žďár nad Sázavou.

 • Zahájení ředit. MŠ, pozdravení hostů, krátký úvod o historii p.o. MŠ Žďár nad Sázavou
 • MŠ Haškova, Skřítkové tesaři z filmu Ať žijí duchové – cvičení s velkým padákem
 • MŠ Veselská, Večerníčkové retro – pohybové vystoupení na výběr večerníčkových hitů
 • Poděkování sponzorům a pedagogům, upoutávka na prezentace jednotlivých MŠ
 • MŠ Vančurova, Měsíce – scénický tanec na píseň Hradišťanu
 • MŠ Okružní , Tanec princezen – taneční vystoupení na píseň Míši Růžičkové
 • Sbor Sluníčka 2.ZŠ Komenského – zpěv kole
 • ​Přestávka 15 min
 • MŠ Brodská – Mikulášská pohádka – dramatizace se zvuk. a světel. doprovodem, zapojení ​rodičů dětí
 • MŠ Santini – Zima, zima, zima je veliká – pohybové cvičení na píseň Hany Zagorové
 • MŠ Vančurova – Grónská země od J.Nohavici se znakovou řečí, taneční vystoupení
 • MŠ Vysocká –  Vánoční zvyky, přednes, zpěv
 • MŠ Haškova – Zpěv vánočních koled za doprovodu klavíru, přednes ​Přání šťastných Vánoc všem lidem

 


ŠKOLNÍ ZRALOST – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat ohledně vyšetření školní zralosti dětí v letošním školním roce.

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v PPP probíhat v průběhu února-března 2018. 

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, je potřeba se objednat k vyšetření nejpozději do 31.1.2018.

Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení  doporučení do termínu zápisu. Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2011 – 31.8.2012.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradna@ppp-zr.cz. 

Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách, v sekci formuláře.Můžete je také vyplnit, vytisknout a osobně zanést do PPP nebo zaslat poštou.V případě nejasností se bez obav obraťte na své třídní učitelky.

Formulář žádosti

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Pozvánka na zajímavé setkání

Vážení rodiče,

ve středu  15.11.2017 se uskuteční tematické setkání s Mgr. Květou Hrbkovou na téma „Hranice a rituály ve výchově dětí“. Setkání proběhne od 15 hodin na MŠ Sluníčko, Veselská 26/39.

Zveme rodiče ze všech MŠ i všechny další zájemce, které toto téma zajímá.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 26.10. a 27.10. 2017

PROVOZ zajišťují tyto MŠ:

MŠ Brodská (Pohádka) – pro děti z MŠ Okružní, MŠ Santiniho a MŠ Vysocké

MŠ Veselská (Sluníčko) – pro MŠ Vančurovu

MŠ Haškova (Vláček)

V uzavřených mateřských školách probíhají drobné technické opravy nebo by byl jejich provoz pro nedostatek přihlášených dětí ekonomicky nerentabilní.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Nabídka pracovního místa

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace hledá na pozice asistent/asistentka pedagoga vhodné kandidáty

Termín nástupu: říjen 2017 – červen 2018

Výše úvazku: 1
Výše úvazku: 0,5

Požadavky: kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
v platném znění, praxe v oboru vítána.

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na emailovou adresu: reditelstvi@mszdar.cz, popřípadě na poštovní adresu školy.

Bližší informace: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka školy, telefon: 566 623 257


Omezení provozu v MŠ

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu vysokého počtu odhlášených dětí na pátek 29.9.2017
zajišťují provoz pouze tyto MŠ :

MŠ Brodská (Pohádka) – pro MŠ Okružní (Kamarád) , MŠ Veselskou (Sluníčko) a  MŠ Santiniho (Pastelka)
MŠ Vančurova (Srdíčko) – pro MŠ Vysocká

MŠ Haškova (Vláček)

Děkujeme za pochopení

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Jak na předškolní děti s problémovým chováním

Vážení rodiče,

ve čtvrtek  5.10.2017 se uskuteční tematické setkání s PhDr. Evou Ondráčkovou na téma „Jak na předškolní děti s problémovým chováním“. Setkání proběhne od 15 hodin na MŠ Srdíčko, Vančurova 14.

Zveme rodiče ze všech MŠ i všechny další zájemce, které toto téma zajímá.

POZVÁNKA

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Navýšení školného v MŠ od roku 2018

Vážení rodiče,
chtěla bych vás touto cestou informovat o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) od 1. ledna 2018 na částku 500 Kč měsíčně na dítě, které na svém zasedání dne 11. 9. 2017 schválila Rada města Žďáru nad Sázavou.

Vedly nás k tomu tyto důvody:

 • osvobození od školného pro děti s odkladem školním docházky – školní povinná docházka,
 • snížení příspěvku zřizovatele na provozní výdaje na rok 2018 a následující roky 2019, 2020,
 • zvýšení výdajů v souvislosti s přijímáním dětí mladších 3 let k předškolnímu vzdělávání a se zaváděním inkluzivního vzdělávání do běžných typů škol.

Na platbách se vám toto opatření promítne v polovině února 2018. Prosíme proto o kontrolu stanovené výše inkasní platby na vašem účtu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ