Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 2)

Z ředitelství

Změna provozu MŠ o vánočních prázdninách

Mateřské školy přeruší provoz na všech MŠ ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12.2018.  Běžný provoz bude znovu zahájen ve středu 2.1.2019 na těchto MŠ:

MŠ Brodská  + náhradní provoz pro děti z MŠ Okružní

MŠ Vančurova

MŠ Vysocká

MŠ Veselská + náhradní provoz pro děti z MŠ Haškova

PŘEJEME DĚTEM I JEJICH RODINÁM VESELÉ VÁNOCE A V ROCE 2019 MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY, ÚSMĚVŮ A RADOSTÍ Z MALIČKOSTÍ  

MŠ vánoční přání

Mgr. Iveta Klusáková


Provoz MŠ Žďár nad Sázavou – vánoční prázdniny

Od 26.11. začnou zjišťovat p.učitelky na MŠ zájem rodičů o provoz školky v době vánočních prázdnin. Prosíme o vyplnění s podpisem zákon. zástupce dítěte.

Mateřské školy zajišťují běžný provoz na všech MŠ do pátku 21.12.2018 a znovu zahájí běžný provoz ve středu 2.1.2019.

Ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. bude provoz zajištěn v MŠ Vysocká (dle počtu přihláš. dětí). Upřesnění organizace bude zveřejněno 19.12.2018.

 

Mgr. Iveta Klusáková


Nový systém odhlašování docházky a stravy dítěte

Vážení rodiče,

v těchto dnech vám bude zaslán email se zprávou z MŠ o novém systému odhlašování a ihned po něm k vám dojdou přihlašovací údaje do webové aplikace nového systému Mateřské školy Žďár nad Sázavou, která bude sloužit ke zjednodušení odhlašování vašeho dítěte z docházky i odběru stravy .

Od 1.11. 2018 bude spuštěn zkušební provoz, proto vás žádáme o spolupráci při vstupu do systému dle zaslaných pokynů a upozornění na případné technické problémy zást.řed. na vaší MŠ nebo pište na email. adresu reditelstvi@mszdar.cz.

Upozorňujeme, že ZMĚNA nastává také v tom, že strava bude odhlášena vždy pouze do 12.00 hod. předchozího dne ( i pondělky ) a v případě pozdějšího odhlášení, máte možnost si vyzvednout stravu na MŠ v určených hodinách. Ze systému vám přijde vždy automatická odpověď, zdali odhlášení proběhlo nebo již nikoliv a vy si stravu můžete ve ŠJ vyzvednout.

V případě potíží s přihlášením či odhlášením dítěte můžete využít návod: Webooker_návod

Děkujeme vám za spolupráci.


Podzimní prázdniny v MŠ

Podzimní prázdniny jsou stanoveny v termínu pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018.
Vzhledem k drobným technickým opravám uvnitř budov bude zajištěn provoz v těchto 2 dnech na:

MŠ Vančurovapro děti z MŠ Vančurova, MŠ Vysocká, MŠ Haškova
MŠ Brodskápro děti z MŠ Brodská, MŠ Veselská, MŠ Okružní a MŠ Santiniho

Paní učitelky na všech třídách budou v průběhu října zjišťovat předběžnou docházku dětí.

Mgr. Iveta Klusáková


Nový systém v odhlašování dětí v MŠ od 1.11.2018

Vážení rodiče,
připravujeme modernizaci webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou.
Konkrétně se jedná o nový způsob odhlašování dětí z docházky do mateřské školy a zároveň i odběrů stravy a jejich evidenci. Na tuto modernizaci nám byla v červnu Krajem Vysočina schválena dotace z grantového programu Informační a komunikační technologie 2018. V průběhu října probíhají technické úpravy a postupný import dat a od 1.11. 2018 bychom rádi zahájili zkušební provoz tohoto systému. Již nyní jste si možná všimli nové záložky Omluvenky dětí na titulní straně webových stránek, uprostřed vpravo. Právě přes ní se budete od 1.11. dostávat do systému Webooker.

Podrobné informace k pohybu v systému bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ i na webových stránkách, na MŠ budou proškoleny zást.řed. a vedoucí školní jídelny, které vám v případě dotazů dokáží poradit.

Mgr. Iveta Klusáková


Prázdninová statistika z mateřských škol

Jako každý rok vyhodnocujeme obsazení mateřské školy dětmi v měsíci červenci a srpnu. Letos byl po oba měsíce provoz na MŠ Veselské a rodiče si to nemohli vynachválit – děti si v nové MŠ rychle zvykly, měly na třídě většinou své, již známé, paní učitelky, asistentky nebo chůvy. Přehledné a pružné byly i organizační změny při snížení počtu dětí na třídách a občas to bylo opravdu jako na houpačce 🙂 .  Celkem využilo prázdninový provoz průběžně 240 dětí ze všech sedmi mateřinek sloučených v příspěvkové organizaci.

2018 MŠ Okružní MŠ Brodská MŠ Vančurova MŠ Haškova MŠ Vysocká MŠ Santiniho MŠ Veselská
červenec 19 11 23 20 12 4 35
srpen 19 8 30 17 8 4 30

Všem pracovnicím děkujeme za vstřícnost a profesionální přístup vůči dětem, rodičům a hostujícím kolegyním a především za celodenní výdrž v extrémně teplých dnech.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče,
že od 1.9.2018 se v mateřské škole zdražuje stravné o 3 Kč na den.
Cenová kalkulace je v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Kategorie – strávnici do 6 let: celkem 36 Kč/den
přesnídávka 8 Kč, oběd 17 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Kategorie – strávníci nad 6 let: celkem 39 Kč/den
přesnídávka 9 Kč, oběd 19 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na vašich účtech. Změna v platbách za obědy se vám promítne k 15.10.2018. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Pochvala od rodičů nás velmi těší

Se souhlasem rodičů Králíčkových z MŠ Kamarád publikujeme milé poděkování, které nás velmi potěšilo.

“Dobrý den paní ředitelko,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu pracovnic mateřské školy Kamarád za celoroční úžasnou práci. Dcera má kombinované postižení a díky přístupu a trpělivosti paní učitelek i ostatních pracovnic udělala během roku velké pokroky. Ještě jednou děkuji celému kolektivu a budeme se s dcerkami těšit na příští školní rok.”

Máme velkou radost, když rodiče vyjádří svoji spokojenost, protože v červnu je hodně práce s organizací prázdninového provozu, jsme i smutní z toho, že nám odcházejí naši školáčci, zároveň se těšíme na zasloužený odpočinek, bilancujeme a rekapitulujeme svoji práci.

Krásné léto všem !
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Prázdninový provoz – MŠ Veselská

Provozní doba MŠ je v období od 1.7. do 31.8.2018
6.15 hodin až 16.15 hodin

Ráno od 6.15 hodin pojedou všechny třídy v MŠ dle rozpisu u vstupních dveří,
tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu dětí v jednotlivých týdnech.
Provoz bude rozmístěn do 5 – 7 tříd.

Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti ve třídě Stonožka.

Odhlašování obědů na tel. 566 625 767 nebo 12msj@mszdar.cz,
odhlašování docházky na tel. 566 625 766 nebo reditelstvi@mszdar.cz.
Stále platí, že pokud nebude oběd odhlášen do 12 hod. předchozího dne, můžete si jej vyzvednout do 11.15 hod. toho dne. V pondělí je možno odhlásit oběd do 8.00 hod. na výše uvedený kontakt.

Na mateřské škole se budou střídat pedagogové z celé příspěvkové organizace, proto Vás prosíme, že pokud budete potřebovat vyřešit něco ohledně provozu, docházky apod., kontaktujte p.uč. ve třídě Stonožka, které jsou z MŠ Veselské a jistě vám se vším rády pomohou nebo poradí.

Všechny pracovnice ve třídách budou označeny visačkou, která vám pomůže při orientaci, kdo je pedagog a kdo je pouze asistent a chůva.
Pedagogové zodpovídají za vaše dítě, měli by ho od vás přebírat i vám odevzdávat (pokud nemáte ošetřeno jinak ve zmocnění).
Asistentky a chůvy fungují na třídě jako nepostradatelná pomoc pedagogům v náročném prázdninovém provozu s dohledem a bezpečností dětí.

Děkujeme za pochopení těchto nezbytných opatření a věřím, že budete Vy a především vaše děti v MŠ Veselské spokojeni.

Přejeme Vám pěkné prožití léta se svými nejbližšími, spoustu nových zážitků a v novém školním roce se na vás budeme opět těšit na kmenových MŠ.
                                                                                                      Mgr. Iveta Klusáková
                                                                                                              Ředitelka MŠ


Pozvánka na výstavu fotografií dětí

Vážení rodiče,
ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
s mottem USMĚJ SE, NIC TO NESTOJÍ    🙂 
k projektu Úsměvy všude s fotkami usměvavých dětí.

Koná se od 2.7. do 3.9.2018 v prostorách Malé galerie.

Děti na MŠ Veselské fotil p. Milan Šustr.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ