Úvodní stránka   Z ředitelství   Nový systém v odhlašování dětí v MŠ od 1.11.2018

Nový systém v odhlašování dětí v MŠ od 1.11.2018

Vážení rodiče,
připravujeme modernizaci webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou.
Konkrétně se jedná o nový způsob odhlašování dětí z docházky do mateřské školy a zároveň i odběrů stravy a jejich evidenci. Na tuto modernizaci nám byla v červnu Krajem Vysočina schválena dotace z grantového programu Informační a komunikační technologie 2018. V průběhu října probíhají technické úpravy a postupný import dat a od 1.11. 2018 bychom rádi zahájili zkušební provoz tohoto systému. Již nyní jste si možná všimli nové záložky Omluvenky dětí na titulní straně webových stránek, uprostřed vpravo. Právě přes ní se budete od 1.11. dostávat do systému Webooker.

Podrobné informace k pohybu v systému bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ i na webových stránkách, na MŠ budou proškoleny zást.řed. a vedoucí školní jídelny, které vám v případě dotazů dokáží poradit.

Mgr. Iveta Klusáková