Úvodní stránka   Z ředitelství

Z ředitelství

Stanovení úplaty za měsíc červen, červenec a srpen 2020

Paní ředitelka vydala Nařízení ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za červen, červenec a srpen 2020 vydané z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ředitelky – 6-8/2020


Prázdninový provoz od 1.7.2020 do 31.8.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením a potřebě rodičů pracovat i o prázdninách,
vychází Mateřská škola Žďár nad Sázavou rodičům vstříc a místo běžné jedné MŠ
ponechává v letních měsících v provozu čtyři mateřské školy :

MŠ Brodskou i pro děti z MŠ Vančurova
MŠ Haškovu i pro děti z MŠ Veselské
MŠ Santiniho i pro děti z MŠ Vysocké
MŠ Okružní

O prázdninách bude uzavřena MŠ Vančurova, Vysocká a Veselská a to z důvodu rekonstrukce a modernizace prostor, které vyžadují delší čas.
Třídní učitelky budou zjišťovat závazný zájem do 12.6.2020 oproti podpisu. Změna je letos i v možnosti zařazení dětí maminek na rodičovské dovolené.
Těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Stanovení úplaty za měsíc květen 2020

Paní ředitelka vydala Nařízení ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za květen 2020 vydané z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ředitelky – květen


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – důležité desatero

Od 11.5. je třeba opět využívat elektron. odhlašovací systém.  Kdo již nyní ví, že do MŠ nenastoupí, odhlašte se prosím!!!

Dovolte mi několik upřesnění k provozu mateřské školy dle metodiky MŠMT vydané k 30.4.2020.

 1.  Provoz bude zahájen na všech MŠ a třídách dne 11.5. 2020 .
 2.  Provozní doba bude běžná, tj. od 6.15 do 16.15 hodin.
 3.  Prosíme o minimalizaci shromažďování před školkami a v šatnách a dodržování
  rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.
 4.  V mateřské škole děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí !!!
 5.  Na pobyt venku budeme využívat školní zahrady u MŠ, ve třídách se bude
  větrat častěji.
 6.  V MŠ bude probíhat častější dezinfekce všech povrchů a je zákaz suchého
  úklidu.
 7. Při příchodu do třídy si děti vždy umyjí ruce, dále samozřejmě před jídlem, po jídle, po toaletě. Děti se budou po umytí utírat do papírových ručníků.
 8. Bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr, kdy pedagog zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem. Dítěti bude změřena teplota bezdot. teploměrem.
 9. Školní stravování zůstane v běžné podobě, v mateřských školách s jídelnou bude organizačně a časově upraveno k postupnému střídání tříd a opět zajištěna důkladná hygiena prostor.
 10. Před nástupem dítěte je třeba předat třídní učitelce vyplněné čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem dítěte. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Bude k dispozici na webu MŠ – „naleznete ZDE“ , ale i v jednotlivých šatnách MŠ.

V případě dotazů pište na reditelstvi@mszdar.cz nebo volejte 566 623 257.
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Zahájení provozu MŠ od 11.5.2020

S potěšením informujeme naše děti a rodiče, že dveře všech mateřských škol budou po  mimořádných opatřeních COVID 19 otevřeny 11.5.2020 v běžné provozní době.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice budou zpřísněna hygienická opatření a děti
i zaměstnanci budou nosit v provozu povinně roušky, šátky nebo látkové tunely.

Prohlášení o bezinfekčnosti bude podepsáno zákon.zástupcem a odevzdáno při nástupu dítěte do třídy. Tiskopis bude k dispozici od 5.5. ke stažení na webu MŠ a nebo potom přímo v MŠ v šatnách.
Těšíme se na Vás!!!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Plánované otevření MŠ od 11.5.

Prosíme rodiče, aby se závazně vyjádřili k umístění dítěte do školky, a to prostřednictvím ankety na webu školky nebo na email reditelstvi@mszdar.cz.

V případě kladného vyjádření bude nezbytné potvrdit doklad o bezinfekčnosti dítěte. Tento dokument bude k dispozici na webových stránkách MŠ Žďár nad Sázavou nebo ho rodiče obdrží při příchodu dítěte. Po konečném rozhodnutí Rady Města Žďáru nad Sázavou Vás o dalších organizačních náležitostech budeme včas informovat.

 

Máte zájem o otevření MŠ od 11.5.2020?

 • Nemám zájem (40%, 142 Hlasy)
 • Mám zájem od 25.5. (souběžně s otevřením ZŠ) (34%, 119 Hlasy)
 • Mám zájem (26%, 94 Hlasy)

Počet hlasujících: 355

Nahrávání ... Nahrávání ...

 


Nařízení ředitelky MŠ – úplata za duben

Nařízení ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za duben 2020

vydané z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v zájmu ochrany veřejného zdraví

V souladu s § 3 a § 6 vyhlášky č. 14/2005 sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovují úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 1. Za měsíc duben osvobozuji všechny děti od úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu dlouhodobého přerušení provozu mateřské školy a to od 23.3.2020 do odvolání.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ

Nařízení ředitelky – dokument

 


Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 a přerušením provozu mateřských škol ve Žďáře nad Sázavou jsou zrušeny Dny otevřených dveří v dubnu 2020.

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 4.5. – 14.5.2020

Podrobné pokyny jak postupovat naleznete ZDE.

Mgr. Iveta Klusáková,
ředitelka MŠ


Zápis do základních škol ve Žďáře nad Sázavou

Dobrý den, do elektron.systému MŠ byla vložena informace ohledně zápisu do ZŠ.

Na základě mimořádné situace v letošním roce  byl stanoven ve Žďáře nad Sázavou
termín zápisů do 1. ročníků ZŠ od středy 15. 4. 2020 od 8:00 hodin do pátku 24. 4. 2020 do 15:00 hodin. 

Tato informace bude zveřejněna i ve Žďárském zpravodaji.

MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, viz odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Mgr. Iveta Klusáková,
ředitelka MŠ


Informace k čerpání ošetřovného

Dobrý den,
do elektronického systému MŠ byl 27.3. vložen odkaz na stránky MPSV,
kde najdete aktuální informace a tiskopisy k čerpání a proplácení ošetřovného 

(nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu)

Nově je třeba vyplnit a předat svému zaměstnavateli na konci měsíce tzv.
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Mgr. Iveta Klusáková,
ředitelka MŠ