Úvodní stránka   Z ředitelství   PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – důležité desatero

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – důležité desatero

Od 11.5. je třeba opět využívat elektron. odhlašovací systém.  Kdo již nyní ví, že do MŠ nenastoupí, odhlašte se prosím!!!

Dovolte mi několik upřesnění k provozu mateřské školy dle metodiky MŠMT vydané k 30.4.2020.

 1.  Provoz bude zahájen na všech MŠ a třídách dne 11.5. 2020 .
 2.  Provozní doba bude běžná, tj. od 6.15 do 16.15 hodin.
 3.  Prosíme o minimalizaci shromažďování před školkami a v šatnách a dodržování
  rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.
 4.  V mateřské škole děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí !!!
 5.  Na pobyt venku budeme využívat školní zahrady u MŠ, ve třídách se bude
  větrat častěji.
 6.  V MŠ bude probíhat častější dezinfekce všech povrchů a je zákaz suchého
  úklidu.
 7. Při příchodu do třídy si děti vždy umyjí ruce, dále samozřejmě před jídlem, po jídle, po toaletě. Děti se budou po umytí utírat do papírových ručníků.
 8. Bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr, kdy pedagog zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem. Dítěti bude změřena teplota bezdot. teploměrem.
 9. Školní stravování zůstane v běžné podobě, v mateřských školách s jídelnou bude organizačně a časově upraveno k postupnému střídání tříd a opět zajištěna důkladná hygiena prostor.
 10. Před nástupem dítěte je třeba předat třídní učitelce vyplněné čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem dítěte. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Bude k dispozici na webu MŠ – „naleznete ZDE“ , ale i v jednotlivých šatnách MŠ.

V případě dotazů pište na reditelstvi@mszdar.cz nebo volejte 566 623 257.
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ