Úvodní stránka   Z ředitelství   Potvrzení k daním – ŠKOLKOVNÉ

Potvrzení k daním – ŠKOLKOVNÉ

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školného tzv. školkovné, za rok 2019, bude připraveno od vedoucích školních jídelen na jednotlivých třídách od pondělí 20.1.2020.

Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

V případě dotazů se obraťte na VŠJ jednotlivých zařízení :

MŠ Okružní, Brodská a Santiniho – p. K. Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova a Veselská – p. A. Podaná – tel. 566 622 370, 566 625 767
MŠ Haškova a Vysocká – p. P. Koukolová – tel. 566 625 823, 566 625 377

Mgr. Iveta Klusáková