Úvodní stránka   Z ředitelství   Provoz MŠ během prázdnin

Provoz MŠ během prázdnin

Pololetní prázdniny v pátek 31.1.2020, všechny MŠ zajišťují běžný provoz.

Jarní prázdniny – týden od 9.3. do 15.3.2020

Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní, Vančurova, Veselská a Haškova
Uzavřena MŠ: Vysocká a Santiniho – náhradní provoz na MŠ Brodská

Třídní učitelky budou po 15.2.2020 zjišťovat konkrétní zájem o provoz, případné změny budou včas oznámeny.

Velikonoční prázdniny čtvrtek 9.4.2020

Běžný provoz MŠ: Brodská, Okružní, Vančurova, Veselská, Haškova
Uzavřena MŠ: Vysocká a Santiniho – náhr. provoz na MŠ Brodská

Hlavní prázdniny – od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020

Provoz budou zajišťovat MŠ Okružní a MŠ Brodská.
Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu dubna, tř. učitelky budou
zjišťovat zájem rodičů v průběhu měsíce května proti podpisu.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.