Úvodní stránka   Informace   Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

KDY?
pondělí 6. 5. 2019 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.
úterý   7. 5. 2019 v době od 12.00 hod do 16.00 hod.
KDE?
Na ředitelství MŠ, Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3 (vstup vchodem na dopravní hřiště).  Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
 • potvrzení o povinném očkování dítěte ( očkovací průkaz )
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –(předběžný zápis) se uskuteční ve dnech
24.4. a  25.4. 2019

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou.
V době od 8.00 hod. do 11.00 hod. máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.
Se svými dětmi můžete navštívit následující mateřské školy:

 • MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3,  (KAMARÁD)
 • MŠ Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3,  (POHÁDKA)
 • MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4,  (SRDÍČKO)
 • MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2,  (PASTELKA)
 • MŠ Veselská 26, Žďár nad Sázavou 1,  ( SLUNÍČKO)
 • MŠ Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5,  ( VYSOČÁNEK)
 • MŠ Haškova 14, Žďár nad Sázavou 6, (VLÁČEK)

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ:

1. Dítě – školní povinná docházka ze Žďáru nad Sázavou
2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději k 31.12. 2019) ze
Žďáru nad Sázavou
3. Dítě – školní povinná docházka s bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou
4. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 12. 2019) s
bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou
5. Dítě mladší 3 let ze Žďáru nad Sázavou do naplnění kapacity školy ( narozeno od
1.1.2017 do 31.8.2017 )
6. Dítě mladší 3 let s bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou do naplnění kapacity školy
( narozeno od 1.1.2017 do 31.8.2017 )

Přednostní podmínky :
Sourozenci již přijatých dětí
Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností

Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.1.2019.

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.

Dokumenty:
Kritéria přijetí zápis 2019

Stanovení místa zápisu