Úvodní stránka   Informace   Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 a přerušením provozu mateřských škol ve Žďáře nad Sázavou jsou zrušeny Dny otevřených dveří v dubnu 2020.

Žádost o přijetí najdete ZDE nebo si ji vyzvedněte osobně na ředitelství MŠ Žďár nad Sázavou.

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 4.5. – 14.5.2020

Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby :

 • do datové schránky školy7gkk4xw
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý email)
 • poštou na adresu ředitelství, viz níže
 • osobní podání zákonným zástupcem dítěte na adrese Ředitelství MŠ,
  Okružní 729/73, 59101 Žďár nad Sáz. pouze ve dnech :
   4.5.2020 od 8 do 16 hodin,

   5.5.2020 od 12 do 16 hodin

Zákonní zástupci dítěte doručí :

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii občanského průkazu
 • čestné prohlášení k očkování ( vzor ZDE)
 • kopii očkovacího průkazu dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Po přijetí žádosti budete kontaktování a bude Vám přiděleno registrační číslo.

Jedná se o mimořádná opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy volat na tel.566 623 257 nebo psát na reditelstvi@mszdar.cz.

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ na školní rok 2020/2021:

1. Děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní vzdělávání s místem
trvalého bydliště ve Žďáře nad Sázavou (dle§ 34a zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
2. Děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020).
3. Děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní vzdělávání s místem
trvalého bydliště mimo Žďár nad Sázavou (§ 34a zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
4. Děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020), do naplnění kapacity
mateřské školy.
5. Děti  mladší tří let (narozené od 1.1.2018 do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm ve Žďáře
nad Sázavou a potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do naplnění kapacity
mateřské  školy.
6. Děti mladší tří let (narozené od 1.1.2018 do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm mimo Žďár
nad Sázavou, s potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do naplnění kapacity
mateřské školy.

Přednostní podmínky:
Sourozenci již přijatých dětí ve věku 3 až 5 let od nejstaršího k nejmladšímu, (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020) .
Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností.

Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 13.2.2020.

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.

Dokumenty:

Kritéria pro rok 2020