Úvodní stránka   Z ředitelství

Z ředitelství

Pozvánka pro rodiče

Zveme rodiče ze všech školek na tematická setkání “Školní zralost dětí”. Termíny jsou uvedené v pozvánce.  Mgr. Iveta Klusáková

 


Zajímavá čísla z Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Počátek nového roku vede k bilancování, a proto nabízíme zajímavá čísla ze žďárských mateřinek. V lednu 2020 navštěvuje 7 mateřských škol 690 dětí, z toho 346 dívek, ve 29 třídách. V tomto počtu je 179 dětí se školní povinnou docházkou, z toho 92 dívek a 29 dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti čeká v dubnu zápis do základní školy.

Dochází k nám 10 cizinců převážně vietnamské, ukrajinské a ruské národnosti. Ještě 14 dětí ve dvou batolecích třídách nedosáhne v lednu 2020 tří let. Vzděláváme také 23 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde probíhá edukace dle individuálního vzdělávacího plánu, z toho 12 dětí má asistentku pedagoga. 27 tříd je věkově smíšených, tj. děti od 2,5 do 4 let nebo od 3 do 6 let. Kapacita školek je maximálně využita a z toho máme radost. 🙂

O děti se stará celkem 120 zaměstnanců, z toho 60 plně kvalifikovaných předškolních pedagogů, 12 asistentů pedagoga, 6 školních asistentů, 4 chůvy, 16 kuchařek a 22 provozních pracovnic.

Zápis na školní rok 2020/21 se bude konat 4. a 5.5.2020, Dny otevřených dveří 21. a 22.4. od 8-11 h.
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka p.o.


Provoz MŠ během prázdnin

Pololetní prázdniny v pátek 31.1.2020, všechny MŠ zajišťují běžný provoz.

Jarní prázdniny – týden od 9.3. do 15.3.2020

Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní, Vančurova, Veselská a Haškova
Uzavřena MŠ: Vysocká a Santiniho – náhradní provoz na MŠ Brodská

Třídní učitelky budou po 15.2.2020 zjišťovat konkrétní zájem o provoz, případné změny budou včas oznámeny.

Velikonoční prázdniny čtvrtek 9.4.2020

Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní, Vančurova, Veselská, Haškova
Uzavřena MŠ: Vysocká a Santiniho – náhr. provoz na MŠ Brodská

Hlavní prázdniny – od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020

Provoz budou zajišťovat MŠ Okružní a MŠ Brodská.
Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu dubna, tř. učitelky budou
zjišťovat zájem rodičů v průběhu měsíce května proti podpisu.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.


Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou

Vážení rodiče,
jistě jste zaznamenali proměnu další ze školních zahrad , tentokrát u MŠ Sluníčko na Veselské ulici.
Díky získané finanční podpoře Státního fondu životního prostředí ČR a města Žďáru nad Sázavou ve výši téměř 962 tisíc Kč se nám podařilo zrealizovat fi Hřiště 8D z Brna 1.etapu přeměny této krásné, rozlehlé a terénně zajímavé zahrady. Vznikl tu plnohodnotný prostor pro volnou hru dětí a environmentální vzdělávání, které více přibližují přiložené fotografie.

Děti tu mají nově venkovní učebnu, pozorovatelnu, krtčí chodbičku, hobití domeček ve svahu , nerezovou skluzavku v sestavě eroze, dendrofon, několik naučných panelů přibližujících podobu ptáků a savců z nejbližší přírody, zvýšené záhony určené na drobné pěstitelské práce a kompostér na bioodpad.

Zahrada se dokončovala na podzim, proto už se moc těšíme na jaro, kdy si ji s dětmi maximálně užijeme. Nyní nás čeká podání žádosti do 2.etapy Výzvy č.7/2019, v které se
chceme zaměřit především na část zahrady před terasou a boční část ŠZ směr ul. Barákova. Doplnění některých prvků plánujeme ještě v atriu MŠ a při vstupu do areálu MŠ.
V 2. etapě je také více myšleno i na osázení zahrady stromy, keři, trvalkami a bylinkami.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Potvrzení k daním – ŠKOLKOVNÉ

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školného tzv. školkovné, za rok 2019, bude připraveno od vedoucích školních jídelen na jednotlivých třídách od pondělí 20.1.2020.

Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

V případě dotazů se obraťte na VŠJ jednotlivých zařízení :

MŠ Okružní, Brodská a Santiniho – p. K. Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova a Veselská – p. A. Podaná – tel. 566 622 370, 566 625 767
MŠ Haškova a Vysocká – p. P. Koukolová – tel. 566 625 823, 566 625 377

Mgr. Iveta Klusáková


Pozor – Úprava provozu MŠ

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu malého zájmu  o docházku dětí bude uzavřena také MŠ Okružní.

Ve dnech 2.1. a 3.1. 2020 zajistí provoz MŠ Haškova v době od 6,15 do 16,15 hod.

Mgr. Iveta Klusáková


Provoz MŠ během vánočních prázdnin

Vážení rodiče, po zjištění zájmu o docházku dětí do mateřské školy v období vánočních prázdnin, tj. ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020, jsem rozhodla o tomto nastavení provozu:

Ve dnech od 23.12. do 31.12.2019 budou všechny MŠ ve městě uzavřeny

Ve dnech 2.1. a 3.1.2020 zajistí provoz :

MŠ Okružní i pro děti z MŠ Veselské, Santiniho, Vysocké a Brodské
MŠ Haškova i pro děti z MŠ Vančurova

ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI POPŘÁT VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY, ÚSMĚVŮ A RADOSTÍ Z MALIČKOSTÍ

Mgr. Iveta Klusáková


Pozvánka na besedu 25.11.2019

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás zajímavou besedu s Mgr. Jarmilou Fraiovou.

Pozvánka


Pozvánka na besedu dne 27.11.2019

Srdečně zveme všechny rodiče na besedu s pracovníky obecně prospěšné společnosti Portimo, z Nového Města na Moravě,  na téma Rané péče. Více informací v pozvánce.

Datum konání: středa 27.11.2019
Čas: v 15:30
Místo: na MŠ Srdíčko, Vančurova 1131/14

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Zelené oázy – Zahrada u Studánky

Z národního grantového programu Zelené oázy jsme jako jediní z Vysočiny získali podporu projektu Zahrada u Studánky.


Zahradu u Studánky jsme se snažili utvářet převážně pro děti, aby je podněcovala k pozorování, bádání, ke hře, relaxaci a péči o ni.

12.10.2019 jsme realizovali podzimní výsadbu 44 stromů a keřů a celkovou úpravu zahrady s pomocí 16-ti rodin, jejichž děti navštěvují třídu Studánku s prvky waldorfské pedagogiky, která je součástí MŠ Vláček ve Žďáře nad Sázavou. Do úpravy naší části zahrady se zapojilo 30 dospělých a 23 dětí, kteří s velkým nasazením přetvářeli zahradu 6 hodin. Počasí nám přálo, stejně jako maminky, které přinesly různé dobroty a v zázemí třídy uvařily bramborovou polévku pro všechny přítomné!!

Již na jaře jsme s 11-ti současnými a bývalými rodiči vysázeli v rámci tohoto projektu 32 trvalek.

                                                Všem zúčastněným velmi děkujeme!

O konkrétním umístění a názvu rostlin budou informovat veřejnost a návštěvníky zahrady dvě informační cedule.

Rozrůstáním keřů se Zahrada u Studánky více zazelená a vzniknou různá zákoutí, plná barev a vůní, která jsou dětmi velmi vyhledávána.

Větší změny se Zahrada u Studánky dočká ještě na jaře, kdy dojde k realizaci stavby zahradního domku, z jehož střechy budeme zachytávat dešťovou vodu k zalévání.

Jsme rádi, že se realizace projektu Zahrada u Studánky podařila podle našich představ a věříme, že bude v městské zástavbě útulnou oázou pro děti i ostatní uživatele a potěšením pro oči kolemjdoucích.

Eva Turinská