Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – Ekotým

MŠ Okružní – Ekotým

Na konci února jsme se sešli na schůzce Ekotýmu. Sice v malém počtu, ale výsledky práce s odpadovým materiálem byly moc hezké!  Pokračujeme ve sběru papíru, třídění plastů, kovových obalů a vyřazených baterií. Zveme všechny na další schůzku v dubnu při akci Čistá Vysočina, kdy opět uklidíme kolem cyklistické stezky. A můžete nosit staré boty a na jaře si vyrobíme BOTAnickou stonožku.