Úvodní stránka   Z ředitelství   Provoz MŠ od 12.4.2021

Provoz MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,
jak již víte, končí nám 11.4. nouzový stav a ministerstvo zdravotnictví vydalo
mimořádné opatření s účinností od 12.4. 2021, které umožňuje :
– osobní přítomnost dětí v MŠ, které v tomto školním roce plní povinné předškolní
  vzdělávání ,
– osobní přítomnost na předškolním vzdělávání ve své kmenové MŠ i dětem mateřské školy zákon.zástupců vybraných profesí, nezbytných pro chod státu, a to:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
    základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
   jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
    výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
    zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
   zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
a to ve skupinách max. po 15 dětech.

Děti se budou při příchodu do MŠ testovat antigenními testy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit , z přední části nosu za přítomnosti zákon.zástupce a to vždy v pondělí a čtvrtek.
Pokud nebude tyto dny dítě přítomno, tak v den příchodu. Prosíme rodiče v tyto dny
o časovou rezervu zhruba 20 -30 minut před předáním dítěte pedagogovi na třídě.

V každé MŠ bude určen testovací tým, který dohlídne na provedení testu a výsledek zaeviduje, případně vydá potvrzení o výsledku. Bohužel, kdo nepodstoupí antigen. test ,
nemůže být zařazen do prezenční formy vzdělávání. Přikládám znění MO MZ, kde jsou řešeny i jiné možnosti doložení testu. (viz. níže)

Zákon. zástupci vybraných profesí nahlásí den předem svůj zájem telefonicky ředitelce školy nebo zást.ředitele na kmenové MŠ a první den docházky dítěte donesou od svého zaměstnavatele vyplněnou, potvrzenou a podepsanou přihlášku, kterou také přikládám. ZDE
Provoz mateřské školy bude zachován od 6.15 h do 16.15h na všech odloučených pracovištích.
V případě dotazů volejte na 566 623 257 nebo pište na reditelstvi@mszdar.cz

Veškeré dotazy k povinnému testování dětí v MŠ najdete na odkazu:
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Přihláška vybrané profese od 12.4.2021 
Pověření zákonným zástupcem od 12.4.2021
MO MZ – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ