Úvodní stránka   Z ředitelství

Z ředitelství

Stanovení úplaty za vzdělávání

Vážení rodiče,

v souvislosti s    Oznámením o uzavření MŠ  od 23.3.2020, vydává ředitelka školy MIMOŘÁDNÉ Nařízení ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání zatím za BŘEZEN 2020.

MIMOŘÁDNÉ NAŘÍZENÍ

Další oficiální dokument Nařízení ředitelky ke stanovení úplaty na další měsíce, bude vydán jakmile budeme mít k dispozici přesné pokyny, jak dále postupovat.

Předpokládáme, že mateřská školka bude uzavřena v souvislosti s nouzovým stavem díky koronavirové epidemii i v měsíci dubnu, tím pádem by nebylo školné účtováno vůbec a v měsíci květnu v poměrně výši, dle data otevření školy.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Vzdělávací aktivity pro děti

Milí rodiče,

připravujeme pro vaše děti, zvláště ty s povinnou školní docházkou, vzdělávací aktivity, které si budete moci stáhnout z našich web.stránek v sekci Formuláře ke stažení.

Zatím přikládáme aspoň nějaké odkazy a tipy na domácí učeníčko 🙂

www.predskolaci.cz
www.raabe.cz
www.detsky-web.cz
www.pinterest.com
www.vytvarna-vychova.cz

Zdravíme vás a těšíme se na viděnou ! Vaše p.učitelky.


Informace k uzavření mateřské školy

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT a v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID – 19

uzavírá provoz Mateřské školy Žďár nad Sázavou ode dne 23.3.2020 do odvolání

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

 Provoz bude přerušen na místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb :

  • MŠ Okružní 729/73
  • MŠ Brodská 776/5
  • MŠ Vančurova 1131/14
  • MŠ Haškova 1150/14
  • MŠ Vysocká 232/10
  • MŠ Santiniho 13
  • MŠ Veselská 26/39

Opatření MŠ k výskytu koronaviru COVID – 19

Žádost o ošetřovné člena rodiny

Pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším deseti let, máte nárok na dávku OČR, tj. „Ošetřování člena rodiny“ při uzavření školy. Škola vám potvrdí část A příslušného formuláře, zbývající části si doplníte jako žadatelé o dávku sami a předáte vašemu zaměstnavateli.  TISKOPIS

Preferujeme zasílání formuláře OČR z MŠ elektronicky. Žádost o zaslání pošlete na adresu : reditelstvi@mszdar.cz, do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, MŠ a třídu, kam vaše dítě dochází. V zájmu ochrany osobních dat neuvádějte rodné číslo, to si poté dopíšete sami. Pokud potřebujete originál ( papírovou verzi formuláře ), budeme ji vydávat

v pondělí 23.3. od 7.00 do 15.00 hodin na adrese Ředitelství MŠ, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou nebo po individuální domluvě – tel. 566 623 257.

Všichni strávníci budou od 23.3.2020 do odvolání omluveni hromadně.

Sledujte prosím nadále naše webové stránky, veškeré zásadní informace budeme zasílat i přes elektronický systém MŠ.

Opatrujte sebe i své děti a těšíme se snad na brzkou shledanou.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče

Mateřská škola Žďár nad Sázavou oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude probíhat provoz :

od čtvrtku 19. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020
pouze na MŠ VESELSKÁ, od 6.15 do 16.15 h.

Bude zde zřízeno i krizové vzděl. centrum pro děti pracovníků IZS.

 Veškeré změny týkající se provozu budou :

  • posílány přes elektronický systém MŠ
  • vyvěšeny na webu MŠ mszdar.cz
  • vyvěšeny na úřední desce, která je umístěna na budově MŠ Kamarád, ul. Okružní, Žďár nad Sáz.3 , u ředitelství MŠ.

Děti můžete omlouvat přes elektron. systém nebo na e-mail. adrese: reditelstvi@mszdar.cz. Na tuto adresu směřujte prosím i dotazy nebo případné podněty z vaší strany. Děkujeme za výbornou spolupráci v této nelehké situaci a za vaše pochopení.


Změna úředních hodin na ředitelství MŠ

V návaznosti na mimořádná opatření upravujeme úřední hodiny na ředitelství až do odvolání.

Úřední hodiny

PO 8.00 – 11.00
ST 10.00 – 14.30

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Tel.: 566 623 257
E-mail: reditelstvi@mszdar.cz
Web: www.mszdar.cz


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče !!!

Mateřská škola Žďár nad Sázavou upravuje provoz :
od středy 18. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020 bude provoz zajišťovat
MŠ BRODSKÁ a MŠ VESELSKÁ, od 6.15 do 16.15 h.

Veškeré změny týkající se provozu budou :
– posílány přes elektronický systém MŠ
– vyvěšeny na webu MŠ www.mszdar.cz
– vyvěšeny na úřední desce, která je umístěna na budově MŠ Kamarád, ul. Okružní, Žďár nad Sáz.3 , u ředitelství MŠ.

Děti můžete omlouvat přes elektron. systém nebo na e-mail. adrese: reditelstvi@mszdar.cz.

Na tuto adresu směřujte prosím i dotazy nebo případné podněty z vaší strany. Děkujeme za výbornou spolupráci v této nelehké situaci a za vaše pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Oznámení pro rodiče – omezený provoz MŠ

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními týkající se koronaviru pokračuje mateřská škola v omezeném provozu, který probíhal v době jarních prázdnin.

Uzavřena bude:
– MŠ Vysocká – náhradní školka MŠ Vančurova
– MŠ Santiniho – náhradní školka MŠ Brodská

Na MŠ Okružní, MŠ Brodské, MŠ Vančurova, MŠ Haškova a MŠ Veselské – běžný provoz od 6,15 – 16,15 s omezením počtu tříd (1-2 tř./MŠ).

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Přidáváme i důležité informace týkající se 14 denní karantény po návratu ze zahraničí.

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.


Žádost o spolupráci rodičů

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace v ČR ohledně koronaviru dojde nejspíše k omezení provozu některých mateřských škol.

V průběhu čtvrtka 12.3. a pátku 13.3. budete telefonicky kontaktováni za účelem zjištění docházky Vašich dětí do školky od pondělí 16.3.. V návaznosti na to  a ve spolupráci se zřizovatelem organizace rozhodneme, která zařízení MŠ budou fungovat v neomezeném provozu a která budou uzavřena.

Prosíme rodiče, kteří již nyní vědí, že nebudou dávat od příštího týdne svoje děti do mateřské školy, aby je odhlásili prostřednictvím elektronického systému, nebo napsali na email své mateřské školky, popř. na email reditelstvi@mszdar.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – koronavirus

Momentálně to vypadá, že Mateřská škola Žďár nad Sázavou bude zajišťovat od pondělí 16.3.2020 běžný provoz na všech pracovištích.

Z preventivních důvodů bude probíhat od 16.3. měření teploty vstupujících lidí do MŠ bezdotykovým teploměrem.

Opět žádáme rodiče o ohleduplnost a v případě pobytu dětí o jarních prázdninách mimo území ČR, zvážit karanténu dítěte.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.

Mimořádné opatření – uzavření ZŠ, SŠ a VŠ

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí

Mimořádné opatření – hraniční kontroly


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

O přestupu na jiné pracoviště (mateřskou školu) MŠ Žďár nad Sázavou rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje vyvěšením na každém pracovišti mateřské školy a na www.mszdar.cz.

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit na své MŠ do stanoveného termínu. Zástupkyně ředitele odevzdá neprodleně požadavky o přestup ředitelce školy. 

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou od školního roku 2020/21 je stanoven:

od 2.3.2020 do 20.4.2020

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.

Na pozdější požadavky na přestup nebude brán vzhledem k zápisu zřetel.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 29.4.2020, kdy dostanou rodiče formulář potvrzený ředitelkou MŠ. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště a kapacitu dané MŠ.

Mgr. Iveta Klusáková                                                                                                                ředitelka MŠ

Celý dokument – Přestupy 2020