Úvodní stránka   Informace   Stravování

Stravování

 

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ V MŠ:

Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina mohou rodiče do MŠ donášet vlastní pokrmy pro děti s dietním omezením – bezlepková dieta. Vždy je nutno předem doložit lékařské potvrzení.

Stravování dětí s dietním omezením probíhá následovně:

Rodiče donesou do MŠ oběd a svačiny v označených nádobách, vhodných k ohřevu v mikrovlnné troubě. Jídlo je uloženo ve vyhrazeném chladícím zařízení. Kuchařka před podáváním pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě, bez jakéhokoliv zásahu do jeho technologického postupu. Dítě dostane v MŠ ovoce, zeleninu a nápoje, včetně pitného režimu.

Úhrada je v tomto případě stanovena na 9,- Kč/ den.

——————————————————————————————–

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše školní jídelny jsou přihlášené do projektu Zdravá školní jídelna. Zde mohou čerpat rady, recepty a získat příručky o zdravé výživě. Za projektem stojí odborníci na výživu, pracovnice Krajské hygienické stanice, metodičky školního stravování a dietní sestry. Způsob stravování v dětském věku může člověka ovlivnit do dospělosti.

Chceme zdravé dospělé? Naučme děti zdravě jíst již v dětství.
Mateřská škola Brodská a mateřská škola Vysocká již obdržely

Certifikát zdravé školní jídelny

Potravinová pyramida

————————————————————————————————–

Záloha na stravné

V mateřských školách je podávána dětem  pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu.

Obsahuje hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové i tepelně upravené, dostatek nízkotučných mléčných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin, a vhodných nápojů.
Ve všech MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne ovocné  čaje, pitnou vodu,  džusy ….

Stravování dětí v mateřské škole :

Dítě přítomné v MŠ době výdeje jídla, se stravuje vždy !
Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.

Informace k poplatkům :

Na začátku  každého školního roku,  k 15.9. ,  jsou inkasovány zálohy  na stravné, z kterých jsou hrazeny náklady na potraviny v příslušném měsíci.  Zálohy vybíráme ve výši 600,- od rodičů za každé  přihlášené  dítě ke školní docházce. Na konci školního roku –  v platbě k 15. 7. , popřípadě při skončení školní docházky během školního roku, jsou  zálohy vyúčtovány nebo vráceny.

  1. Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
  2. Poplatky jsou hrazeny prostřednictvím sporožirového nebo jiného bankovního účtu. Mimořádně je možnost platby v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to nejpozději k 15 dni v měsíci.
  3. Rodiče si vyzvednou u vedoucí školní jídelny tiskopisy „Souhlas k inkasu“. Vyplněné a potvrzené bankou vrátí vedoucí ŠJ. Platby budou inkasovány zpětně k 15. následujícího měsíce. č.ú. 181 305 902/ 0300.
  4. Prosíme rodiče, aby v případě platby v hotovosti respektovali dohodnutý termín !
  5. V MŠ jsou děti zařazovány do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů přílohy č. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pokud dítě veškolním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let , bude zařazeno ve druhé kategorii. Týká se dětí s odloženou školní docházkou.
    kategorie : děti 3 – 6 let
    kategorie : děti nad 6 let

Výše stravného:

1. kategorie : děti 3 – 6 let                 36,- Kč
2. kategorie : děti nad 6 let                39,- Kč

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit vedoucí ŠJ nebo ve školní jídelně a to 24 hodin předem. Není-li v tomto termínu dítě omluveno, vzniká první den nepřítomnosti dítěte nárok na odebrání stravy do vlastních nádob v době od 11,00 do 11,30.

Neodhlášené obědy se účtují v plné výši.

Pokud dítě pravidelně odchází po obědě domů, odpolední svačina se mu odečítá. V případě nahodilých odchodů má místo svačiny nárok na ovoce nebo jinou náhradu.

Vstup do prostor školní jídelny a hospodářských prostor MŠ je z hygienických důvodů zakázán!

Nové !!!   Zdražení stravného 2018