Úvodní stránka   Z ředitelství   PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

Na všech čtyřech otevřených MŠ – Okružní, Brodské, Haškové a Santiniho pojedou ráno od 6.15 hodin všechny třídy v MŠ dle rozpisu u vchodu.

Tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech.
Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti v koncové třídě, opět dle rozpisu jednotlivých MŠ.
Odhlašování obědů a docházky provádějte přes elektronický odhlašovací systém, tak, jak jste zvyklí nebo můžete na tel. do školní jídelny dle předchozích pokynů k prázdninovému provozu nebo na email : reditelstvi@mszdar.cz.

Od 1.7. opět platí, že se oběd odhlašuje den předem do 12 hod. a pokud nebude oběd odhlášen do 12 hod. předchozího dne, můžete si jej první den nemoci vyzvednout do 11.30 hod.

Na mateřských školách se budou střídat pedagogové z celé příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, proto Vás prosíme, pokud budete potřebovat vyřešit něco ohledně provozu, docházky apod., kontaktujte p.učitelky z kmenové MŠ zajišťující provoz a jistě vám se vším rády pomohou nebo poradí.

Všechny pracovnice ve třídách budou označeny barevnou jmenovkou, která vám pomůže při orientaci, kdo je pedagog a kdo je asistent či chůva.
Pedagog zodpovídá za vaše dítě a má zodpovědnost od vás dítě přebírat i vám osobně dítě poté předávat ( pokud nemáte ošetřeno jinak ve zmocnění).
Asistentky a chůvy fungují na třídě jako nepostradatelná pomoc pedagogům v náročném prázdninovém provozu s dohledem a bezpečností dětí.

Děkujeme za pochopení těchto nezbytných opatření a věřím, že budete Vy a především vaše děti v MŠ spokojeni.

Přejeme Vám klidné prožití léta se svými nejbližšími, spoustu nových zážitků, a v novém školním roce 2020/2021 se na vás budeme opět těšit již na vašich kmenových mateřských školách.
Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ