Úvodní stránka   Z ředitelství

Z ředitelství

Velikonoční prázdniny – provoz MŠ

Ve čtvrtek 18.4.2019 jsou velikonoční prázdniny.
Uzavřena bude MŠ Vysocká a MŠ Santiniho, kde nebyl o provoz zájem.
Ostatní MŠ zajišťují běžný provoz s nižším počtem tříd.

Velikonoční svátky plné pohody a radosti ze začínajícího jara
přejí zaměstnanci MŠ


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště
MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven:
od 15.3.2019 do 30.4.2019

Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.


Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou
zve rodiče předškolních dětí k zápisu na školní rok 2019/2020.
Zápis se bude konat na ředitelství mateřských škol , které sídlí při MŠ Kamarád na Okružní ulici dne 6.5.2019 od 8 h do 16 h a 7.5.2019 od 12 h do 16 h.
Zápisu budou předcházet Dny otevřených dveří ve všech žďárských školkách
ve dnech 24.4. a 25.4.2019 od 8 h do 11 h.
Bližší informace a kritéria pro přijetí schválená Radou města budou zveřejněny na www.mszdar.cz a v místním tisku v březnu a dubnu. Nové žádosti budou k dispozici v mateřských školách při dnech otevřených dveří nebo od 24.4. na webových stránkách v sekci Informace – formuláře ke stažení.
TĚŠÍME SE NA VÁS !


PROVOZ PRÁZDNINY 2.POL.ŠKOLNÍHO ROKU

Jarní prázdniny : 4.3. – 8.3.2019

Běžný provoz zajišťují tyto MŠ  :

MŠ Okružní

MŠ Brodská i pro děti z MŠ Santiniho

MŠ Haškova i pro děti z MŠ Vančurova

MŠ Veselská i pro děti z MŠ Vysocké

V uzavřených MŠ ( Vysocké, Vančurové a Santiniho) se provádějí nutné technické opravy nebo je vysoká nemocnost dětí.

Velikonoční prázdniny – 18.4.2019

Všech 7 mateřských škol zajišťuje běžný provoz.

Hlavní prázdniny : 1.7. – 31.8.2019

V průběhu letních prázdnin bude zajištěn provoz na mateřské škole SRDÍČKO, na ul.Vančurova ve Žďáře n.S. 4 ( vedle 4.ZŠ ).

Na mateřských školách se bude v průběhu měsíce května zjišťovat docházka dětí na období hlavních prázdnin. Děti, které budou na celý měsíc nebo oba letní měsíce odhlášeny, budou osvobozeny od platby školného.

Mgr. Iveta Klusáková


BESEDY NA TÉMA „ŠKOLNÍ ZRALOST“

Vážení rodiče,

zveme vás na na další tématická setkávání  hrazené z OP VVV z projektu

Šablony II. pro MŠ a ZŠ, tentokrát na téma školní zralosti a oblasti přípravy

dětí na vstup do základní školy. Besedy povede Mgr. Jitka Palcová z PPP

a SPC Vysočina a hlídání dětí bude opět zajištěno.

Termíny a místa konání najdete v přiložené pozvánce. 

 

Těšíme se na vás.                                           Mgr. Iveta Klusáková

pozvánka Školní zralost 2019


POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.

Všechny mateřské školy zajišťují svůj běžný provoz, kromě MŠ Santiniho a MŠ Brodská, které budou uzavřeny.

 

Mgr. Iveta Klusáková

 


Projekt „MY JDEME DÁL“ v MŠ Žďár nad Sázavou

Vážení rodiče,
naše mateřská škola vstoupila od 1.9.2018 do projektu Šablony II. – „ My jdeme dál“, který je spolufinancován Evropskou unií a plynule navazuje na projekt Šablony I.

Cílem projektu je podpoření předškolního vzdělávání v MŠ Žďár nad Sázavou prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů, zapojení externích odborníků do praxe MŠ a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. K dalším aktivitám patří tématická setkávání s rodiči k nejčastěji žádaným tématům.

Na leden 2019 jsme pro vás připravily 2 besedy na téma: „ Jak vést děti k zodpovědnosti “, viz pozvánka. Zúčastnit se mohou opět rodiče ze všech MŠ.
Těšíme se na vaši účast.

pozvánka MŠ                                                                                         Mgr. Iveta Klusáková


Změna provozu MŠ o vánočních prázdninách

Mateřské školy přeruší provoz na všech MŠ ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12.2018.  Běžný provoz bude znovu zahájen ve středu 2.1.2019 na těchto MŠ:

MŠ Brodská  + náhradní provoz pro děti z MŠ Okružní

MŠ Vančurova

MŠ Vysocká

MŠ Veselská + náhradní provoz pro děti z MŠ Haškova

PŘEJEME DĚTEM I JEJICH RODINÁM VESELÉ VÁNOCE A V ROCE 2019 MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY, ÚSMĚVŮ A RADOSTÍ Z MALIČKOSTÍ  

MŠ vánoční přání

Mgr. Iveta Klusáková


Provoz MŠ Žďár nad Sázavou – vánoční prázdniny

Od 26.11. začnou zjišťovat p.učitelky na MŠ zájem rodičů o provoz školky v době vánočních prázdnin. Prosíme o vyplnění s podpisem zákon. zástupce dítěte.

Mateřské školy zajišťují běžný provoz na všech MŠ do pátku 21.12.2018 a znovu zahájí běžný provoz ve středu 2.1.2019.

Ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. bude provoz zajištěn v MŠ Vysocká (dle počtu přihláš. dětí). Upřesnění organizace bude zveřejněno 19.12.2018.

 

Mgr. Iveta Klusáková


Nový systém odhlašování docházky a stravy dítěte

Vážení rodiče,

v těchto dnech vám bude zaslán email se zprávou z MŠ o novém systému odhlašování a ihned po něm k vám dojdou přihlašovací údaje do webové aplikace nového systému Mateřské školy Žďár nad Sázavou, která bude sloužit ke zjednodušení odhlašování vašeho dítěte z docházky i odběru stravy .

Od 1.11. 2018 bude spuštěn zkušební provoz, proto vás žádáme o spolupráci při vstupu do systému dle zaslaných pokynů a upozornění na případné technické problémy zást.řed. na vaší MŠ nebo pište na email. adresu reditelstvi@mszdar.cz.

Upozorňujeme, že ZMĚNA nastává také v tom, že strava bude odhlášena vždy pouze do 12.00 hod. předchozího dne ( i pondělky ) a v případě pozdějšího odhlášení, máte možnost si vyzvednout stravu na MŠ v určených hodinách. Ze systému vám přijde vždy automatická odpověď, zdali odhlášení proběhlo nebo již nikoliv a vy si stravu můžete ve ŠJ vyzvednout.

V případě potíží s přihlášením či odhlášením dítěte můžete využít návod: Webooker_návod

Děkujeme vám za spolupráci.