Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 3)

Z ředitelství

Zdražení stravného od 1.9.2018

Upozorňujeme rodiče,

že od 1.9.2018 se v mateřské škole zdražuje stravné o 3 Kč na den. Cenová kalkulace je v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění .

Kategorie – strávnici do 6 let  : celkem 36 Kč/den
přesnídávka 8 Kč, oběd 17 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Kategorie – strávníci nad 6 let : celkem 39 Kč/den
přesnídávka 9 Kč, oběd 19 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na vašich účtech. Změna v platbách za obědy se vám promítne k 15.10.2018.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Termíny informativních schůzek na jednotlivých školkách

Na informativních schůzkách budou zákonným zástupcům předána rozhodnutí o přijetí a
dozví se podrobné informace o chodu MŠ.

Informativní schůzku doporučujeme i rodičům dětí, kteří od 3.9. přestupují na jinou MŠ.


Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Ředitelka mateřské školy podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon vydala k 30.5.2018 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Seznam přijatých dětí 2018/2019


Dopravní hřiště při MŠ Okružní

Vážení rodiče, již třetím rokem Vám nabízíme možnost využití dopravního hřiště se svými dětmi. Hřiště bude otevřeno:

Květen, červen a září v pracovní dny – vždy od 14 do 18 hodin

Červenec a srpen od 2.7. do 24.8.2018  – denně od 10 do 19 hodin

Při návštěvě veřejných hřišť je třeba dodržovat provozní řád, který vydává starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil, je umístěn před vchodem.

Děti tu mohou pobývat za doprovodu dospělé osoby a měly by být chráněny cyklistickou přilbou. Kolo, odrážedlo či koloběžku musí mít vlastní a myslete i  na jejich pitný režim. Využijte pobytu v krásném prostředí 🙂 !

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Provoz MŠ o letních prázdninách

Jak jsme již avizovali v únoru, bude provoz v měsíci červenci a srpnu zajišťovat MŠ Sluníčko na Veselské ulici.

Prosíme rodiče, aby na svých MŠ vyplnili u třídních učitelek v průběhu měsíce května zájem o docházku v prázdninových měsících a v případě změn v červnu ( dodatečné odhlášení či přihlášení dítěte ) řešili vždy s MŠ písemně ( tj.dopisem, emailem ).

Dětem, které budou na letní prázdniny písemně odhlášeny na celý kalendářní měsíc nebude počítáno školné ( viz. Nařízení ředitelky MŠ ).
Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Provoz MŠ v pondělí 30.4.2018 a 7.5.2018

Pro nízký počet přihlášených dětí bude v těchto dnech uzavřena MŠ Vysocká a MŠ Santiniho.

Náhradní provoz zajistí:

MŠ Srdíčko (ul. Vančurova) pro děti z MŠ Vysočánek (ul. Vysocká) a
MŠ Pohádka (ul. Brodská) pro děti z MŠ Pastelka (ul. Santiniho)

Ostatní MŠ zajišťují běžný provoz s nižším počtem tříd.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Strategie Centrum nejen pro dospělé

Vážení rodiče,
slyšeli jste už o projektu města Strategie Centrum? Víte, že i Vaše dítě se může aktivně zapojit?

Naše mateřská škola vede dlouhodobě děti k poznávání svého města a péči o něj, a proto se rozhodla zapojit do tohoto projektu. Rády bychom, aby děti pochopily, že je to jejich město a měly by se o něj zajímat a aktivně ho utvářet. Při procházkách městem vedeme děti k uvědomění si, že v našem krásném městě žijí lidé různého věku a každý z nich má město rád z jiného důvodu.

Projekt Strategie Centrum se zabývá možnostmi dalšího rozvoje centra Žďáru nad Sázavou. A kdo jiný by měl mít názor na budoucí podobu města, než jeho mladí obyvatelé? Právě jim totiž bude město jednou sloužit a měli by na něj být právem pyšní!
Děti tedy diskutovaly mezi sebou a vážně se zamýšlely nad tím, jak by podle nich mělo centrum Žďáru nad Sázavou vypadat. Co jim zde např. chybí, co se jim líbí nebo naopak nelíbí. Svoje představy se pak pokusí výtvarně ztvárnit. Vybrané práce z naší mateřské školy budou společně s pracemi dětí z ostatních škol vystavené na Dni Žďáru 9. 6. 2018.

Zajímá Vás tento projekt a rádi byste se dozvěděli více nebo svým hlasem vyjádřili svůj názor na rozvoj centra města? Pak navštivte stránky města www.zdarns.cz, kde najdete všechny informace k projektu Strategie Centrum včetně on-line hlasovacího formuláře.

Hlasování probíhá do 25. května a svůj hlas můžete dát i papírovou formou do jedné z hlasovacích uren umístěných po městě.


Pokyny pro rodiče k zápisu

Zápis do mateřské školy

Sběr žádostí o přijetí proběhne na ředitelství mateřské školy, na adrese MŠ Okružní 729/73, Žďár nad Sáz. 3 – vchod BESIP:
2.5. 2018      od    8.00 – 11.00 h   a od 12.00 – 16.00 h
3.5. 2018      od  12.00 – 16.00 h

Zákonní zástupci dítěte předloží osobně u zápisu:

řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Kritéria pro přijetí do MŠ

 


Výstava fotografií Milana Šustra

Vážení rodiče,

od 3. dubna 2018 můžete v 1. patře MŠ Sluníčko, Veselská 26/39, zhlédnout výstavu od fotografa Milana Šustra s názvem “ÚSMĚVY VŠUDE”.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Velikonoční prázdniny – omezení provozu

Z důvodu nezájmu rodičů o provoz bude uzavřena o velikonočních prázdninách dne 29.3. 2018 MŠ Santiniho a MŠ Vysocká. V ostatních MŠ bude zajištěn běžný provoz s nižším počtem tříd.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ