Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ Veselská – Děti ze Stonožky pozvaly své kamarády z Broučka na výlet

MŠ Veselská – Děti ze Stonožky pozvaly své kamarády z Broučka na výlet

“Broučci” šly po šipkách, cestou plnily úkoly, které pro ně “Stonožky” přichystaly. Došly až k “Hamroňovi, kde byl ukrytý poklad. Při svačině si děti poslechly příběh o Hamroňovi. “Stonožky” měly velkou radost, když viděly úsměvy dětí z Broučka, které jim poděkovaly za výpravu.