Úvodní stránka   Informace   Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

KDY?
pondělí 4. 5. 2020 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.
úterý     5. 5. 2020 v době od 12.00 hod do 16.00 hod.
KDE?
Na ředitelství MŠ, Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3 (vstup vchodem na dopravní hřiště).  Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
 • potvrzení o povinném očkování dítěte ( očkovací průkaz )
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –(předběžný zápis) se uskuteční ve dnech
21.4. a  22.4. 2020

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou.
V době od 8.00 hod. do 11.00 hod. máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.
Se svými dětmi můžete navštívit následující mateřské školy:

 • MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3,  (KAMARÁD)
 • MŠ Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3,  (POHÁDKA)
 • MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4,  (SRDÍČKO)
 • MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2,  (PASTELKA)
 • MŠ Veselská 26, Žďár nad Sázavou 1,  ( SLUNÍČKO)
 • MŠ Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5,  ( VYSOČÁNEK)
 • MŠ Haškova 14, Žďár nad Sázavou 6, (VLÁČEK)

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ:

1. Děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní vzdělávání s místem
trvalého bydliště ve Žďáře nad Sázavou (dle§ 34a zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
2. Děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020).
3. Děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní vzdělávání s místem
trvalého bydliště mimo Žďár nad Sázavou (§ 34a zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
4. Děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020), do naplnění kapacity
mateřské školy.
5. Děti  mladší tří let (narozené od 1.1.2018 do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm ve Žďáře
nad Sázavou a potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do naplnění kapacity
mateřské  školy.
6. Děti mladší tří let (narozené od 1.1.2018 do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm mimo Žďár
nad Sázavou, s potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do naplnění kapacity
mateřské školy.

Přednostní podmínky:
Sourozenci již přijatých dětí ve věku 3 až 5 let od nejstaršího k nejmladšímu, (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020) .
Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností.

Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 13.2.2020.

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.

Dokumenty:

Kritéria pro rok 2020