Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Zahradní slavnost

MŠ Santiniho – Zahradní slavnost

“Ach, ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti.”

Tato věta zazněla v úterý odpoledne 23.6.2020 z úst našich předškoláků
na naší školní zahradě, kde se konala ZAHRADNÍ SLAVNOST.

Velmi si vážíme toho, že jsme se opět mohli všichni sejít a společně se radovat.
Radovat se nejen z krásného počasí, společného setkání, z vystoupení dětí,
ale především jsme chtěli vynahradit našim předškolákům chybějící zápis do prvních tříd,
slavnostní stužkování na radnici a popřát jim šťastnou cestu do školy.

Po úvodním proslovu zástupkyně ředitelky Miroslavy Buďové nastoupili naši předškoláci.
Přednesli básně a zazpívali píseň Školáci.

Během slavnostního stužkování, předání šerp, dárků a kytiček jsme se o předškolácích mohli dozvědět co měli ve školce nejraději, na co se těší do školy,
kdy jsou smutní, kdy veselí a čím by chtěli být.
Představili jsme také rodiče našich předškoláků, poděkovali jim za skvělou spolupráci
a předali ocenění PRIMA RODIČE. Následoval společný tanec.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům předškoláků za milé dárky a květiny.
Velmi si toho vážíme.

Po slavnostním stužkování se představily děti z BERUŠKY se svým vystoupením.

A po nich ještě zazpívaly a zahrály všechny děti ze třídy MOTÝLEK nové veselé písničky.

Vyhodnotili jsme projekt
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
a předali všem dětem medaile, diplomy a dárečky.

Pak už následovala radostná zábava a skvělé občerstvení,
které připravily naše šikovné maminky. Děkujeme

Děkujeme všem rodičům, kteří připravili pro všechny děti milé dárky.