Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 3)

Z ředitelství

Dopravní hřiště při MŠ Okružní

Vážení rodiče, již třetím rokem Vám nabízíme možnost využití dopravního hřiště se svými dětmi. Hřiště bude otevřeno:

Květen, červen a září v pracovní dny – vždy od 14 do 18 hodin

Červenec a srpen od 2.7. do 24.8.2018  – denně od 10 do 19 hodin

Při návštěvě veřejných hřišť je třeba dodržovat provozní řád, který vydává starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil, je umístěn před vchodem.

Děti tu mohou pobývat za doprovodu dospělé osoby a měly by být chráněny cyklistickou přilbou. Kolo, odrážedlo či koloběžku musí mít vlastní a myslete i  na jejich pitný režim. Využijte pobytu v krásném prostředí 🙂 !

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Provoz MŠ o letních prázdninách

Jak jsme již avizovali v únoru, bude provoz v měsíci červenci a srpnu zajišťovat MŠ Sluníčko na Veselské ulici.

Prosíme rodiče, aby na svých MŠ vyplnili u třídních učitelek v průběhu měsíce května zájem o docházku v prázdninových měsících a v případě změn v červnu ( dodatečné odhlášení či přihlášení dítěte ) řešili vždy s MŠ písemně ( tj.dopisem, emailem ).

Dětem, které budou na letní prázdniny písemně odhlášeny na celý kalendářní měsíc nebude počítáno školné ( viz. Nařízení ředitelky MŠ ).
Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Provoz MŠ v pondělí 30.4.2018 a 7.5.2018

Pro nízký počet přihlášených dětí bude v těchto dnech uzavřena MŠ Vysocká a MŠ Santiniho.

Náhradní provoz zajistí:

MŠ Srdíčko (ul. Vančurova) pro děti z MŠ Vysočánek (ul. Vysocká) a
MŠ Pohádka (ul. Brodská) pro děti z MŠ Pastelka (ul. Santiniho)

Ostatní MŠ zajišťují běžný provoz s nižším počtem tříd.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Strategie Centrum nejen pro dospělé

Vážení rodiče,
slyšeli jste už o projektu města Strategie Centrum? Víte, že i Vaše dítě se může aktivně zapojit?

Naše mateřská škola vede dlouhodobě děti k poznávání svého města a péči o něj, a proto se rozhodla zapojit do tohoto projektu. Rády bychom, aby děti pochopily, že je to jejich město a měly by se o něj zajímat a aktivně ho utvářet. Při procházkách městem vedeme děti k uvědomění si, že v našem krásném městě žijí lidé různého věku a každý z nich má město rád z jiného důvodu.

Projekt Strategie Centrum se zabývá možnostmi dalšího rozvoje centra Žďáru nad Sázavou. A kdo jiný by měl mít názor na budoucí podobu města, než jeho mladí obyvatelé? Právě jim totiž bude město jednou sloužit a měli by na něj být právem pyšní!
Děti tedy diskutovaly mezi sebou a vážně se zamýšlely nad tím, jak by podle nich mělo centrum Žďáru nad Sázavou vypadat. Co jim zde např. chybí, co se jim líbí nebo naopak nelíbí. Svoje představy se pak pokusí výtvarně ztvárnit. Vybrané práce z naší mateřské školy budou společně s pracemi dětí z ostatních škol vystavené na Dni Žďáru 9. 6. 2018.

Zajímá Vás tento projekt a rádi byste se dozvěděli více nebo svým hlasem vyjádřili svůj názor na rozvoj centra města? Pak navštivte stránky města www.zdarns.cz, kde najdete všechny informace k projektu Strategie Centrum včetně on-line hlasovacího formuláře.

Hlasování probíhá do 25. května a svůj hlas můžete dát i papírovou formou do jedné z hlasovacích uren umístěných po městě.


Pokyny pro rodiče k zápisu

Zápis do mateřské školy

Sběr žádostí o přijetí proběhne na ředitelství mateřské školy, na adrese MŠ Okružní 729/73, Žďár nad Sáz. 3 – vchod BESIP:
2.5. 2018      od    8.00 – 11.00 h   a od 12.00 – 16.00 h
3.5. 2018      od  12.00 – 16.00 h

Zákonní zástupci dítěte předloží osobně u zápisu:

řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Kritéria pro přijetí do MŠ

 


Výstava fotografií Milana Šustra

Vážení rodiče,

od 3. dubna 2018 můžete v 1. patře MŠ Sluníčko, Veselská 26/39, zhlédnout výstavu od fotografa Milana Šustra s názvem “ÚSMĚVY VŠUDE”.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Velikonoční prázdniny – omezení provozu

Z důvodu nezájmu rodičů o provoz bude uzavřena o velikonočních prázdninách dne 29.3. 2018 MŠ Santiniho a MŠ Vysocká. V ostatních MŠ bude zajištěn běžný provoz s nižším počtem tříd.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Zápis do mateřské školy pro rok 2018/2019

Bližší informace k zápisu do MŠ Žďár nad Sázavou na školní rok 2018/2019 najdete v sekci Informace – Zápis do mateřské školy. Nový formulář Žádosti o přijetí bude předáván na Dnech otevřených dveří 10. a 11.4.2018 v každé MŠ a bude i v dubnu vyvěšen na webu MŠ.

Těšíme se na vás.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Besedy “Jak být správným rodičem”

Zveme všechny rodiče na zajímavé besedy s psycholožkou Mgr. Elen Sejrkovou.

Místo konání:
MŠ Srdíčko, Vančurova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou
přízemí – třída Myšky

Termíny: každé úterý v dubnu
3.4., 10.4., 17.4. a 24.4. 2018

Čas: od 15.00 hodin

Těšíme se na Vás, hlídání dětí zajištěno.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou

Pozvánka na besedy


Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom vám připomněli navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného), které proběhlo od 1.1.2018 .
Na platbách se vám toto opatření promítlo v polovině února 2018.
Přestože byly informace na webu i v mateřských školách vyvěšeny již od září 2017, některým z vás nyní neproběhly platby z důvodu nižšího nastavení inkasního limitu. Prosíme proto o kontrolu výše stanovené inkasní platby na vašem účtu.
Děkujeme za pochopení.

vedoucí školních jídelen

Výpočet maximální částky platby:
( např. leden 2018 platíte 500 Kč školné + stravné za 22 dní docházky dítěte x 33 Kč oběd /celodenní, tj. 726 Kč = celkem 1226 Kč.)