Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Papírový drak

MŠ Santiniho – Papírový drak

Pod tímto názvem proběhla ve středu 20.11.2019 již druhá Edukativně stimulační skupina v tomto školním roce za účasti předškolních dětí a jejich rodičů. Velmi zajímavá a vstřícná byla diskuse o náročnosti grafických listů, překvapila nás pečlivost, s jakou děti pracovaly. Společně jsme pohybově ztvárnili báseň o podzimu a procvičili jsme jeho barvy. Děti vyprávěly, co viděl papírový drak nad lesem i zahradou. Střídaly se ve vyprávění pohádky O veliké řepě, procvičily si číselnou řadu, posloupnost, rozeznávaly hlásku na začátku a konci slova, tvořily množné číslo. Využily nabídku činností, pracovaly ve skupinách u stolečků a řešily různé úkoly. Fantazii a tvořivost uplatnily při vytváření papírového draka.